Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Christine Sivertsen

Høgskolelektor
Seksjon for drama
Telefon: 73 56 83 85, Mobil: 92297829
E-post: csi@dmmh.no
Kontor: 1541
Jeg jobber med

Christine Sivertsen er ansatt som høgskolelektor i drama. Hun har en bred undervisningsbakgrunn og har siden 2008 jobbet som lektor med tilleggutdanning i musikk, sal- og scene og engelsk på ungdomstrinnet, som musikk- og dramalærer i videregående og som klaverpedagog i kulturskolen. Hun har initiert og ledet en rekke større forestillingsproduksjoner, og hadde elevmedvirkning i forestillingsarbeid som fokus i masteravhandlingen sin. 

Siden 2019 har hun vært ansvarlig redaktør i DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, hvor hun leder en nordisk redaksjon bestående av åtte medlemmer med bakgrunn innen forskning, kunstnerisk virksomhet og undervisning på drama- og teaterfeltet.

Devising, elevmedvirkning, kunstpedagogikk

Utdanning

Sivertsen har en master i drama- og teaterkommunikasjon fra OsloMet (tidl. HiOA). Hun holder i tillegg en bachelor i musikk fra Universitet i Agder, og har studert klaver ved musikkonservatoriet i Kristiansand. Hun er i tillegg utdannet engelsklærer fra OsloMet.

 

 

 

Forskning og utvikling
Sivertsens masteravhandling dreide seg om elevmedvirkning i forestillingsarbeid og faglærerens rolle i den skapende prosessen. 
Publikasjoner

Fagartikkel

Sivertsen, C. (2022, 23.09). Når elevene eier produksjonen. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. https://kunstkultursenteret.no/ressursbase/nar-elevene-eier-produksjonen/ 

Som ansvarlig redaktør i DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift

DRAMA 02/21: Feltets respons på koronakrisen

Næss, C. & Sivertsen, C. (2021). Pandemiske praksisfortellinger. DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 58 (2), 2-3

Austring, B.,  Cedervall, S., Cziboly, D., Hovik, L., Junttila, K.,  Metsälä, S.,  Sigthorsdottir, T., Sivertsen, C. & Sørensen, M. (2021). Dear recipient. DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 58 (2), 6-9

DRAMA 1/2021: Fagpolitikk

Sivertsen, C. (2021). Dramafaen kommer! DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 58 (1), 2-3 

DRAMA 2/2020: Bærekraftig utvikling

Sivertsen, C. (2020). Handlekraft i krisetid. DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 57 (2), 2-3 

DRAMA 1/2020: Livsmestring

Sivertsen, C. (2020). Alle disse dagene som kom og gikk. DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 57 (1), 2-3 

Drama 2/2019: Medborgerskap

Sivertsen, C. (2019). Å bli et fullverdig samfunnsmedlem. DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 56 (2), 2-3 

Sivertsen, C. (2019. Å møte sitt eget blikk i speilet. DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 56 (2), 36-41

Masteroppgave

 Sivertsen, C. (2016). At det kommer fra oss : Elevmedvirkning og kunstpedagogikk i
forestillingsarbeid.
(Masteroppgave). Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo

 

Musikalske utgivelser

Sivertsen har medvirket som pianist, arrangør og korist på følgende utgivelser:

De Ubrukelige. (2019). Sukker og margarin. (Album). Amper tone 

Dødehavet. (2020). Elsk meg i morgen. (Singel). PhatCat Studio

Dødehavet. (2021). Forbrytelse og straff. (Singel). PhatCat Studio 

Dødehavet. (2021). Den standhaftige tinnsoldat. (Singel). PhatCat Studio