Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barbro Djupvik

Førstelektor
Faggruppe for drama | Institutt for språk, kunst og kultur
telefon
Telefon: 73 80 52 95, Mobil: 920 86 129
e-post
E-post: bad@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1529
Jeg jobber med

Barbro Djupvik er førstelektor i drama og teater ved DMMH og utdannet skuespiller og scenekunstner fra Nordisk Teaterskole i Århus. Hun har siden tidlig 90-tallet jobbet som drama og teaterpedagog, skuespiller og regissør.

Siden 1996 har jeg jobbet ved dramaseksjonen ved DMMH, og har bred undervisningserfaring fra ulike forløp hvor det undervises i drama og teater. I kommende år underviser jeg på bachelor Kunstfaglig linje, Deltid og Hovedmodell, og på master Kunstpedagogikk og barnekultur, samt  videreutdanningsenheten Småbarnspedagogikk 1 og 2. Er seksjonsleder og har vært det siden 2019.

Undervisningsemner: Drama - og teater pedagogisk arbeid, Improvisasjon og lek, fortelling og fortellerkunst, figur og objekt, estetiske læreprosesser, interaktivitet og barneteater, dramaturgi, barnekultur, tverrkunstneriske prosesser, poetisk og sensorisk teater, kollektivt skapende prosesser og devicing, kunstfaglig metode, stedsspesifikt teater.

Utdanning

Universitat Girona m Teatro de los Sentidos: Playwriting and Poetic sence of Meaningful Coincidence (2016/2017)

Høgskolen Nord-Trøndelag: Høgskolepedagogikk (2007)

Cand. Philol, Institutt for  Kunst og media NTNU, avd drama og teater. (2002)

Nordisk Teaterskole Århus, ny scenekunst. (1990)

Cand. Mag. NTNU (1987)

Ulike workshop innen skuespillerarbeid, dans, stemme, dramaturgi, poetisk og sensorisk teater, yoga (1987 - dd)

 

Forskning og utvikling

Mye av mitt forskning har vært kunstnerisk utviklingsarbeid, hvor jeg har utviklet prosjekter og forestillinger for og med barn. Undersøkt hvordan barn best kan møte kunst og kultur gjennom interaktive prosjekter og produksjoner. Prosjektene er tverrkunstneriske produksjoner er utviklet i samarbeid med andre profesjonelle kunstnere fra ulike disipliner. 

I de siste 10 årene har jeg studert hos - og jobbet med det internasjonale Barcelona baserte kompaniet Teatro de los Sentidos.