Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Publisering 

DMMH støtter regjerings mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpen tilgjengelig. 

Les mer om åpen publisering, åpen tilgang og krav fra 2021 om full og umiddelbar åpen tilgang til publikasjoner på forskningsradet.no/ eller openaccess.no 

Bibliotek, publisering

Finn åpent tilgjengelige tidsskrift

Du kan søke etter OA tidsskrifter i:

DBH/NSD kanalregister
Register over vitenskapelige publiseringskanaler drives av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) i samarbeid med Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. I registeret kan du finne publiseringskanaler som er godkjent som vitenskapelige publiseringskanaler

DAOJ- The Directory of Open Access Journals
Fagfellevurderte tidsskrifter fra mange fagområder, åpent og gratis tilgjengelig

NORA – Norwegian Open Research Arkiv
Alt fra norske vitenarkiv som er publisert Open Access.

Nasjonale tidsskriftavtaler

Nordic open Access Scholarly Publishing (NOASP)
Cappelen Damm Akademisk sin avdeling for åpen publisering 

Journal Checker Tool
Her du kan sjekke om  et tidsskrift samsvarer med Plan S

Sherpa/Romeo
Tjeneste for å sjekke opphavsrett og åpen tilgang til selvarkivering 

Nasjonale tidsskriftavtaler

DMMH har inngått avtaler for Open Access-publisering med flere forlag. Noen av avtalene gir rabatt på APC (Article Processing Charges), mens andre avtaler dekker APC i sin helhet, eller har årskvote for antall publikasjoner publisere gratis. Dette betyr at dersom kvoten fylles før årets slutt, må forskere søke om å dekket utgiftene. Vær oppmerksom på at avtalen ikke omfatter alle tidsskriftene til disse forlagene. Sjekk nøye om publiseringsvilkårene i tidsskriftene vil du publisere i.

MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute
Her du kan publisere med 20% avslag på APC fra juli 2022. 
Les mer om avtalen og se tittelliste

SAGE Publishing
Avtalen inkluderer ubegrenset publisering i Sages hybridtidsskrift og 20 % rabatt på publisering i Sages gulltidsskrift
Les mer om avtalen og se tittelliste

Taylor & Francis
Publiser og les-avtalen med Taylor & Francis omfatter åpen publisering i forlagets "Open select" hybridtidsskrifter og lesetilgang til en rekke tidsskriftpakker.
Les mer om avtalen og se tittelliste

Plan S og åpen tilgang

Les mer om Plan S og åpen tilgang - https://www.forskningsradet.no/forskningspolitisk-radgivning/apen-forskning/apen-tilgang-til-publikasjoner/

Plan S gjelder i Norge fra 2021, og ifølge den er det et krav at alle vitenskapelige publikasjoner skal publiseres åpent, uten embargo

Journal Checker Tool

Journal Checker Tool  - her du kan sjekke om  et tidsskrift samsvarer Plan S https://journalcheckertool.org/

Bruk Sherpa/Romeo tjeneste for å sjekke opphavsrett og åpen tilgang til selvarkivering  https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/

Egenarkivering via Cristin

Cristin (Current research information system in Norway) er et nasjonalt forskningsinformasjonssystem. Les mer om bruk av Cristin på DMMH

Les mer på Openscience.no om hva som bør registreres i Cristin.

Kontakt biblioteket om du trenger hjelp bibliotek@dmmh.no