Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Publisering 

DMMH støtter regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelig.

Les mer om åpen publisering, åpen tilgang og krav fra 2021 om full og umiddelbar åpen tilgang til publikasjoner på Forskningsrådet eller openaccess.no 

Bibliotek, publisering

Finn åpent tilgjengelige tidsskrift

Du kan søke etter OA tidsskrifter i:
DBH/NSD kanalregister
Register over vitenskapelige publiseringskanaler drives av Direktoratet for høyere
utdanning og kompetanse (HK-dir) i samarbeid med Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU)
på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. I registeret kan du finne publiseringskanaler som
er godkjent som vitenskapelige publiseringskanaler.

DOAJ- The Directory of Open Access Journals
Fagfellevurderte tidsskrifter fra mange fagområder, åpent og gratis tilgjengelig.

NORA – Norwegian Open Research Arkiv
Alt fra norske vitenarkiv som er publisert Open Access.
Nasjonale tidsskriftavtaler

Nordic open Access Scholarly Publishing (NOASP)
Cappelen Damm Akademisk sin avdeling for åpen publisering. 

Journal Checker Tool
Her du kan sjekke om  et tidsskrift samsvarer med Plan S. 

Sherpa/Romeo
Tjeneste for å sjekke opphavsrett og åpen tilgang til selvarkivering.  

 

Publiseringsavtaler

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør har på vegne av norske UH-institusjoner inngått publiser- og les-avtaler med en rekke forlag. DMMH har inngått avtale med noen av disse forlagene. Våre ansatte får gjennom disse avtalene dekket publiseringsavgift (APC) for åpen publisering

Informasjonsside om våre publiseringsavtaler

Plan S og åpen tilgang

Les mer om Plan S og åpen tilgang - https://www.forskningsradet.no/forskningspolitisk-radgivning/apen-forskning/apen-tilgang-til-publikasjoner/

Plan S gjelder i Norge fra 2021, og ifølge den er det et krav at alle vitenskapelige publikasjoner skal publiseres åpent, uten embargo

Journal Checker Tool

Journal Checker Tool  - her du kan sjekke om  et tidsskrift samsvarer Plan S https://journalcheckertool.org/

Bruk Sherpa/Romeo tjeneste for å sjekke opphavsrett og åpen tilgang til selvarkivering  https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/

Egenarkivering via Cristin

Cristin (Current research information system in Norway) er et nasjonalt forskningsinformasjonssystem. Les mer om bruk av Cristin på DMMH

Les mer på Openscience.no om hva som bør registreres i Cristin.

Kontakt biblioteket om du trenger hjelp bibliotek@dmmh.no

Noen definisjoner

Gull OA - publisering i et tidsskrift hvor alle artiklene gjøres åpen tilgjengelig ved betaling APC (Article processing charge).

Grønn OA - artikler gjøres tilgjengelig i åpen arkiv eller institusjonelle arkiver (APC betales). DMMH har DMMH Open (Brage) arkiv.

Hybrid OA - enkeltartikler i abonnementstidsskrifter gjøres åpent tilgjengelig ved betaling av APC.

Diamant (platina) OA
- gratis publisering i et tidsskrift hvor alle artiklene er åpen tilgjengelig med en gang.

Åpen tilgang og Creative Commons lisenser (CC)

Regjeringens mål og krav er at alle vitenskapelige, fagfellevurderte publikasjoner skal publiseres åpent og gjøres tilgjengelig med en gang under en åpen lisens som Creative Commons (CC).

CC lisenser er internasjonal standart for deling av verk med åpen tilgang. CC lisenser er delingslisenser som regulerer forutsetninger for bruk og deling av det publiserte materialet. CC lisenser erstatter ikke opphavsretten, men ved å bruke CC lisenser lar du andre å bruke dine publikasjoner/data (kopiere, distribuere, osv.) gratis.

Det er fritt til å velge opphavsrett til publikasjoner selv, men det er anbefalt å bruke Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal (CC BY 4.0).

Det fines seks CC lisenser, kort om dem:

 CC BY 4.0 – mest åpen lisens, tillater bruk av materialet på hvilken som helst måte.

 CC BY NC – lisens som tillater bruk av materialet, men ikke for å oppnå kommersiell eller økonomisk fordel.

 CC BY ND – lisens som tillater bruk av materialet, men det er ikke lov å bearbeide det.

CC BY SA – lisens som likner på CC BY, men bearbeidelse må ha samme eller tilsvarende lisens.

 CC BY NC SA – lisens som ikke tillater bruk til kommersiell fordel, bearbeidelse av verket må ha samme eller tilsvarende lisens.

 CC BY NC ND – mest restriktive lisens som ikke tillater kommersiell bruk, heller ikke deling av bearbeidelse.

Mer om Creative Commons er her.