Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Børge Iversen

Høgskolelektor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 16,
e-post
E-post: biv@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 717
Jeg jobber med

Jeg underviser i følgende emner:

-Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

-Samfunn, religion, livssyn og etikk 

-Barns utvikling lek og læring 2

-Barndom, helse og livsmestring

Jeg veileder studenter som skriver bachelor.

Jeg er inne i nettverk for "Læringsmiljø" og "Pedagogisk dokumentasjon og vurdering" i REKOM

Mine faglige lidenskaper er:

-Lek

-Danning

-Filosofi

-Estetiske fag

-Pedagogisk dokumentasjon + prosjektarbeid

Utdanning

2023-UH-ped 2 

2023 Kollegaveiledning 

2022 UH-ped1

2013 Master i barnehagepedagogikk

2011 Pedagogista (Reggio-Emilia-instituttet i Stockholm)

2007 Førskolelærer med vekt på estetiske fag

 

 

Forskning og utvikling

Jeg jobber med et prosjekt (LUBA) om refleksjonskultur i barnehagen. 

Publikasjoner

Artikkel: "Den brysomme leken" publisert i Barnehagefolk 2022 (nummer 2)

Artikkel: "Den (u)farlige leken" publisert i Barnehagefolk 2020 (nummer 1)

Fast spalte "Tankerabling" i Barnehagefolk 2020-2022 

Bidrag i kapittel i boken: Mathematics in Early Childhood (2020)

Masteroppgave: "Om barn og materialer: Forstyrrende møter i mellomrommet" (2013) https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/269920