Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tilgang hjemmefra

Du trenger ikke å være på høgskolen for å lese elektroniske artikler. Ved å koble deg til det samme nettverket som på skolen, kan du bruke Oria, Google Scholar eller andre spesialdatabaser til å finne relevant litteratur hjemmefra eller på reise.

Hvordan lese elektroniske artikler hjemmefra

For å lese elektroniske artikler hjemmefra må du koble deg opp mot skolens nettverk. Dette gjøres ved hjelp av VPN.

Tilgang til elektroniske artikler krever vanligvis at man er tilkoblet skolens nettverk. Siden VPN kobler maskinen opp mot dette nettverket, vil nettsider du besøker anse deg for å være på campus, selv om du sitter hjemme. Denne tilkoblingen gjør det derfor mulig å lese elektroniske artikler utenfor campus.

En VPN-klient er programvaren på datamaskinen som tar seg av oppkoblingen mot skolens nettverk.

Du trenger bare å laste ned og installere VPN-programmet én gang, men du må koble til vpn.dmmh.no inne i VPN-løsningen hver gang du ønsker å bruke bibliotekets ressurser hjemmefra. Etter nedlasting finner du VPN- programmet blant de andre programmene på din pc.

Fremgangsmåte for å laste ned og installere VPN programmet:

Gå til nettsiden https://login.dmmh.no/sj/download/VPN/VPN_DMMH.htm. Oppgi ditt Feide-brukernavn og -passord.