Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Publiseringsavtaler

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør har på vegne av norske UH-institusjoner inngått publiser- og les-avtaler med en rekke forlag. Gjennom disse avtalene kan ansatte på DMMH få dekket publiseringsavgift (APC) for åpen publisering.
Publiser- og les-avtalene omfatter i hovedsak hybridtidsskrift - det vil si abonnementstidsskrift som åpner for open access-publisering mot betaling. 

Noen avtaler gir også rabatt på publisering i helt åpne tidsskrift (gulltidsskrift).

Avtaler som DMMH er en del av er listet opp her. Se vilkår og tittellister for den enkelte avtalen under hvert forlag nedenfor. 

Register over vitenskapelige publiseringskanaler viser også hvilken publiseringsavtale det enkelte tidsskrift er en del av og om DMMH er med i avtalen.

For spørsmål om åpen publisering ta kontakt med biblioteket: bibliotek@dmmh.no

Om avtalene

• Noen avtaler dekker APC i sin helhet i hybridtidsskrift. Noen forlag setter en begrensning i form av årlige artikkelkvoter, mens andre gir ubegrenset publisering i avtaleperioden. 
• Andre avtaler gir rabatt på publiseringskostnadene (APC) i gulltidsskrift.
• Noen forlag velger å holde enkelte tidsskrift utenfor avtalene. Om et tidsskrift ikke er oppført i forlagets tittelliste, kan det skyldes at det ikke er en del av avtalen.
• DMMH dekker kun kostnadene når korresponderende forfatter er tilknyttet institusjonen. Korresponderende forfatter må oppgi sin DMMH-e-post ved innsending.
• Kostnader som sideavgifter, avgifter for tabeller/illustrasjoner, farger, språkvask og lignende dekkes ikke av avtalene.
• Valget om OA-publisering via en aktiv avtale, gjøres i forlagenes innsendingsportal. 
• Artikler publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene. (Plan S og Forskningsrådet anbefaler lisensen CC BY)
• I tillegg til å dekke APC for Open Access-publisering, sikrer publiseringsavtalene at DMMH sine studenter og ansatte får lese tidsskrift utgitt av disse forlagene.


Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)

MDPI er et rent Open Access-forlag. Avtalen gir ansatte 20 % rabatt på publiseringskostnadene (APC).

• Informasjon om APC fra forlaget: https://www.mdpi.com/apc
• Lisensvalg: CC BY
• Avtaleperiode: 2024.
Les mer om avtalen

Sage

Avtalen gir ubegrenset åpen publisering i forlagets hybridtidsskrift.
For publisering i gulltidsskrift (rene OA-tidsskrift) gis det 20 % på publiseringsavgiften.

Tittelliste for publisering. I kolonne B vises informasjon om publiseringsavtalen for det enkelte tidsskrift. Publisering er mulig i tidsskrift merket med "par". Tidsskrift merket "read_only" er ikke inkludert i avtalen. Kolonne G gir informasjon om hvorvidt titlene er hybrid- eller gulltidsskrift. For tidsskrift merket «hybrid» dekkes APC via avtalen. For tidsskrift merket "gold" gis det 20% rabatt på publiseringsavgiften.
Arbeidsflyt for forskeren og informasjon om publisering gjennom avtalen
• Lisenser: CC BY lisens (Noen av forlagets tidsskrift tillater kun publisering med lisens som er mer restriktiv enn CC BY-lisensen).  
• Avtaleperiode: 2024.
Les mer om avtalen

Taylor & Francis

Publiser og les-avtalen åpner for Open Access-publisering i forlagets hybridtidsskrift. Taylor & Francis har satt en årlig publiseringskvote for hybrid avtalen. Denne kvoten fordeles på institusjonene som har sluttet seg til avtalen. DMMH godkjenner alle artiklene som publiseres via forlagets arbeidsflyt.

Taylor & Francis Open omfatter publisering i gulltidsskrift (rene OA-tidsskrift) og gir 10% rabatt på publiseringsavgift (APC).

Tittelliste for publisering i hybridtidsskrift. Er tidsskriftet oppført i tittellisten, dekkes APC i sin helhet via avtalen (innenfor publiseringskvoten). 
Tittelliste T & F gull 2024 Gir 10% rabatt på publiseringsavgift (APC).
Arbeidsflyt for forskeren
• Lisenser: CC BY, CC BY-NC og CC BY-NC-ND. 
• Avtaleperiode: 2024.
Les mer om avtalen

Wiley

Avtalen muliggjør ubegrenset OA-publisering i alle forlagets hybridtidsskrift.
For publisering i gulltidsskrift (rene OA-tidsskrift) gis det 15 % rabatt på publiseringsavgiften.

Tittelliste for hybridtidsskrift
Tittelliste for gulltidsskrift. Huk av for "My institution or funder has an agreement with Wiley and may pay the Article Publication Charge" i forlagets innsendingsportal for å få rabatten.
Arbeidsflyt for forskeren
• Lisenser: CC BY, CC BY-NC og CC BY-NC-ND. På forlagets nettsider kan du lese mer om lisensene
• Avtaleperiode: 2024.
Les mer om avtalen