Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ann-Kathrin Bretfeld-Wolf

Førsteamanuensis
Faggruppe for religion, livssyn og etikk | Institutt for språk, kunst og kultur
telefon
Telefon: 73 80 52 84,
e-post
E-post: akbw@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 314
Jeg jobber med

Jeg er førsteamanuensis i Religion, Livssyn og Etikk  (RLE) og er utdannet religionsviter med en spesialisering i sørasiatisk religionshistorie og narrative, diskursive og postkoloniale tilnærmelser til religion. 

 

Jeg underviser RLE-faget i DMMHs bachelorutdanning.

 

I studieåret 2023-2024 er jeg

  • faglærer i emner BMSRL1023, BMSRL2023, BHSRL2023 og BDSRL2020 
  • emneansvarlig for BMSRL1023 og BMSRL2023.

 

*******************

 

I am Associate Professor in Religion, Worldview & Ethics (RLE) and educated in the Study of Religion with a specialisation in South Asian History of Religions as well as narrative, discursive and postcolonial approaches to religion.

 

I am teaching RLE in DMMH’s bachelor programs.

 

In the study year 2023-2024 I am

  • teacher in various courses in Society, Religion, Worldview and Ethics (SRLE)
  • course-responsible for the first-year and second-year course in SRLE in the BA program Early Childhood Teacher Education with an Emphasis on Multicultural Understanding.
Utdanning

PhD i religionsvitenskap, NTNU Trondheim, 2023.

MA i religionsvitenskap, RUB Bochum, 2012.

BA i religionsvitenskap og tysk språk & litteratur, RUB Bochum 2010.

Forskning og utvikling

Doktorgradsavhandling: 

Pāli History beyond the Master-Narrative. The Dhātuvaṃsa’s Version of ‘Buddha Visits’ and the Power of Adaptations

 

Forskningsinteresser: 

narrative kulturer, kontekst-sensitiv narrativ analyse, adaptasjon, idéhistorie, manuskriptkultur, srilankisk buddhisme, Pāli historieskriving

 

********************

 

PhD thesis: 

Pāli History beyond the Master-Narrative. The Dhātuvaṃsa’s Version of ‘Buddha Visits’ and the Power of Adaptations

 

Research interests: 

narrative cultures, context sensitive narrative analysis, adaptation, history of ideas, manuscript culture, Sri Lankan Buddhism, Pāli historiography

Publikasjoner

Publikasjoner i fagfellevurderte tidsskrifter

 

Ann-Kathrin Bretfeld-Wolf (2018). Anmeldelse av Reading the Mahāvaṃsa: The Literary Aims of a Theravāda Buddhist History by Kristin Scheible. I: South Asia: Journal of South Asian Studies 41.2, s. 493–494.

 

Ann-Kathrin Bretfeld-Wolf (2017). “Hoisted by their Own Petard. The Emergence of Sri Lankan Buddhist Printing and Counter-Christian Activities”. I: Kervan. International Journal of Afro-Asiatic Studies 21, s. 339–356.

 

Publiserte bokkapitler

 

Ann-Kathrin Wolf (2015). “Die zivilgesellschaftlichen Potentiale von thailändisch-buddhistischen Zentren”. I: Religiöse Netzwerke. Die zivilgesellschaftlichen Potentiale religiöser Migrantengemeinden. Red. av Alexander-Kenneth Nagel. transcript Verlag, s. 59–76.