Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Christine Sivertsen

Høgskolelektor
Faggruppe for drama | Institutt for språk, kunst og kultur
telefon
Telefon: 73 56 83 85, Mobil: 92297829
e-post
E-post: csi@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1530
Jeg jobber med

Christine Sivertsen har siden 2021 vært ansatt som høgskolelektor i drama ved DMMH. Hun har en bred undervisningsbakgrunn og har undervist i drama, musikk og engelsk i henholdsvis videregående opplæring, kulturskolen og på ungdomstrinnet, siden 2008. I perioden 2019 - 2022 har hun i tillegg vært ansvarlig redaktør i DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift.

 

På ungdomstrinnet har hun i 11 år fasilitert og vært kunstnerisk leder for årlige forestillingsproduksjoner med  både enfaglig og tverrfaglige perspektiv. Hun er opptatt av og har forsket på elevmedvirkningens plass i forestillingsarbeid, samt pedagogens rolle i en kunstnerisk skolekontekst.

 

Ved DMMH underviser Sivertsen i dramafag på flere programmer og klassetrinn. Hun har også veiledet og vært sensor i musikkfaget. For tiden er hun emneansvarlig i BHFOR3510 og BHKKK2013, klassestyrer og faggruppekoordinator. 

 

Veiledningserfaring

Sivertsen har vært praksisveileder i musikk og engelsk for studenter som har tatt praktisk pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Sørøst-Norge.

Ved DMMH har hun veiledet bachelorstudenter, samt sensurert både praktiske og skriftlige eksamener. 

 

Formidling:

Sivertsen har holdt kurs i valgfaget Produksjon for scene for lærere på Ingeråsen skole (2020).

Siden hun begynte ved DMMH har hun også holdt seminar i drama for Leangen Kulturbarnehage (2022).

 

Stikkord: Devising, elevmedvirkning, dramapedagogikk,  musikkpedagogikk, klaver, engelsk

Utdanning

Sivertsen har en master i drama- og teaterkommunikasjon fra OsloMet (tidl. HiOA). Hun holder i tillegg en bachelor i musikk fra Universitetet i Agder, og har studert klaver ved musikkonservatoriet i Kristiansand. Utover dette har hun praktisk pedagogisk utdanning, samt videreutdanning i engelsk. Hun har også fullført et kurs i Universitets- og høgskolepedagogikk 1 ved DMMH.

 

2022 - 2023

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning 

Universitets- og høgskolepedagogikk 1 (UH-ped), 15 stp

 

2014 - 2016 

OsloMet (HiOA)

Master i estetiske fag med fordypning i drama- og teaterkommunikasjon, 120 stp

 

2012 - 2014

OsloMet (HiOA), Høgskolen i Østfold

Videreutdanning i engelsk for lærere, 60 stp

 

2007 - 2008

Universitet i Agder

Praktisk pedagogisk utdanning, 60 stp

 

2006 - 2008

Musikkonservatoriet i Kristiansand

Klaverpedagogikk og hørelære, 60 stp

 

2003 - 2006 

Universitetet i Agder

Bachelor med fordypning i musikk og drama, 180 stp

 

 

Forskning og utvikling

I perioden 2019-2022 har Sivertsen vært ansvarlig redaktør i DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. I den forbindelse har hun ledet en nordisk redaksjon bestående av åtte medlemmer med bakgrunn innen forskning, kunstnerisk virksomhet og undervisning på drama- og teaterfeltet. Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 (fagfellevurderte artikler) og gis ut på Universitetsforlaget.

Sivertsens masteravhandling dreide seg om elevmedvirkning i forestillingsarbeid og faglærerens rolle i den skapende prosessen (2016). Avhandlingen er blitt omarbeidet til en fagartikkel som er publisert på Nasjonalt kompetansesenter for kunst og kultur i opplæringen sine nettsider (2022).

 

 

 

Publikasjoner

Fagartikler

Sivertsen, C. (2022, 23.09). Når elevene eier produksjonen. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. https://kunstkultursenteret.no/ressursbase/nar-elevene-eier-produksjonen/

Sivertsen, C. & Næss, C. (2023). DRAMA - Fagfeltets stemme. DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. 60 (2), 81

Sivertsen, C. (2024, januar). Et steds møte med "den andre". Propellen teater fanzine: Stedsspesifikk scenekunst (6-7)

Som ansvarlig redaktør i DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift

DRAMA 02/21: Feltets respons på koronakrisen

Næss, C. & Sivertsen, C. (2021). Pandemiske praksisfortellinger. DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 58 (2), 2-3

Austring, B.,  Cedervall, S., Cziboly, D., Hovik, L., Junttila, K.,  Metsälä, S.,  Sigthorsdottir, T., Sivertsen, C. & Sørensen, M. (2021). Dear recipient. DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 58 (2), 6-9

DRAMA 1/2021: Fagpolitikk

Sivertsen, C. (2021). Dramafaen kommer! DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 58 (1), 2-3 

DRAMA 2/2020: Bærekraftig utvikling

Sivertsen, C. (2020). Handlekraft i krisetid. DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 57 (2), 2-3 

DRAMA 1/2020: Livsmestring

Sivertsen, C. (2020). Alle disse dagene som kom og gikk. DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 57 (1), 2-3 

Drama 2/2019: Medborgerskap

Sivertsen, C. (2019). Å bli et fullverdig samfunnsmedlem. DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 56 (2), 2-3 

Sivertsen, C. (2019. Å møte sitt eget blikk i speilet. DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 56 (2), 36-41

Masteroppgave

 Sivertsen, C. (2016). At det kommer fra oss : Elevmedvirkning og kunstpedagogikk i
forestillingsarbeid.
(Masteroppgave). Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo

 

Musikalske utgivelser

Sivertsen har medvirket som pianist, arrangør og korist på følgende utgivelser:

De Ubrukelige. (2019). Sukker og margarin. (Album). Amper tone 

Dødehavet. (2020). Elsk meg i morgen. (Singel). PhatCat Studio

Dødehavet. (2021). Forbrytelse og straff. (Singel). PhatCat Studio 

Dødehavet. (2021). Den standhaftige tinnsoldat. (Singel). PhatCat Studio