Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Arve Gunnestad

Dosent emeritus
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Mobil: 996 90 602
e-post
E-post: agu@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 316
Ekspertområder
Jeg jobber med

 

Underviser på Spesialpedagogikk  Mastergrad, særlig i forhold til

- Emosjonelle og sosiale vansker,

- Barnekonvensjonen, konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og barns rettigheter,

- Barnehager i internasjonalt perspektiv. 

Veileder masterstudenter.

Konsulent for utvikling av barnehagelærerutdanning i flere afrikanske land.

 

Utdanning
Cand. paed. fra Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. 
Forskning og utvikling

 

Resiliens - risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer og hvordan de skaper motstandskraft mot alle odds.

- Resiliene og kultur

- Resiliens og omsorgssvikt

- Resiliens og religion

- Resiliens og minoriteter

Prosjekt Verdilæring i barnehagen

- Barn og tilgivelse

- Verdier i barnehagen i et internasjonalt perspektiv.

Etablering og veiledning av barnehagelærerutdanning i Afrikanske land

Publikasjoner

Arve Gunnestad (2019). Didaktikk for barnehagelærere. Universitetsforlaget.

Resilience in a Cross-Cultural Perspective: How resilience is generated in different cultures. Journal of Intercultural Communication, April 2006. 

Arve Gunnestad: International perspectives on child abuse and resilience. Nordic Studies in Education, no.1, 2010.

Gunnestad, A., Larsen, A-M. & Nguluka, S. Resilience in Minorities. Journal of Intercultural Communication. Issue 22, 2010. 

Arve Gunnestad and S'lungile Thwala: Resilience and Religion in children and youth in Southern Africa. International Journal of Children's Spirituality, Vol. 16, no 2, May 2011.

Sissel Mørreaunet og Arve Gunnestad: Tilgivelse i barnehagen - et internasjonalt initiativ. Prismet, hefte 1, 2013.

Arve Gunnestad, Sissel Mørreaunet, Ingrid Granseth og Arne Vikan: Barns oppfatning av tilgivelse. Norsk pedagogisk tidsskrift, nr.6, 2013.

Arve Gunnestad, Sissel Mørreaunet og Silas Onyango (2015). An international perspective on value learning in the kindergarten,- exemplified by the value of forgiveness. Early Child Education and Care, May 2015

Mørreaunet, S. & Gunnestad, A. Åndsfrihet og tilgivelse - barnehagens "glemte" verdier? Barnehager arbeid med verdier. Prismet no.3/2019.