Gå til innholdet
Lukk

Cecilie Dyrkorn Fodstad

Førstelektor
Seksjon for norsk

Cecilie Dyrkorn Fodstad har særlig ansvar for norsk som andrespråk ved høgskolen. I tillegg har hun fordypet seg i litteraturdidaktikk og språklek. Hun holder også kurs i disse områdene.

Utdanning

Cand. Mag. i nordisk og engelsk, NTNU, Trondheim
Hovedfag i litteraturdidaktikk (nordisk litteratur), NTNU, Trondheim
Praktisk pedagogisk utdanning, NTNU, Trondheim

Publikasjoner

 

Fodstad, Cecilie Dyrkorn (2018). "Det handler ikke om å finne fem feil" -Om kartlegging av språk i barnehagen. I Ingvild Alfheim & Cecilie Dyrkorn Fodstad (red). Språklæring det siste året i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. 

 

Fodstad, Cecilie Dyrkorn (2018). "Det vet jeg på arabisk" - Om tilrettelegging for å lære et nytt språk siste året før skolestart. I Ingvild Alfheim & Cecilie Dyrkorn Fodstad (red). Språklæring det siste året i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. 

 

Fodstad, Cecilie Dyrkorn (2018). Tre litterære sjangre: Hvordan styrker poetiske tekster, eventyr og bildebøker barns språk? I Sonja Kibsgaard (red) Veier til språk i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. 

 

Fodstad, Cecilie; Alfheim, Ingvild Kristin.
Veien hjem i Lisa Aisatos En fisk til Luna. Barn 2017 ;Volum 325.(1) s. 7-21

 

Alfheim, Ingvild Kristin; Dyrkorn Fodstad, Cecilie.
Parodi og det imaginære Afrika i en lesning av Rumpemelk fra Afrika. Nordisk Barnehageforskning 2017 ;Volum 15. s. 1-13

 

Fodstad, C. D. (2015). Poetiske tekster: Døråpnere til et nytt språk? I Kibsgaard, S. & Kanstad, M. (red.) Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Oslo: Fagbokforlaget.

Alfheim, A. & Fodstad, C. D. (2014). Skal vi leke en bok? Språktilegnelse gjennom bildebøker. Oslo: Universitetsforlaget.

 Fodstad, C. (2013). Flerspråklige barn og voksne i ei språkgruppe. I Marit Semundseth & Marit Holm Hopperstad (red.). Barn lager tekster. Om barns tidlige tekstproduksjon og de voksnes betydning. s. 76-92. Cappelen Damm Akademisk.