Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Cecilie Dyrkorn Fodstad

Dosent
Faggruppe for norsk | Institutt for språk, kunst og kultur
telefon
e-post
E-post: cfo@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 307
Ekspertområder
Jeg jobber med

Cecilie Dyrkorn Fodstads forskningsområder er barnelitteratur, litteraturdidaktikk og barns flerspråklighet.  

Utdanning
Cand. Mag. i nordisk og engelsk, NTNU, Trondheim
Hovedfag i litteraturdidaktikk (nordisk litteratur), NTNU, Trondheim
Praktisk pedagogisk utdanning, NTNU, Trondheim
Publikasjoner

Fodstad, C. D. & Rønningen, L. H. (2023). Fra bildebok til barneteater. Hvordan barn bidrar til å utvikle en forestilling om flerspråklig samspill. BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur. Årg. 39. Nr. 67. s. 161-178. 

Alfheim, I. & Fodstad, C. (2023). De yngste som lesere. Litteraturen og leken. Universitetsforlaget. 

Dybvig, H., Fodstad, C. & Jæger, H. (2022). Gripes mulighetene? Om lesestunder i barnehagen. I Nordisk barnehageforskning Vol. 3

Fodstad, C. D. (2022). Å undersøke forutsetninger eller praksis for tilrettelegging av språkmiljøet i barnehager. I Mirjam Dahl Bergsland og Henriette Jæger (red.) Bacherloroppgaven i barnehagelærerutdanningen. Cappelen Damm.

Fodstad, C. D. (2022). Systematisk språkarbeid. I M. H. Frønes & M. Kanstad Barnehagelæreren og barna. Universitetsforlaget. s. 85-101.

Fodstad, C. D. (2022). Språkarbeid i barnehagen når barna er flerspråklige. I M. H. Frønes & M. Kanstad Barnehagelæreren og barna. Universitetsforlaget. s. 134-149.

 Glaser, V, Fodstad, C. D. & Sæther, M. (2021). Den frie lekens vilkår. I Cecilie Dyrkorn Fodstad, Vibeke Glaser & Morten Sæther (red.) Den frie lekens vilkår. Oslo: Universitetsforlaget. 

 Fodstad, C. & Jæger, H. (2021). Små barns lek og lekende voksne i bevegelse mellom orden og kaos i samlingsstunder. I Cecilie Dyrkorn Fodstad, Vibeke Glaser & Morten Sæther (red.) Den frie lekens vilkår. Oslo: Universitetsforlaget. 

 Fodstad, C. D. (2020). Litterær kompetanse i barnehagelærerutdanningen. Nordic Journal of Literacy Research. Vol. 6 No. 2. pp. 42-58. Doi: https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/2009/4475

 Fodstad, C. D. (2018). "Det handler ikke om å finne fem feil" -Om kartlegging av språk i barnehagen. I Ingvild Alfheim & Cecilie Dyrkorn Fodstad (red). Språklæring det siste året i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. 

 Fodstad, C. D. (2018). "Det vet jeg på arabisk" - Om tilrettelegging for å lære et nytt språk siste året før skolestart. I Ingvild Alfheim & Cecilie Dyrkorn Fodstad (red). Språklæring det siste året i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. 

 Fodstad, C. D. (2018). Tre litterære sjangre: Hvordan styrker poetiske tekster, eventyr og bildebøker barns språk? I Sonja Kibsgaard (red) Veier til språk i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. 

 Fodstad, C. & Alfheim, IVeien hjem i Lisa Aisatos En fisk til Luna. Barn 2017 ;Volum 325.(1) s. 7-21

 Alfheim, I. & Fodstad, C. D.Parodi og det imaginære Afrika i en lesning av Rumpemelk fra Afrika. Nordisk Barnehageforskning 2017 ;Volum 15. s. 1-13

 Fodstad, C. D. (2015). Poetiske tekster: Døråpnere til et nytt språk? I Kibsgaard, S. & Kanstad, M. (red.) Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Oslo: Fagbokforlaget.

Alfheim, I. & Fodstad, C. D. (2014). Skal vi leke en bok? Oslo: Universitetsforlaget.