Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Børge Kristoffersen

Dosent
Faggruppe for drama | Institutt for språk, kunst og kultur
telefon
Telefon: 73 80 52 23, Mobil: 918 62 238
e-post
E-post: bkr@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1544
Ekspertområder
Jeg jobber med

Børge Kristoffersen er dosent i drama og teater. Han er utdannet Cand. Phil. ved universitetet i Trondheim (1993). Høgskolelektor fra 1994 og førstelektor fra 2010.

Han har vært ansatt ved DMMH siden 1998 og underviser i drama og teater, i pedagogisk veiledning, i Mentorutdanning, i Ny-tiltaket, på Styrerskolen og i Master i fag- og yrkesdidaktikk – Kunstfag.

Forskning og utvikling

Forskningsinteresser:

  • Estetiske læringsprosesser
  • Teater som danning
  • Konflikthåndtering
  • Teambygging
  • Jacob Levy Morenos filosofi
  • Playback Theatre
  • Sosiopsykodrama
  • Veiledning og profesjonskvalifisering i barnehagen
Publikasjoner
 

Kristoffersen har publisert artikler i vitenskapelige tidsskrift, skrevet bøker og vitenskapelige artikler i bøker, og er oversatt til seks språk:: svensk, engelsk, spansk, tysk, kroatisk og tyrkisk. Han har også presentert sin forskning og sine utviklingsarbeider på en rekke internasjonale og nasjonale konferanser. Alle publikasjonene er rettet inn mot yrkesfeltet. Publikasjonene omhandler temaer som lekpedagogiske arbeidsmåter, estetiske læringsprosesser, aksjonsveiledning, møte som nærværshendelse, sosiometri i demokrati, konflikthåndtering, Jacob Levy Morenos filosofi, Playback Theatre i skolen og sosiodrama som kulturestetisk form.

Artikler i tidsskrift:

            Kristoffersen, B. (2022). Tom stol taler i Nordisk                                 dramapedagogisk tidsskrift, No 1. 2022.

            Kristoffersen, B. (2022). Empty Chair Speaking. Arts                    and Social Sciences Journal (ISSN2151-6200). DOI:                        10.37421/2151-6200.2022.13.513

Kristoffersen ,B..(2017).Sociometry in democracy . Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie. Springer. ISSN 1619-5507. DOI 10.1007/s11620-017-0423-8

Kristoffersen, Børge and Kristoffersen, Mollan Audun (2016) "Best Friends? Not Quite" -  Playback school in elementary school in IPTN Journal Featured Article  -  International Playback Theatre Network. http://www.iptn.info/?a=doc&id=364

Kristoffersen, Børge; Mollan, Anne Grete, Kristoffersen, Audun Mollan (2015).
Sosiopsykodrama. Protagonisten: medlemsblad for Norsk forening for psykodrama  (Nr. 1) s. 21-26

Kristoffersen, Børge, Anne Grete Mollan og Audun Mollan Kristoffersen (2014). «I invite each of us to speak our truth» - On sociopsychodrama i Arts and Social Sciences Journal. http://dx.doi.org/10.4172/2151-6200.100090

Kristoffersen, Børge (2014). Jacob Levy Moreno´s encounter term: a part of a social drama i Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie. Springer VS. ISNN 1619-5507

Kristoffersen, Børge (2014). Møtebegrepet hos Jacob Levy Moreno – en del av ett social drama i Drama Forum nr. 1- 2014

Kristoffersen, Børge, Anne Grete Mollan og Audun Mollan Kristoffersen (2014). «I invite each o fus to speak our truth» - om sociopsykodrama i Drama Forum nr. 1 – 2014

Kristoffersen, Børge (2013). Isolasjon er lidelse. DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift  nr. 3 – 2013.s.20-27

Kristoffersen, Børge (2008). Handling og forbundethet - Jacob Levy Moreno i Wien. DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift  nr. 3 s. 33-40

Kristoffersen, Børge og Rasmussen, Bjørn (2003). ”Mye på spill i den videregående skole”.Utdanning nr. 23. 2003 s. 62-66

Kristoffersen, Børge (1997). Enhet i mangfoldet. Artikkel i Protagonisten – nr. 5/9 – 1997

Kristoffersen, Børge (1994). Improvisasjoner fra virkeligheten Om Playback theatre som rituelt, sosialt og nettverksbyggende teater. Elexir. Nr. 2. 1994 s. 13-16

Bøker:

Kristoffersen, Børge (2020).
Erfaringer i spill Aksjonsveiledning i barnehagen. Bergen. Fagbokforlaget

Rasmussen, Bjørn Konrad & Kristoffersen, Børge (2014). Mye på spill. Danning gjennom teatermetoder.
Fagbokforlaget. ISBN 9788232101627

Rasmussen, Bjørn Konrad & Kristoffersen, Børge (2011).
Handling og forestilling-forestilling om handling. Jacob Levy Morenos teaterekspresjonisme og sosiatri. Tapir Akademisk Forlag  ISBN 978-82-519-2780-2

Artikler i bøker:

             Kristoffersen, B. (2023). A Third Language – From Idée               fixe to Encounter. I: Discovering the Languages of                         Peace.Handbook of SociopsychodramaKroatia:                             University of Zadar, Kroatia 202. ISBN 978-953-331-                   430-3. s. 113-125 NORD DMMH

            Kristoffersen, B. (2023) Perspektiver på et tredje språk              – fra Idee fixe til Encounter for Peace.                                             Sociopsychodrama community network. Encuentro                   para la Paz konferense 2023; 2023-05-15 - 2023-06-15               DMMH. DOI:10.13140/RG.2.2.32755.91680

Kristoffersen, Børge og Kristoffersen, Audun Mollan                   (2021). Jeg vet ikke hva jeg har sagt før den andre                     har svart. I Cecilie Dyrkorn Fodstad, Vibeke Glaser og                Morten Sæther (red.) Den frie lekens vilkår.                                    Universitetsforlaget. ISBN: 9788215040707

Kristoffersen, Børge (2017). Sosiometri, teatralitet og demokrati i Drama/teater og demokrati. Antologi II i kultur og samfunn. Bergen. Fagbokforlaget.

Kristoffersen, Børge og Halås, Catrine Torbjørnsen (2016). Møte – en nærværshendelse mellom mennesker i Sett, hørt, forstått? Om møter med unge i sårbare livssituasjoner. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02624-4

Kristoffersen, Børge (2015). Gunilla Lindqvists lekpedagogiske arbeidsmåte – En didaktisk modell. I Anita Hammer og Guro Strømsøe (red): Drama og skapende prosesser i barnehagen. Fagbokforlaget.  ISBN: 978-82-321-0267-9, s. 49-65

Kristoffersen, Børge (2014). Jacob Levy Moreno´s encounter term: a part of a social drama in Jacob Levy Moreno revisited – Ein schõpferisches Leben. Zum 125 Geburtstag. Sonderheft 6. SpringerVS. ISNN 1619-5507. s. 59 – 71

Kristoffersen, Børge (2013). Playbackteater i barneskolen. I Anna-Lena Østern, Geir Stavik-Karlsen, Elin Angelo (red): Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling. Universitetsforlaget  ISBN 978-82-15-02167-6. s. 150-161

Kristoffersen, Børge (2012). Acciones y concectividad: Jacobo Levy Moreno en Viena. I Cristina Elisa Moreira (red): La luz encuentre el camino. Psicodrama en la Universidad III - Sociopsicodrama. Buenos Aires: Facultad de Psicologia. ISBN 987-28206-0-0. s. 119-143

Kristoffersen, Børge og Westberg, Monica (2012).
Sociatria y el arte de la reconcilication. I Cristina Elisa Moreira (red): La luz encuentre el camino. Psicodrama en la Universidad III - Sociopsicodrama. Buenos Aires: Facultad de Psicologia. ISBN 987-28206-0-0. s. 40-45.

Westberg, Monica og Kristoffersen, Børge (2011). Course in conflict management. I Ron Wiener, Di Adderly & Kate Kirk (red):  Sociodrama in a changing world. : Lulu.com ISBN 978-1-4466-1786-1. s.201-205

Bidrag ved nasjonale og internasjonale konferanser:

    Kristoffersen, B. (2023). Encounter as A Third Language,                  foredrag at THE SPRING SCHOOL - DISCOVERING                   THE LANGUAGES OF PEACE, Universitatas Studiorum
         ZADAR, CROATIA, 26.4. - 30.4.2023

Kristoffersen, Børge (2016). Veiledningens muligheter. Åpningsforedrag i Slæpp dæm te! Regional dagskonferanse for Nord- og Sør-Trøndelag – Veiledning for nyutdannede lærere. DMMH. 02.02.2016

Kristoffersen, Børge (2013). Konflikt og konfliktløsning. Høstdialogene. Foredrag etterfulgt av samtale med varaordfører i Trondheim kommune og rådgiver ved Thora Storm videregående skole. Sverresborg Menighetsråds. Havstein kirke, 20.11. 2013

 

Kristoffersen, Børge (2013).  The new House of Encounter – or common Eco-house, workshop, forelesning . 4th International Sociodrama Conference,

Fagansvarlig for en av konferansens “home-grup”. Lago di Iseo, Italia, 06.-10. 09. 2013

Kristoffersen, Børge (2012). Handling og forestilling – Forestilling om det normale. Workshop, forelesning . PDAs 25 års jubileum. Vesterberg , Sverige, 18.08.2012Oslo 01.10.2011

Kristoffersen, Børge (2011). Hvordan få en rusmisbruker til å innse sitt problem? Lade Behandlingssenter. Konferanse om Arbeidsliv og rusnettverk. Kvilhaugen gård, Trondheim, 17.06.2011

Kristoffersen, Børge og Lorentzen, Ranveig ( 2011). Aksjonsveiledning – en veiledningsform for nyutdannede. Forelesning og workshop. Fra nyutdannet lærer til profesjonell yrkesutøver i lærende fellesskap.  Becoming a professional teacher: the New Teacher in Schools and Kindergartens . Høgskolen i Oslo (Lærerutdanningene og Profesjonssenteret) og Nettverk for  veiledning av nyutdannede lærere i samarbeid med Nordplus (prosjektet NQT-COME) arrangerte en 2 - dagers internasjonal konferanse i Oslo, 30. - 31. 03. 2011

Kristoffersen, Børge (2010). Sociodrama – Learning by doing and undergoing. Forelesning. Jornadas del Seminaro de Psicodrama Clinico Posgrado Facultad de Psicologia Universidad Buenos Aires Argentina. Buenos Aires, 01.09.2010

Kristoffersen, Børge og Westberg, Monica (2010). Sociodrama – Learning by doing and undergoing. Workshop. 3er Congreso Internacional de Sociodrama. Puerto Madryn, Chubut, Argentina, 02.- 06.09.2010

Kristoffersen, Børge og Westberg, Monica (2009).  To bidrag: 1)The art of reconciliation – og  2)There is no way to peace – peace is the way. En forelesning og en workshop ved  2nd International Sociodrama conference Shadows of Society.  Stockholm – Helsinki, 05. – 08. 03. 2009         

Westberg, Monica og Kristoffersen, Børge (2006). Konflikthandtering – Icke våld – dialog – kreativitet i det mångkulturella samhãllet. Medarrangør. Et samarbeid mellom Stiftelesen PsykodramaAkademin, Stockholm og Transend Nordic. Seminarium kring Freds och Konflikthandtering. Adolf Fredriks fõrsamlinghem och kyrka. Stockholm, 16. – 17. 06.2006

Rasmussen, Bjørn og Børge Kristoffersen (2004). Slik tenåringen ser det. 2-dagers møte om tenåringens liv og læring i den videregående skole. Dragvoll Universitetscampus, 13.-14. 12. 2004

Kristoffersen, Børge og Mollan, Anne Grete (2000). Role Reversal – A metod in Peacebuilding. Workshop.  Internasjonal konferanse; Higher Education for Peace. Universitetet i Tromsø, 04. – 06. 05.2000  

Gørensson, Ingrid, Westberg, Monica og Kristoffersen, Børge (1996). Sociatry – Searching for the Healing power of Society. Workshop. Internasjonal konferanse i psykodrama i Jerusalem, Israel. Konferansen hadde som tema: «Peace, Spirituality and Holism», og var et av arrangementene i forbindelse med markeringen av 3000-årsjubileet for Jerusalem som by - samt en støtte til den pågående fredsprosessen mellom palestinere og Israel. Jerusalem, 31.03. til 02. 04. 1996

Kristoffersen, Børge (1995). Førskolelærere leker nye leker. Workshop.

Ved Sveriges Psykodramatikers forenings konferanse om «Lærande i forändeligt samhalle» i Stockholm, 31. 03 -1. 04. 1995

Kristoffersen, Børge (1994). Pedagogisk drama og playback-teater. Workshop.

Mandalas sommerfestival, Gausdal Høyfjellshotell, 17. - 22. 07.1994

Rapporter:

Kristoffersen, Børge og Bjørkøy, Ingrid (2017). Mye på spill - å skape ny virkelighet. Et konflikthåndteringsforløp ut fra dramaturgiske og kunstpedagogiske perspektiv. DronningMaudsMinne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Rapport/år: 1/2017.

 Kristoffersen, Børge, Westberg, Monica og Kristoffersen, Audun Mollan (2007). Lek och konflikthandtering. Rapport fra intensivkurs med flykninger – Transithemmet Vårlus, Vårberg, Sverige 26.06 – 06.07 2007

Tharaldsen, Frank, Bovbjerg, Anne og Kristoffersen, Børge (2005).    ”Oppdriftseminarene – når filosofi, kultur og gode kollegaer møtes”. Artikkel publisert i Seljelia – senter for barnevern. Jubileumstidskrift i forbindelse med 10 årsfeiring. Gjøvik, 1.12.2005

Kristoffersen, Børge (2002).  ”Og bakom synger skogene”. Essay presentert i konferansepublikasjonen Den kontekstuelle praksis – Nasjonal konferanse for praksisiveiledere i førskolelærerutdanningen. Lesbos, Hellas, 11. – 18. 05. 2001. CD

Kristoffersen, Børge (2000). ”Kommunikasjon i forhandlingssituasjoner” – Foredrag ved fagkonferanse. Publisert gjennom Statens Vegvesen, Miljø- og samfunnsavdelingen (MISA 00/18-2000) 

Kristoffersen, Børge og Svein Tore Gullerud (2000). Omstillingssamtaler og det mellommenneskelige møte”.  Fagkompendium”.  Publisert gjennom Statens vegvesen, Organisasjonsavdelingen

Kristoffersen, Børge og Svein Tore Gullerud (1999). Den viktige og vanskelige samtalen”. Fagkompendium. Publisert gjennom Statens vegvesen, Organisasjonsavdelingen