Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Cristin

Cristin (Current Research Information System in Norway) - et nasjonalt system for forsknings dokumentasjon, som er verktøy for forskere for å registrere forskningsaktivitet og kompetanse.

Cristin

Bruk av Cristin

Alle forskningsresultater og prosjekter skal registreres i Cristin ny versjon .

Kategorier av publikasjoner som kan registreres i Cristin.

Cristin gammel versjon brukes for å registrere kunstneriske resultater .

Cristins brukeveiledninger og informasjon for fagansatte.

Egenarkivering via Cristin: hva kan/bør-  og hvordan lastes opp fulltekst . 

Husk at vitenskapelig artikkelen må også lastes opp i Cristin i fulltekst, og må kunne legges i DMMH Open (Brage). Det er nasjonal mål om åpen tilgang til vitenskapelig artikler.

Vitenskapelige publikasjoner må oppfylle kriteriene for å bli godkjent. Les mer om det her.

Trenger du hjelp for å registrere forskningsresultater eller veiledning ta kontakt med biblioteket: lbu@dmmh.no,  bibliotek@dmmh.no


Aktuelle dato

30.november 2022 – husk å registrere ny kanal i HKDir før denne dato

3.desember 2022 – DMMH frist for registrering av vitenskapelig publikasjoner i Cristin

21.februar 2023 – rapporteres/kontroll av sampublisering

1. mars 2023 – frist for å sende dokumentasjon om tvistesaker

30.mars 2023 kl.12.00 – rapportering av 2022 publikasjoner

 

Vitenarkivet DMMH Open

DMMH Open er åpen institusjonsarkiv som inneholder bachelor- og masteroppgaver, vitenskapelige artikler, kapitler i antologier, rapporter, fritt tilgjengelig i fulltekst.

Publikasjoner lastes opp i Cristin for overføring til DMMH Open. Det er også mulig å laste opp vitenskapelige publikasjoner direkte i DMMH Open. Ta kontakt på bibliotek@dmmh.no eller lbu@dmmh.no.

Vitenarkivet gjør publikasjoner mer synlig gjennom indeksering i søkemotorer og open access-databaser.

NVA - Nasjonalt Vitenarkiv

Kunnskapsdepartementet har bestemt at det skal etableres et nasjonalt vitenarkiv (Cris/NVA). Sikt har fått i oppdrag til realisere dette. NVA skal erstatte både Cristin og Brage.

Mer informasjon er her .

Nyttig informasjon

Kravene til vitenskapelig publikasjon.

Statistikk fra NVI rapporter.

NVI resultater for UH-sektoren.