Gå til innholdet
Lukk

Anne Holla Sivertsen

Høgskolelektor
Seksjon for fysisk aktivitet og helse

Utdanning

Praktisk- pedagogisk utdanning fra NTNU, med hovedvekt på kroppsøving og tilpasset opplæring.

Mastergrad i bevegelsesvitenskap fra NTNU. Skrev masteroppgave om fysisk ferdigheter og kroppssammensetninger hos 1. klassinger. En kvantitativ studie av ca 50 barn i Trondheim.

Bachelorgrad i idretts- og bevegelsesvitenskap fra NTNU.