Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Ellen Beate Hansen Sandseter

Professor
Faggruppe for fysisk aktivitet og helse | Institutt for real-, natur- og samfunnsfag
telefon
Telefon: 73 80 52 59, Mobil: 936 58 663
e-post
E-post: ebs@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 615
Ekspertområder
Jeg jobber med

Ellen Beate har hovedfag i idrett fra Norges Idrettshøgskole og doktorgrad i psykologi fra NTNU. Hennes forskningsinteresser omfatter primært barns fysiske og motoriske lek med vekt på spennings- og risikofylt lek i barnehagen, både i barns og voksnes perspektiv. Hun tar tydelig til ordet for å vektlegge betydningen av barns rett til fri lek, utelek og lek hvor barn utforsker sine egne og omgivelsenes grenser og muligheter, og er på den måten en sterk talskvinne mot det vestlige samfunnets økende sikkerhetsfokus. 

I tillegg har hun forsket på tema som hvordan barns omgivelser påvirker lek og aktivitet, barns trivsel og medvirkning i barnehagen, og ulykker og skader blant barn i barnehager. Hun ledet forskningsprosjektet EnCompetence som undersøkte hvordan det fysiske miljøet inne og ute i barnehager påvirker barns lek og aktivitet. 

Nå leder hun prosjektet Virtual Risk Management, ViRMa, hvor målet er å undersøke hvordan barn utvikler kompetanse i risikovurdering og risikohåndtering gjennom risikofylt lek. I prosjektet tas nye og innovative forskningsmetoder i bruk, blant annet virtual reality (VR), eye-tracking og motion capturing.

Forskning og utvikling

Du kan lese mer om hennes forskning, publikasjoner og mediebidrag på bloggen:

www.ellenbeatehansensandseter.com

Publikasjoner

For publikasjoner se Cristin