Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Aimée Viktoria Kaspersen

Høgskolelektor
Faggruppe for drama | Institutt for språk, kunst og kultur
telefon
Telefon: 73 56 83 90, Mobil: 41693083
e-post
E-post: avk@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1541
Jeg jobber med

Aimée Kaspersen (f.1987) ansatt som høgskolelektor i drama ved Dronning Mauds Minne Høgskole, og har undervist ved bachelorprogrammet i drama/teater på NTNU, og vært gjesteforeleser ved Nord universitet. Ved siden av dette er Kaspersen frilans sceneinstruktør, dramatiker og produsent. Hun produserer også egne forestillinger i Aimée Kaspersen Produksjoner.  

Videre har Aimée Kaspersen et engasjement for utvikling av ny norsk scenekunst, og for kompetanseutvikling i scenekunstfeltet. Som styremedlem i Performing Arts Hub Norway (PAHN) og i Propellen Teater er hun opptatt av å løfte scenekunstfeltet og bidra til faglig utvikling, samt styrke forholdene for den frie scenekunsten. I Propellen Teater har hun også ledet kunstneriske utviklingsarbeid som eksempelvis siste del av det treårige prosjektet om dokumentarisme i scenekunsten (2015-2017), kartlegging av det frie scenekunstfeltet i Trøndelag (2018) og stedsspesifikk scenekunst (2021-2023). 

 

I tillegg til sitt arbeid i PAHN og Propellen Teater jobber Aimée Kaspersen jobber med egne kunstneriske og kunstpedagogiske utviklingsprosjekt, der fokuset er å gi scenekunsten betydning i øyeblikket, knytte mennesker sammen, og skape en kollektiv bevissthet om individet i et samfunnsperspektiv. Kaspersen er opptatt av å integrere forskjellige nivåer av deltakelse i scenekunsten hun produserer eller medvirker i. Hun mener at kvalitet i scenekunsten også kan bygges ved å forstå deltakernes bakgrunn og kompetanse, enten de er aktører, samarbeidspartnere eller tilhører en spesifikk målgruppe. Eksempler på verk er dokumentarforestillingen “Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd” (Kaspersen, 2017), forestillingen “De utsendte” (Kaspersen/Rønningen, 2021) og “De glemte mytene” (Kaspersen, 2022). Hun medvirket som utøvende scenekunstner i “Propellen møter Little Amal” (Ingemann, 2023).

 

Aimée Kaspersen har også lang erfaring som teaterpedagog og instruktør for barn, ungdom, voksne og pensjonister. Hun har i flere sammenhenger jobbet med teater som metode i integreringsarbeid og norskopplæring. Kaspersen er daglig leder av Teater Zett, som skal legge til rette for et inkluderende teatertilbud for barn og ungdom. Målsetningen i organisasjonen er å danne en kunstnerisk, skapende plattform på tvers av nasjonaliteter og sosioøkonomiske forhold, med fokus på integrering og det å gi barn og unge en stemme i samfunnet. Hun er også sceneinstruktør for Seniorteateret i Trondheim, som er et teatertilbud for pensjonister. Her produseres én til to forestillinger i året som spilles for et åpent publikum på lokale scener, og som gruppen videre turnerer med på helse- og velferdssenter, og aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre i Trondheim. Produksjonene er samskapte, og tar ofte utgangpunkt i deltakernes impulser og tematikker som interesserer og angår dem. Sist ut er forestillingen “Seniorteateret på Rockern” som har urpremiere høsten 2024. 

Utdanning

Universitets- og høgskolepedagogikk (DMMH) (2021)

Mastergrad i drama/teater (NTNU) (2017)

Bachelorgrad i drama/teater (NTNU) (2014)

Forskning og utvikling

TEATERARBEID, FORESTILLINGER

2024, "Sommerminner", Seniorteateret i Trondheim

Regissør forestillingen ble skapt i samarbeid med Seniorteateret i Trondheim og musiker Per-Olaf Gren. Forestillinger fra mai-juni på Helse- velferdssenter i Trondheim og for hjemmeboende eldre.

 

2023, "Jula vårres", gjenopptak, Seniorteateret i Trondheim

Ide, konsept og regissør: for juleforestilling i samarbeid med Seniorteateret i Trondheim og musiker Per-Olaf Gren. Forestillinger i november og desember på Sverresborg Folkemuseum, på helse- og velferdssenter i Trondheim, og for hjemmeboende eldre.

 

2023, "Propellen møter Little Amal", Propellen Teater

Utøvende scenekunstner: i samarbeid med Propellen Teater og Olavsfestdagene. Regi: Nicole Ingemann

 

 2023, "Rockefot - en bydelsromanse", Seniorteateret i Trondheim

Ide, konsept, manus og regi: i samarbeid med Seniorteateret i Trondheim og musiker Per-Olaf Gren. Forestillinger fra juni-september på Sverresborg Folkemuseum, og Helse- velferdssenter i Trondheim.

 

 2022, "Ode til musikken", Seniorteateret i Trondheim

Ide, konsept og regi: for teaterkonsert i samarbeid med Seniorteateret i Trondheim og musiker Per-Olaf Gren. Forestillinger i november-februar (23) på Sverresborg Folkemuseum og Helse- velferdssenter i Trondheim.

 

2022, "De glemte mytene", Aimée Kaspersen Produksjoner

Produsent, konsept, manus og regi: En immersive teaterforestilling for tweens om gamle norske naturmyter. Forestillingen er utviklet i samarbeid med referansegrupper og profesjonelt team. Urpremiere september 2022.

 

2021, "Jula vårres", Seniorteateret i Trondheim

Ide, konsept og regissør: for juleforestilling i samarbeid med Seniorteateret i Trondheim og musiker Per-Olaf Gren. Forestillinger i desember på Sverresborg Folkemuseum.

 

2021, Utviklingsprosjekt, "På brygga" Redhead Produksjons, SEANSE

Konseptutvikling, regi for utviklingsprosjekt/en ukes verkstedarbeid med “På brygga” på Seanse i Volda. En musikalsk forestilling om møter på bryggekanten, livet og havet. Sammen med Lisa Birkenes Thun, Evy Kasseth Røsten og Ida F. Kampenhaug.

 

2021, "De utsendte" Kaspersen/Rønningen, Olavsfestdagene, Propellen Teater, Teater Z og Sjiraffen Kultursenter

Ide, konsept og regi: for forestillingen sammen med Lene Helland Rønningen. Urpremiere juli 2021 i Muesumsparken under Olavsfest.

 

2021,"Fyrsten", Fabularium Produksjoner

Produsent 2 og markedsføringsansvar: forestillingen. Urpremiere november 2021 på Rosendal Teater i Trondheim.


2020-2021, "Grrrls over 60", Panter Tanter Produksjoner

Produsent 2 og markedsføringsansvar; på forestillingen. Urpremiere på Rosendal Teater februar 2021.

 

2020, "Bør Børson Jr." cabaretversjon, Seniorteateret i Trondheim

Regi og dramaturg på forestillingen. Planlagt turné på Helse- og velferdssenter i Trondheim (Avlyst etter første helse- og velferdssenter pga. korona)

 

2019, "Bør Børson Jr.", Seniorteateret i Trondheim

Regi, konseptveileder og dramaturg forestillingen. Premiere oktober 2019, Sverresborg Folkemuseum.

 

2016-2019 "Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd", Aimée Kaspersen Produksjoner

Produsent, dramatiker, konsept og regi på forestillingen. Urpremiere juni 2016. Har siden vært en del av Aimée Kaspersern Produksjoners repertoar. Her har Kaspersen vært produsent og prosjektansvarlig. Turnéer har vært i samarbeid med Landsforeningen mot seksuelle overgrep. Forestillingen turnert rundt om i Norge, og har blitt spilt for skoleklasser fra 9 klasse og ut videregående. Det ble også utviklet en kompetansepakke for videreutdanning/kurs (for pedagoger og helsepersonell) som omhandlet traumebevisst omsorg og møter med barn i samarbeid med LMSO.

 

2018, "Gu´dagen Trondheim", Seniorteateret i Trondheim

Regi, konseptveileder og dramaturg på forestillingen. Premiere november 2018, Den kulturelle spaserstokken.

 

2018, "Solens datter", Trondheim Folkebibliotek

Utøvende scenekunstner på samefolkets nasjonaldag. Fortellerstund om “Solens datter” til 600 barnehagebarn mellom 3-6 år i Trondheim.


2017/2018, "Å se det store i de små", Sirnes Produksjoner

Skapende skuespiller og dukkefører i forestillingen. Urpremiere januar 2018.


2017: Trondheim Dokumentarfestival og Propellen Teater:

Produsent, kurator og prosjektleder for Trondheim Dokumentarfestivals teaterprogram. Det ukens program besto av forestillinger, 2 kurs, 6 verksteder, en fagdag og en work-in-progress visning.


2015, "Historien om da Julenissen fikk grønne meslinger", Kaspersen/Dypvik-Simonsen

Dramatiker og skuespiller i rollen som Nissemor. Forestillingen hadde barnehageturné i Trondheim Kommune og Rissa Kommune. Siden har den vært en del av Bare Teaters repertoar, og ble spilt i Oslo Kommune desember 2016 - 2018, og på Vinterlysfestivalen i 2018.Fra 2016 har det vært andre skuespillere inne siden Kaspersen ikke hadde kapasitet. Regi Kenneth Dypvik-Simonsen

 

2015, "Drapet på Ferstad Gård", Trondheim Kammermusikkfestival

Konsept og skuespiller i rollen som Fru Bøk. Forestillingen ble spilt under Kammermusikkfestivalen 2015. Regi: Kenneth Dypvik-Simonsen


KUNSTNERISK- OG PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID, LEDELSE

2021-2023: Propellens fagprosjekt: Stedsspesifikk scenekunst (Propellen Teater m.fl.)

 Prosjektleder og produsent for Propellens utforskning om hva stedsspesifikk scenekunst er. Medprodusent Nanna Berntsen. Skriver søknader, inngår og har ansvar for samarbeidspartnere som Olavsfest, NTNU, Nord universitet, Rosendal Teater, Norsk skuespillersenter, involverte kunstnere og Kultursenteret ISAK. Ansvar for hovedprosjekt, fagdag, dokumentasjon og fremdrift.

 

2018-2020: Propellens vei mot kompetansesenter (Propellen Teater)

Prosjektleder og produsent for Propellens profesjonaliseringsprosjekt, del 1. Kartlegging av feltet, samtaler med mulige samarbeidspartnere og bevilgende myndigheter, prosjektering og søknader.

 

2018-2020: Veien mot Trykkeriet Scene (Propellen teater, Trondheim Kulturnettverk og Folkets Hus)

Prosjektleder og produsent for del én av arbeidet mot Trykkeriet scene, i samarbeid med Martine Utne. Ansvar for prosjektbeskrivelser, konsept, søknader og arbeid opp mot bevilgende myndigheter.

 

 

2019: Søknadfest (Propellen Teater, Rosendal Teater, DansiT og Tempo)

Prosjektleder og produsent for søknadsfest i forbindelse med kunstnerstipend ordningen. Arrangerte kurs med kulturrådet, tidligere stipendmottakere og la opp til gratis kontorplasser på Bispehaugen 1 uke

 

 

2018: Forprosjekt "De glemte mytene" (Aimée Kaspersen Produksjoner, SEANSE)

Ide og konseptutvikling, kunstnerisk leder for forprosjekt/en ukes verkstedarbeid med “De glemte mytene” på Seanse i Volda. Barneteater.

 

 

2017: Propellens Dokumentarisme- og scenekunstfestival (Propellen Teater m. flere)

Prosjektleder og produsent for festivalens program, medprodusent Siri Schnell Juvik. Skrev søknader, kontrakter, inngikk og hadde ansvar for samarbeidspartnere som Lokstallen, NTNU, Kultursenteret ISAK, involverte kunstnere, Norsk skuespillersenter og Trondheim Dokumentarfestival.

  

PUBLIKASJONER, FOREDRAG, INNLEGG OG PANELSAMTALER

2022, kunstnerisk resultat - scenekunst

De glemte mytene, faglig ansvarlig

Immersive scenekunsthendelse for tweens. Produksjonen omhandlet gamle mytiske vesener og menneskets forhold til dem og naturen. Produksjonen er inspirert av ritualer, norsk folketro, folkemusikk, folkedans og fortellertradisjoner. Barna trer inn i fiksjonsuniverset og blir en del av hendelsen gjennom sin tilstedeværelse og interaktive elementer. Underveis i produksjonen har vi samarbeidet med referansegrupper i 5. og 7. trinn gjennom kunstneriske verksteder og visninger med påfølgende refleksjoner.

Produksjonen er støttet av Norsk Kulturfond, Fond for utøvende kunstnere, Trondheim Kommune, Trøndelag fylkeskommune, Sparebankstiftelsen SMN og Torstein Erbos gavefond.

 

2021, Innleder, foredrag og paneldeltaker:

Innledet fagdagen “I krysningspunktet av det stedsspesifikke” sammen med Teatersjef Alexander Roberts på Propellen Teaters fagdag i oktober 2021. Holdt innlegg sammen med Lene Helland Rønningen. Innlegget handlet om det stedsspesifikke prosjektet “De utsendte”. Satt i panelsamtale med tittel “Hvordan jobbe med det rent praktiske i et stedsspesifikt prosjekt?” sammen med Kristina Juntila, Lene Helland Rønningen og Bella da Silva Buxbum.

 

2021: Foredrag og paneldeltaker:

Holdt innlegg på Scenetreff i Verdal 2021. Innlegget handlet om det frie feltet i regionen på fagdagen, og Propellen Teaters rolle i den sammenheng. Deltok også i panelsamtale om veien videre for scenekunstfeltet, og mulige samarbeidsarenaer.

 

2021, fagartikkel:

Møte med stedets sjel?

Skrevet i samarbeid med Lene Helland Rønningen og Wencke H. Iversen. Om utviklingen av forestillingen De utsendte og hvordan stedets kontekst og sjel kan bidra inn i utviklingen av stedsspesifikk scenekunst. Propellen Teater Fanzine, årgang 2021

 

2021, kunstnerisk resultat - scenekunst

De utsendte, faglig ansvarlig i samarbeid med Lene Helland Rønningen

Stedsspesifikk scenekunstproduksjon i museumsparken i Trondheim. Produksjonen omhandlet utsendte barn til ulike tider, og ble vist av barn og ungdom fra Teater Z, deltakere fra Sjiraffen Kultursenter og fire profesjonelle skuespillere. Forestillingen var bygd på dokumentarisk materiale og prosessarbeid med deltakergruppene. Researcher og forsker: Wenche Iversen. Produsert av: Propellen Teater, Olavsfest, Teater Z og Sjiraffen Kultursenter

 

2020,  fagartikkel:

Man er først og fremst menneske et vitnesbyrd. 

Om hvordan kunstfaglig med traumeutsatte kan legge grunnlag for et fullverdig liv etter traumet, og bidra til å bygge opp traumebevissthet i møte med en vanskelig tematikk. DRAMA 2020; Volum 1.

 

2019, paneldeltaker

Paneldeltaker i ettersnakker på turné sør/øst/midt-Norge; fagdager og åpne forestillinger på kveldstid. Samtalene omhandlet prosessen mot forestillingen, arbeidet i etterkant og samarbeid med informantgruppe. Forestilling; “Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd”, 23 panelsamtaler.

 

2019, paneldeltaker

Teatersamtalen inviterte ulike aktører fra det trønderske scenekunstmiljøet til å fortelle om hvordan deres landskap ser ut. Sammen med representanter for institusjonsteatrene ønsket de å invitere til en samtale om strukturer, samarbeid og muligheter i Trøndelags scenekunstmiljø. Deltakere: Ibrahim Fazlic, Katja Brita Lindeberg, Aimée Viktoria Kaspersen, Madeleine Nilsen og Per Ananiassen. Nora Evensen ledet samtalen. (Tema: Frie scenekunstneres villkår i Tøndelag)

 

2019, foredrag

Holdt Innlegg om Propellen Teaters aktivitet, medlemmer  og produksjonstall. Hvor går veien videre for scenekunsten i Trøndelag? Fagsamling med aktører fa Cirka Teater, det frie feltet, Danse- og teatersentrum / Performing Arts Hub Norway, Scenekunstbruket, Kloden, Propellen Teater, DansiT, og Rosendal/Avant Garden

2019, foredrag

Det frie feltet i Trøndelag. Holdt innlegg på fagdagen under Scenetreff i Verdal om frifeltet i Trøndelag, og om strukturer og ordninger som bidrar til å bygge opp feltet.

 

2018, paneldeltaker

Ettersnakker på turné Nord-Norge; fagdager og åpne forestillinger på kveldstid. Samtalene omhandlet prosessen mot forestillingen, arbeidet i etterkant og samarbeid med informantgruppe. Forestilling; “Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd”, 14 panelsamtaler.

 

2018, paneldeltaker

Ettersnakk i forbindelse med visning av “Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd”  under Vinterlysfestivalen i Mo i Rana. Om prosessen mot forestillingen, arbeidet i etterkant og samarbeid med informantgruppe og Landsforeningen mot seksuelle overgrep.

 

2017, fagartikkel:

Tanker om dokumentarteater og formspråk.

Om dokumentarteaterets potensiale. Propellen Teater Fanzine, årgang 2017.

 

2017, paneldeltaker:

Ettersnakk i forbindelse med visning av “Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd”. Under Trondheim Dokumentarfestival. Om prosessen mot forestillingen, arbeidet i etterkant og samarbeid med informantgruppe og Landsforeningen mot seksuelle overgrep.


2017, masteravhandling:

Dramatikeren i etnoteateret: Strategier og metoder i “Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd”.

Avhandlingen omhandler etiske retningslinjer, metoder og strategier som har vært avgjørende i arbeidet med forestillingen "Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd". Den fokuserer på utviklingen av scenetekst og det politiske potensialet i forestilling og formidlingsarbeid. Masteroppgave NTNU, institutt for kunst- og medievitenskap, Drama/Teater

 

2016, kunstnerisk resultat masteroppgave - scenekunst

Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd - faglig ansvarlig.

Dokumentarisk forestilling om mennesker som har opplevd seksuelle overgrep i barndommen. Bygger på kildemateriale fra intervjuer med tre informanter, faktaopplysninger om tematikken, poetisk tekst av Jan Arild Gundersen og de involvertes egne refleksjoner om arbeidet. Masterforestilling NTNU, institutt for kunst- og medievitenskap, Drama/Teater.

 

2013, fagartikkel:

Tillit for trygghet for teaterlek.

Om arbeidet med barnegruppa i Teater Polyfon, med fokus på glede og mestringsfølelse hos deltakerne. DRAMA,VOL.2

  

UTMERKELSER, KUNSTNEROPPHOLD, STIPEND, NOMINASJONER

2021: Artist-in-residence, kunstneropphold på SEANSE (senter for kunstproduksjon), Volda med prosjektet “På Brygga” - videreutvikling

 

2018: Mottok Landsforeningen mot Seksuelle Overgrep: Ildsjelpris

 

2018: Artist-in-residence, kunstneropphold på SEANSE (senter for kunstproduksjon), Volda med prosjektet “De glemte mytene” - forprosjekt

 

2018: Mottok Norsk Kulturråds Diversestipend for nyutdanna kunstnere

 

2016: Mottok Fritt ords studentstipend
Publikasjoner