Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Else Johansen Lyngseth

Førstelektor
Seksjon for pedagogikk
Telefon: 73 80 52 94, Mobil: 994 64 095
E-post: ejl@dmmh.no
Kontor: 1632
Jeg jobber med

Studieprogramleder for Masterstudiet i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 

Emneansvarlig for Masteremnet Spesialpedagogikk som fag og felt

Emneansvarlig for Masteremnet Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse 

Emneansvarlig for masteremnet MOP5900, Masteroppgaven

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
Utdanning
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
Forskning og utvikling

Forsknings- og utviklingsarbeid

 

 
What do you want to do ?
New mail
Publikasjoner
 

Oversikt over vitenskapelige arbeider, fagbøker, publikasjoner og kronikker                                           

Lyngseth, E. J. (1991). Yrkesrolle og profesjonalitet hos spesialførskolelæreren i barnehagen. Hovedfagsoppgave i pedagogikk. Universitetet i Trondheim (NTNU).

Lyngseth, E. J. (2004). Ønske det, ville det men gjøre det? Bokanmeldelse i Pedagogisk bokorm 2004 (1) s. 7- 8

Lyngseth, E. J. (2008) Språkobservasjoner og språkaktiviteter i barnehagen. I Kibsgaard, S. red. GLSM i barnehagen. (s.74- 84). Oslo: Universitetsforlaget.

Lyngseth, E. J. (2008). Erfaringer med bruk av TRAS- observasjoner i barnehagen. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr. 5, 2008, Årgang 92, s. 352- 363. Oslo: Universitetsforlaget. Artikkelen er fagfellevurdert.

Lyngseth, El. J. (2008). Personalets kompetanse. I: Mørland, B. (red.) Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Kunnskapsdepartementet 2008

Lyngseth, E. J. (2009). Helsestasjonens arbeid med språkobservasjoner. I B. Groven, T. M. Guldal, O. F. Lillemyr, N. Naastad & F. Rønningen (red.), FoU i Praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanningen (s. 251- 262). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. Artikkelen er fagfellevurdert.

Lyngseth, E. J. (2010). Samarbeid mellom barnehage og helsestasjon om barn med behov for ekstra hjelp til språkutvikling. Artikkel antatt og fagfellevurdert til rapport fra konferansen FOU i praksis 2009. Artikkelen er fagfellevurdert.

Lyngseth, E. J. (2010). Forebyggende muligheter ved dynamisk språkkartlegging med TRAS observasjoner i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning 2010; Volum 3

Lyngseth, E. J. (2014). Forebyggende muligheter i barnehagen gjennom kartlegging og tidlig innsats. I: V. Glaser, I Størksen og M. B. Drugli (red.) Utvikling lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget.

Lyngseth, E. J. (2016). Observasjon- et viktig grunnlag for tidlig innsats. Barnehagefolk 2016; Volum 33. (1) s. 78-82

Lyngseth, E. J. & Mørland, B. red. (2017). Tidlig innsats i tidlig barndom. Oslo: Gyldendal. Redaktør i fagfellevurdert antologi.

Lyngseth, E. J. & Mørland, B. red. (2017). Innledning. I: Lyngseth, E. J. & Mørland, B. red. Tidlig innsats i tidlig barndom. Oslo: Gyldendal.

Lyngseth E. J. & Guri H. Andresen (2017). Språkstimulering med alternativ og supplerende kommunikasjon i tidlig alder for barn med nedsatt funksjonsevne. I: Lyngseth, E. J. & Mørland, B. red. Tidlig innsats i tidlig barndom. Oslo: Gyldendal. Fagfellevurdert.

Lyngseth, E. J. (2018). Forebyggende muligheter i barnehagen gjennom kartlegging og tidlig innsats. I: V. Glaser, I Størksen og M. B. Drugli (red.) Utvikling lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget. Ny utgave

Lyngseth, E. J. og Alterskjær, K. S. (2019). Systemrettet arbeid med barns språk i barnehage og PPT. I: Bjerklund, M., Groven, B. & Åmot, I. (red.) PPTs systemrettede arbeid i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel i fagfellevurdert antologi.

Lyngseth,  E. J. (2019). Trondheim er i ferd med å bli lite attraktiv for småbarnsforeldre. Kronikk i Adresseavisen.   https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kronikker/2019/07/25/Trondheim-er-i-ferd-med-%C3%A5-bli-lite-attraktiv-for-sm%C3%A5barnsforeldre-19549799.ece

Lyngseth, E. J. (2020). Dynamisk kartlegging i barnehagen. Skrivesenteret, NTNU. Læringsfilm https://sprakloyper.uis.no/article.php?articleID=139449&categoryID=27096

Lyngseth, E. J. (2020).  Kartlegging av barns språk i tidlig alder. Gyldendal Norsk Forlag. Redaktør av antologi.

Lyngseth, E. J. (2020). Kartlegging av språk og kommunikasjon. I: Kartlegging av barns språk i tidlig alder. E.J. Lyngseth (red.) Gyldendal Norsk Forlag. Fagfellevurdert kapittel.

Lyngseth, E. J. (2020). Kartlegging som grunnlag for tidlig innsats og forebygging. I: Kartlegging av barns språk i tidlig alder. Gyldendal Norsk Forlag. Fagfellevurdert kapittel.

Lyngseth, E. J. (2020). Kvalitet i kartleggingsarbeidet. I:Kartlegging av barns språk i tidlig alder. Gyldendal Norsk Forlag. Fagfellevurdert kapittel.

Lyngseth, E. J. (2020). Språkutvikling og modeller for språk. I: Kartlegging av barns språk i tidlig alder. Gyldendal Norsk Forlag. Fagfellevurdert kapittel.

Misvær, N. & Lyngseth, E. J. (2020). Helsestasjonens rolle i forebygging og kartlegging av språkvansker. I: E. J. Lyngseth (red.) Kartlegging av barns språk i tidlig alder. Gyldendal Norsk Forlag. Fagfellevurdert kapittel.

Lyngseth, E. J. og Misvær N. (2020). Hvem er der for den nybakte familien. Kronikk i Dagsavisen.