Gå til innholdet
Lukk

Ellen Beate Hansen Sandseter

Professor
Seksjon for fysisk aktivitet og helse, Trivsel og medvirkning i barnehagen, Fysisk miljø i barnehagen, Risikolek

Ellen Beates har hovedfag i idrett fra Norges Idrettshøgskole og doktorgrad i psykologi fra NTNU. Hennes forskningsinteresser omfatter primært barns fysiske og motoriske lek med vekt på spennings- og risikofylt lek i barnehagen, både i barns og voksnes perspektiv. Hun tar tydelig til ordet for å vektlegge betydningen av barns rett til fri lek, utelek og lek hvor barn utforsker sine egne og omgivelsenes grenser og muligheter, og er på den måten en sterk talskvinne mot det vestlige samfunnets økende sikkerhetsfokus. 

I tillegg har hun forsket på tema som hvordan barns omgivelser påvirker lek og aktivitet, barns trivsel og medvirkning i barnehagen, og ulykker og skader blant barn i barnehager.

For tiden leder Ellen Beate forskningsprosjektet EnCompetence som undersøker hvordan det fysiske miljøet inne og ute i barnehager påvirker barns lek og aktivitet, og hvordan man kan jobbe med å utvikle gode fysiske miljøer.

Forskning og utvikling

Du kan lese mer om hennes forskning, publikasjoner og mediebidrag på bloggen:

www.ellenbeatehansensandseter.com

Publikasjoner

For publikasjoner se Cristin