Gå til innholdet
Lukk

Arve Gunnestad

Dosent
Seksjon for pedagogikk, Resilens hos barn, internasjonalt perspektiv, Verdier i barnehagen, internasjonalt perspektiv, Omsorgssvikt og barn i vanskelige oppvekstsituasjoner, Barn med emosjonelle og sosiale vansker, Barnehagelærerutdanning i afrikanske land, Internasjonalt perspektiv på barnehager, Kvalitative forskningsmetoder, Komparativ forskning

 

Underviser på Spesialpedagogikk  Mastergrad, særlig i forhold til Emosjonelle og sosiale vansker.

Veileder masterstudenter

Konsulent for en ny barnehagelærerutdanning i Maputo, Mosambik

Underviser på mastergrad i spesialpedagogikk

Forskning og utvikling

 

Resiliens - risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer og hvordan de skaper motstandskraft mot alle odds.

Prosjekt Verdilæring i barnehagen

 

Publikasjoner

Arve Gunnestad: International perspectives on child abuse and resilience. Nordic Studies in Education, no.1, 2010

Arve Gunnestad and S'lungile Thwala: Resilience and Religion in children and youth in Southern Africa. International Journal of Children's Spirituality, Vol. 16, no 2, May 2011.

Sissel Mørreaunet og Arve Gunnestad: Tilgivelse i barnehagen - et internasjonalt initiativ. Prismet, hefte 1, 2013.

Arve Gunnestad, Sissel Mørreaunet, Ingrid Granseth og Arne Vikan: Barns oppfatning av tilgivelse. Norsk pedagogisk tidsskrift, nr.6, 2013.

 

 

Arve Gunnestad (2014). Didaktikk for barnehagelærere. En innføring. Universitetsforlaget

Arve Gunnestad, Sissel Mørreaunet og Silas Onyango (2015). An international perspective on value learning in the kindergarten,- exemplified by the value of forgiveness. Early Child Education and Care, May 2015