Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Else Johansen Lyngseth

Dosent
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 80 52 94, Mobil: 994 64 095
e-post
E-post: ejl@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1632
Jeg jobber med

Masterveiledning og undervisning i masterprogrammet Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom.

Tidligere studieprogramleder for Masterstudiet i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom (2017- 2021) 

Emneansvarlig for Masteremnet Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse (MS-KSR4021), 2017- 2023

Emneansvarlig for masteremnet Spesialpedagogikk som fag og felt (MS-SPF4000), 2023

Emneansvarlig for masteremnet MOP5900, Masteroppgaven, 2018- 2022

Utdanning

Opprykk og utdanning

2020 UH-ped 2

2020 Kollegaveiledning

2018 UH-ped 1

2010 Opprykk til førstelektor (Associated Professor)

2003- 2006 Førstelektorprogram DMMH

1991 Cand. Polit i spesialpedagogikk

 

 

Forskning og utvikling

Forsknings- og utviklingsarbeid

 Pågående forskning:

Bedre skolestart for alle. Forskningsprosjekt støttet av NFR, periode 2020- 2024

https://www.ntnu.no/bedre-skolestart

Publikasjoner

 Oversikt over vitenskapelige arbeider, fagbøker, publikasjoner, kronikker og konferansebidrag 

Lyngseth, E. J., Schanke, T & Smeby, K. W. (2023). Erfaringer med å være foreldre til de eldste barnehagebarna. Cappelen Damm Akademisk (Fagfellevurdert)

Øksnes, M., Smeby, K.W., Olaussen, I.O., Lyngseth, E.J. & Rotli, I.T. (2023). Forståelse av forberedelse til (skole) livet. Cappelen Damm Akademisk. (Fagfellevurdert)

Lefstad, K. T., Lyngseth, E. J. & Buli- Holmberg, J. (2022). Spesialpedagogers erfaringer med likeverdig deltakelse i skolen for elever med vedtak om spesialundervisning.  Vitenskapelig artikkel. Spesialpedagogikk nr. 5, 2022 (s. 59- 70). (Fagfellevurdert)

Smeby, Kristine Warhuus; Lyngseth, Else Johansen; Olaussen, Ingvild Olsen; Øksnes, Maria; Rotli, Ingrid TorgersenDifferent cultures of play at play in the transition from ECEC to school. EECERA annual conference; Glasgow 23.08.2022

Lyngseth, E.J., Smeby, K.W., Schanke, T. & Kalkmann, K. (2022). Norwegian parents` experiences of collaboration with ECEC and School in the transition to School. Paper presentasjon, symposium: Transition in the Nordic countries. EECERA annual conference; Glasgow 25.08.2022

Smeby, Kristine Warhuus; Øksnes, Maria; Olaussen, Ingvild Olsen; Lyngseth, Else Johansen; Rotli, Ingrid Torgersen.
Practitioners' perspective on play and learning in the children's transition from kindergarten to school. NERA - Nordic Educational Research Association; Konferanse Reykjavik 01.06.2022

Lyngseth, Else Johansen; Kalkman, Kris; Smeby, Kristine Warhuus; Schanke, TuvaNorwegian caregivers’ perspectives on institutional practices and changes in childhood transitioning from kindergarten to school. NERA Nordic Educational Research Assocition, konferanse Reykjavik 2022; 01.06.2022

Lyngseth E. J. & Guri H. Andresen (2022). Tidlig innsats med alternativ og supplerende kommunikasjon. I: Lyngseth, E. J. & Mørland, B. red. Tidlig innsats i tidlig barndom. 2. utg. Oslo: Gyldendal. Fagfellevurdert.

Lyngseth, E.J. & Mørland, B. red. (2022). Tidlig innsats i tidlig barndom. I: Lyngseth, E.J. & Mørland, B. (red.) Tidlig innsats i tidlig barndom. 2. utg. Oslo: Gyldendal. Fagfellevurdert kapittel.

 Lyngseth, E.J. & Mørland, B. red. (2022).Lyngseth, E.J. & Mørland, B. red. (2022) Tidlig innsats i tidlig barndom. 2. utg. Redaktør i fagfellevurdert antologi.

Lyngseth, E.J. (2021). Collaboration across professions in Early Childhood Centers (ECCs) and school. Presentasjon, symposium: Transition in the Early Years. EECERA conference, 7. september 2021.

Lyngseth, E.J. & Smeby, K. (2021). Improving children`s transitions from Early childhood Centers (ECCs) to school. Posterpresentasjon, EECERA conference, 10. september 2021.

Lyngseth, E. J. og Misvær N. (2020). Hvem er der for den nybakte familien. Kronikk i Dagsavisen.

Lyngseth, E. J. (2020). Dynamisk kartlegging i barnehagen. Skrivesenteret, NTNU. Læringsfilm https://sprakloyper.uis.no/article.php?articleID=139449&categoryID=27096

Lyngseth, E. J. (2020).  Kartlegging av barns språk i tidlig alder. Gyldendal Norsk Forlag. Redaktør av antologi.

Lyngseth, E. J. (2020). Kartlegging av språk og kommunikasjon. I: Kartlegging av barns språk i tidlig alder. E.J. Lyngseth (red.) Gyldendal Norsk Forlag. Fagfellevurdert kapittel.

Lyngseth, E. J. (2020). Kartlegging som grunnlag for tidlig innsats og forebygging. I: Kartlegging av barns språk i tidlig alder. Gyldendal Norsk Forlag. Fagfellevurdert kapittel.

Lyngseth, E. J. (2020). Kvalitet i kartleggingsarbeidet. I: Kartlegging av barns språk i tidlig alder. Gyldendal Norsk Forlag. Fagfellevurdert kapittel.

Lyngseth, E. J. (2020).Språkutvikling og modeller for språk. I:Kartlegging av barns språk i tidlig alder. Gyldendal Norsk Forlag. Fagfellevurdert kapittel.

Misvær, N. & Lyngseth, E. J. (2020). Helsestasjonens rolle i forebygging og kartlegging av språkvansker. I: E. J. Lyngseth (red.)Kartlegging av barns språk i tidlig alder. Gyldendal Norsk Forlag. Fagfellevurdert kapittel.

Lyngseth, E. J. (2019). Trondheim er i ferd med å bli lite attraktiv for småbarnsforeldre. Kronikk i Adresseavisen.https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kronikker/2019/07/25/Trondheim-er-i-ferd-med-%C3%A5-bli-lite-attraktiv-for-sm%C3%A5barnsforeldre-19549799.ece

Lyngseth, E. J. og Alterskjær, K. S. (2019). Systemrettet arbeid med barns språk i barnehage og PPT. I: Bjerklund, M., Groven, B. & Åmot, I. (red.)PPTs systemrettede arbeid i barnehagen.Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel i fagfellevurdert antologi.

Lyngseth, E. J. (2018). Forebyggende muligheter i barnehagen gjennom kartlegging og tidlig innsats. I:V. Glaser, I Størksen og M. B. Drugli (red.)Utvikling lek og læring i barnehagen.Forskning og praksis. Fagbokforlaget. Ny utgave

Lyngseth E. J. & Guri H. Andresen (2017). Språkstimulering med alternativ og supplerende kommunikasjon i tidlig alder for barn med nedsatt funksjonsevne. I: Lyngseth, E. J. & Mørland, B. red. Tidlig innsats i tidlig barndom. Oslo: Gyldendal. Fagfellevurdert.

Lyngseth, E. J. & Mørland, B. red. (2017).Tidlig innsats i tidlig barndom. Oslo: Gyldendal. Redaktør i fagfellevurdert antologi.

Lyngseth, E. J. & Mørland, B. red. (2017). Innledning. I: Lyngseth, E. J. & Mørland, B. red. Tidlig innsats i tidlig barndom. Oslo: Gyldendal.

Lyngseth, E. J. (2016). Observasjon- et viktig grunnlag for tidlig innsats. Barnehagefolk 2016; Volum 33. (1) s. 78-82

Lyngseth, E. J. (2014). Forebyggende muligheter i barnehagen gjennom kartlegging og tidlig innsats. I:V. Glaser, I Størksen og M. B. Drugli (red.)Utvikling lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget.

Lyngseth, E. J. (2010). Forebyggende muligheter ved dynamisk språkkartlegging med TRAS observasjoner i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning 2010; Volum 3

Lyngseth, E. J. (2010).Samarbeid mellom barnehage og helsestasjon om barn med behov for ekstra hjelp til språkutvikling. Artikkel antatt og fagfellevurdert til rapport fra konferansen FOU i praksis 2009. Artikkelen er fagfellevurdert.

Lyngseth, E. J. (2009). Helsestasjonens arbeid med språkobservasjoner. I B. Groven, T. M. Guldal, O. F. Lillemyr, N. Naastad & F. Rønningen (red.),FoU i Praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanningen (s. 251- 262).Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. Artikkelen er fagfellevurdert.

Lyngseth, E. J. (2008) Språkobservasjoner og språkaktiviteter i barnehagen. I: Kibsgaard, S. (red.) GLSM i barnehagen.(s.74- 84). Oslo: Universitetsforlaget.

Lyngseth, E. J. (2008). Erfaringer med bruk av TRAS- observasjoner i barnehagen. I: Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr. 5, 2008, Årgang 92, s. 352- 363.Oslo: Universitetsforlaget. Artikkelen er fagfellevurdert.

Lyngseth, El. J. (2008). Personalets kompetanse. I: Mørland, B. (red.) Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Kunnskapsdepartementet 2008

Lyngseth, E. J. (2004). Ønske det, ville det men gjøre det? Bokanmeldelse i Pedagogisk bokorm 2004 (1) s. 7- 8

Lyngseth, E. J. (1991).Yrkesrolle og profesjonalitet hos spesialførskolelæreren i barnehagen. Hovedfagsoppgave i pedagogikk. Universitetet i Trondheim (NTNU).