Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Elisabeth Walsøe Lehn

Høgskolelektor
Seksjon for pedagogikk
Telefon: 73 56 83 45, Mobil: 932 57 159
E-post: ewl@dmmh.no
Kontor: 1646
Ekspertområder
Jeg jobber med

Sentrale kompetanseområder som ansatt ved DMMH

Elisabeth Walsøe Lehn har arbeidet som både pedagogisk leder og styrer i barnehager. Elisabeth har også undervist og arbeidet som lærer og spesialpedagog i grunnskolen, der hun arbeidet spesielt med fremmedspråklige barn og foreldre. Hun har etablert og drevet en privat 2 avdelings barnehage.  Elisabeth har veiledning- og undervisningserfaring i faget pedagogikk og spesialpedagogikk fra barnehagelærerutdanningen både på bachelor og masternivå. Hun har også etterutdanning i barns psykisk helse, tverrfaglig samarbeidskompetanse, veiledning og UH pedagogikk.

Elisabeth arbeider i tillegg som barnets talsperson i Fylkesnemnda, der mandatet er å gjennomføre samtaler med barn og representere dem i fylkesnemnds og tingrettssaker.

Elisabeth har deltatt på forskningsprosjekter knyttet til barn i utsatte livssituasjoner, barnehagens arbeid med barn som bekymrer, barnehagen som barnevernstiltak.

Utdanning

Utdannet førskolelærer med master i spesialpedagogikk

Tilleggsutdanning på masternivå: Barns psykiske helse, og tverrfaglig samarbeid: Relasjons og allianse – samarbeid mellom profesjoner

Veiledning for barnehagelærerutdanningen

UH pedagogikk

Forskning og utvikling

Forsknings - og utviklingsarbeider

Små barns rett til beskyttelse 2008 – 2011

Barnehagen som barneverntiltak 2010 – 2012.

Fagansvarlig for KOMPASS (kompetanseheving for assistenter i barnehagen).

Ledet studieplanarbeidet i BLU(barnehagelærerutdanningen, deltid) og ABLU (Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning).

Barns seksualitet og barnehagens ansvar for forebygging av seksuelle overgrep

Elisabeth holder kompetansehevende kurs for ansatte i barnehagene rundt i landet.

Publikasjoner

Lehn, E. W. (2009). Dårlig magefølelse – grunnlag for bekymringsmelding? Sentrale mønstre i barnehageansattes arbeid med barn som bekymrer.

 

Lehn, E. (2013). Samarbeidsmodell til barnets beste i Verdal kommune. Del av rapporten. Barnehagen som barneverntiltak: Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste, 2013.

 

Lehn, E. W. (2014) Alle barn fortjener minst en yndlingsvoksen. Barnehagefolk nr.3.