Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Elisabeth Walsøe Lehn

Høgskolelektor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 45, Mobil: 932 57 159
e-post
E-post: ewl@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1646
Ekspertområder
Jeg jobber med

Sentrale kompetanseområder som ansatt ved DMMH

Elisabeth Walsøe Lehn har arbeidet som pedagogisk leder og styrer i barnehager. Elisabeth har også undervist og arbeidet som lærer og spesialpedagog i grunnskolen, der hun arbeidet spesielt med fremmedspråklige barn og foreldre. Hun har etablert og drevet en privat 2 avdelings barnehage.  Elisabeth har veiledning- og undervisningserfaring i faget pedagogikk og spesialpedagogikk fra barnehagelærerutdanningen både på bachelor og masternivå. Hun har også etterutdanning i barns psykisk helse, tverrfaglig samarbeidskompetanse, veiledning og UH pedagogikk.

Elisabeth arbeider i tillegg som barnets talsperson i Fylkesnemnda, der mandatet er å gjennomføre samtaler med barn og representere dem i fylkesnemnds og tingrettssaker.

Elisabeth har deltatt på forskningsprosjekter knyttet til barn i utsatte livssituasjoner, barnehagens arbeid med barn som bekymrer, barnehagen som barnevernstiltak.

Utdanning

Utdannet førskolelærer med master i spesialpedagogikk

Tilleggsutdanning på masternivå: Barns psykiske helse, og tverrfaglig samarbeid: Relasjons og allianse – samarbeid mellom profesjoner

Veiledning for barnehagelærerutdanningen

UH - pedagogikk 1og 2 

Kollegaveiledning

Forskning og utvikling

Forsknings - og utviklingsarbeider

Små barns rett til beskyttelse 2008 – 2011

Barnehagen som barneverntiltak 2010 – 2012.

Fagansvarlig for KOMPASS (kompetanseheving for assistenter i barnehagen).

Ledet studieplanarbeidet i BLU(barnehagelærerutdanningen, deltid) og ABLU (Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning).

Studieprogramleder BLUDEL

Barns seksualitet og barnehagens ansvar for forebygging av seksuelle overgrep

Elisabeth holder kompetansehevende kurs for ansatte i barnehagene rundt i landet.

Publikasjoner

Lehn, E., Chaboun, S., Page, A. G. (2023). Purity or perversion? frome taboo to fact: kindergartens teachers` reflections on age - normal sexuality. Froniters of Psychology. https://open.dmmh.no/dmmh-xmlui/bitstream/handle/11250/3083259/fpsyg-14-1212456.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Lehn, Elisabeth Walsøe & Sivertsen, Anne Holla. (2022). Barnehagen betydning for livsmestring. Oslo: Fagbokforlaget.

Lehn, E. W., Emilsen, K. (2020). Sentrale mønstre i barnehageansattes arbeid med barn som bekymrer. I Emilsen, K. (red). (2020). Dørstokkmila. Barnehagens vei fra magefølelse til bekymringsmelding. Fagbokforlaget.

Emilsen, K., Lehn, E. W. (2020). Målrettet og systematisk forebyggende arbeid. I Emilsen, K. (red). (2020). Dørstokkmila. Barnehagens vei fra magefølelse til bekymringsmelding. Fagbokforlaget.

Emilsen, K., Lehn, E. W. (2020). Barnehagens arbeid med åpenbar omsorgssvikt. I Emilsen, K. (red). (2020). Dørstokkmila. Barnehagens vei fra magefølelse til bekymringsmelding. Fagbokforlaget.

Emilsen, K., Bratterud, Å., Lehn, E. W. (2020). Barnehagens arbeid med å styrke barns omsorgssituasjoner. I Emilsen, K. (red). (2020). Dørstokkmila. Barnehagens vei fra magefølelse til bekymringsmelding. Fagbokforlaget.

Lehn, E. W., Emilsen, K. (2020). Koronasituasjonen utfordrer barns rett til beskyttelse. Barnehage.no

Lehn, E.W. (2019). «Æ vil værra med på leiken». I Frønes, M. H. og Glaser, V. (red.). (2019). Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Oslo: Universitetsforlaget

Emilsen, K., Lehn, E. W. (2019). Vold og overgrep mot barn er et brudd på menneskerettighetene. Barnehage.no

Lehn, E. W. (2016). Hvordan kan barn fortelle om seksuell overgrep når kropp er et tabu? Barnehagen.no

Lehn, E.W. (2015). barnehagen er først og fremst et fristed for barn, og ikke en arena der det skjer overgrep. Dagbladet.

Lehn, E. W. (2014). Alle barn fortjener minst en yndlingsvoksen. Barnehagefolk nr.3.

Lehn, E. (2013). Samarbeidsmodell til barnets beste i Verdal kommune. Del av rapporten. Barnehagen som barneverntiltak: Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste, 2013.

Lehn, E. W. (2009). Dårlig magefølelse – grunnlag for bekymringsmelding? Sentrale mønstre i barnehageansattes arbeid med barn som bekymrer.