Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Aimée Viktoria Kaspersen

Høgskolelektor
Seksjon for drama
Telefon: 73 56 83 90, Mobil: 41693083
E-post: avk@dmmh.no
Kontor: 1541
Jeg jobber med

Aimée Kaspersen (f. 1987) er lektor i drama ved DMMH.

Etter å ha fullført mastergraden i drama/teater ved NTNU (2017) har hun arbeidet som høgskole- og universitetslektor ved både DMMH og ved drama/teater på NTNU.

Kaspersen jobber også frilans som sceneinstruktør og teaterpedagog, og driver Aimée Kaspersen Produksjoner som produserer scenekunst for ulike målgrupper.

Arbeidene hennes er kunstneriske og kunstpedagogiske utviklingsprosjekter. Hun er opptatt av at scenekunsten skal gi en betydning i øyeblikket, så vel som at det skal knytte mennesker sammen og gi en kollektiv bevissthet om selvet i et samfunnsperspektiv. 

 

Kaspersen er også opptatt av ulike grader av deltakelse i scenekunsten hun produserer og/eller medvirker i. Hun mener at man kan bygge kvalitet i scenekunsten gjennom en forståelse for deltakernes utgangspunkt og kompetanse - dette gjelder både aktører, medvirkende og en eventuell målgruppe. 

Kaspersen er videre leder av Teater Z, som har teatertilbud for barn og unge med fokus på samskaping og inkludering. Hun er også leder i Propellen Teater som er en organisasjon for scenekunstnere. Propellen sin målsetning er å fremme og arbeide for ny norsk scenekunst, og det frie feltets villkår.


 

Utdanning

Universitets- og høgskolepedagogikk (DMMH) (2021)

Mastergrad i drama/teater (NTNU) (2017)

Bachelorgrad i drama/teater (NTNU) (2014)

Publikasjoner

2021, kunstnerisk resultat - scenekunst

De utsendte, faglig ansvarlig i samarbeid med Lene Helland Rønningen

Stedsspesifikk scenekunstproduksjon i museumsparken i Trondheim. Produksjonen omhandlet utsendte barn til ulike tider, og ble vist av barn og ungdom fra Teater Z, deltakere fra Sjiraffen Kultursenter og fire profesjonelle skuespillere. Forestillingen var bygd på dokumentarisk materiale og prosessarbeid med deltakergruppene. Researcher og forsker: Wenche Iversen. Produsert av: Propellen Teater, Olavsfest, Teater Z og Sjiraffen Kultursenter

 

2020,  fagartikkel:

Man er først og fremst menneske et vitnesbyrd. 

Om hvordan kunstfaglig med trameutsatte kan legge grunnlag for et fullverdig liv etter traumet, og bidra til å bygge opp traumebevissthet i møte med en vanskelig tematikk. DRAMA 2020; Volum 1.

 

2017, fagartikkel:

Tanker om dokumentarteater og formspråk.

Om dokumentarteaterets potensiale. Propellen Teater Fanzine, årgang 2017.

 

2017, masteravhandling:

Dramatikeren i etnoteateret: Strategier og metoder i “Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd”.

 Avhandlingen omhandler etiske retningslinjer, metoder og strategier som har vært avgjørende i arbeidet med forestillingen "Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd". Den fokuserer på utviklingen av scenetekst og det politiske potensialet i forestilling og formidlingsarbeid. Masteroppgave NTNU, institutt for kunst- og medievitenskap, Drama/Teater

 

2016, kunstnerisk resultat masteroppgave - scenekunst

Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd - faglig ansvarlig.

Dokumentarisk forestilling om mennesker som har opplevd seksuelle overgrep i barndommen. Bygger på kildemateriale fra intervjuer med tre informanter, faktaopplysninger om tematikken, poetisk tekst av Jan Arild Gundersen og de involvertes egne refleksjoner om arbeidet. Masterforestilling NTNU, institutt for kunst- og medievitenskap, Drama/Teater.

 

2013, fagartikkel:

Tillit for trygghet for teaterlek.

Om arbeidet med barnegruppa i Teater Polyfon, med fokus på glede og mestringsfølelse hos deltakerne. DRAMA,VOL.2