Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Cecilie Dyrkorn Fodstad

Førstelektor
Seksjon for norsk
E-post: cfo@dmmh.no
Kontor: 307
Ekspertområder
Jeg jobber med

Cecilie Dyrkorn Fodstads forskningsområder er barnelitteratur, litteraturdidaktikk og barns flerspråklighet.  

Utdanning
Cand. Mag. i nordisk og engelsk, NTNU, Trondheim
Hovedfag i litteraturdidaktikk (nordisk litteratur), NTNU, Trondheim
Praktisk pedagogisk utdanning, NTNU, Trondheim
Publikasjoner

Glaser, V, Fodstad, C. D. & Sæther, M. (2021). Den frie lekens vilkår. I Cecilie Dyrkorn Fodstad, Vibeke Glaser & Morten Sæther (red.) Den frie lekens vilkår. Oslo: Universitetsforlaget. 

 

Fodstad, C. & Jæger, H. (2021). Små barns lek og lekende voksne i bevegelse mellom orden og kaos i samlingsstunder. I Cecilie Dyrkorn Fodstad, Vibeke Glaser & Morten Sæther (red.) Den frie lekens vilkår. Oslo: Universitetsforlaget. 

 

Fodstad, C. D. (2020). Litterær kompetanse i barnehagelærerutdanningen. Nordic Journal of Literacy Research. Vol. 6 No. 2. pp. 42-58. 

Doi: https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/2009/4475

 

Fodstad, C. D. (2018). "Det handler ikke om å finne fem feil" -Om kartlegging av språk i barnehagen. I Ingvild Alfheim & Cecilie Dyrkorn Fodstad (red). Språklæring det siste året i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. 

 

Fodstad, C. D. (2018). "Det vet jeg på arabisk" - Om tilrettelegging for å lære et nytt språk siste året før skolestart. I Ingvild Alfheim & Cecilie Dyrkorn Fodstad (red). Språklæring det siste året i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. 

 

Fodstad, C. D. (2018). Tre litterære sjangre: Hvordan styrker poetiske tekster, eventyr og bildebøker barns språk? I Sonja Kibsgaard (red) Veier til språk i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. 

 

Fodstad, C. & Alfheim, I.
Veien hjem i Lisa Aisatos En fisk til Luna. Barn 2017 ;Volum 325.(1) s. 7-21

 

Alfheim, I. & Fodstad, C. D.
Parodi og det imaginære Afrika i en lesning av Rumpemelk fra Afrika. Nordisk Barnehageforskning 2017 ;Volum 15. s. 1-13

 

Fodstad, C. D. (2015). Poetiske tekster: Døråpnere til et nytt språk? I Kibsgaard, S. & Kanstad, M. (red.) Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Oslo: Fagbokforlaget.

 

Alfheim, I. & Fodstad, C. D. (2014). Skal vi leke en bok? Oslo: Universitetsforlaget.