Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ellen Karoline Gjervan

Professor
Faggruppe for drama | Institutt for språk, kunst og kultur
telefon
Telefon: 73 56 83 28,
e-post
E-post: ekg@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1528
Jeg jobber med

Gjervan underviser og veileder på bachelor- og masterutdanningen. Hun underviser i dramaturgi, akademisk skriving, fortelling, improvisasjon og lek. 

Utdanning

Gjervan har en PhD i teatervitenskap fra Universitetet i Bergen, 2010, med avhandlingen: "Creating Theatrical Space – A study of Henrik Ibsen’s Production Books, Bergen 1852–1857”. Dette er den første studien av de tre regibøkene som Ibsen førte som sceneinstruktør og regissør ved Det norske Theater i Bergen.

Gjervan har en MA i Theatre history and criticism fra Ohio University og er Cand.Philol i drama/teater fra NTNU.

Forskning og utvikling
Gjervan har vært medforfatter på en lærebok om dramaturgi: Dramaturgi – forestillinger om teater (2005/2015).
Hun har publisert artikler om lekbasert dramaturgi, om Ibsens praktiske teaterarbeid og om sceneteknikk på slutten av 1700-tallet og starten av 1800-tallet.
I perioden 2012-2015 deltok hun i forskningsprosjektet pArts (http://www.ntnu.no/parts), hvor hun forsket på populærkulturelle teatersjangre og omreisende, profesjonelle teatertrupper i Nord-Europa rundt 1800.

Gjervans forskningsinteresser ved DMMH er bl.a. dramaturgi og improvisasjon. 

Gjervan har undervist ved NTNU, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Agder, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Sør-Trøndelag og ved DMMH.


 
Publikasjoner

For publikasjoner, se Cristin