Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Else Johansen Lyngseth

Førstelektor
Seksjon for pedagogikk
Telefon: 73 80 52 94, Mobil: 994 64 095
E-post: ejl@dmmh.no
Kontor: 1632
Jeg jobber med

Studieprogramleder for Masterstudiet i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 

Emneansvarlig for Masteremnet Spesialpedagogikk som fag og felt

Emneansvarlig for Masteremnet Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse 

Emneansvarlig for masteremnet MOP5900, Masteroppgaven

 

Utdanning

Forskningsmetodisk utdanning:

NTNU. ”Kvalitative analysemetoder i praksis”. Doktorgradsprogram 10 stp.                  

UiO. ”Estetikk og dannelse”. Doktorgradsopplæring 5 stp.                       

DMMH. Kvalifiseringsprogram for opprykk til førstelektor, (tilsvarer et semester, 30 stp.)

NTNU. Kvalitativ informasjonsbehandling, 3 vekttall (9stp.)

Lederutdanning

1997,  Kvinneuniversitetet, verdistyrt ledelse 4 vekttall (12stp.)

Pedagogisk og spesialpedagogisk utdanning

2017                Universitets og Hogskolepedagogikk, DMMH

1991                NTNU, hovedfag i spesialpedagogikk                                            

1991                HIST, 2. avdeling spesialpedagogikk                                              

1988                NTNU, mellomfag i spesialpedagogikk                                          

1983                DMMH, pedagogisk veiledning                                                      

1980                NTNU, grunnfag i pedagogikk                                                       

1979                Volda lærerhøgskole, førskolelærerutdanning

Forskning og utvikling

Forsknings- og utviklingsarbeid

2016-2017 Redaktør for bokprosjektet "Tidlig innsats i tidlig barndom"

2016-2017 Bokkapittel med arbeidstittel: "Språkstimulering i tidlig alder ved                    bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)"

2012-2014  Bokprosjekt med kapittel om Forebyggende muligheter i                              barnehagen gjennom kartlegging      

2008- 2009     Barnehagen og helsestasjonens muligheter for samarbeid.                

2007- 2008     Prosjekt med fokus på helsestasjonenes arbeid med

                        språkobservasjoner.                                                                            

2006-2008      Bokprosjekt GLSM                                                                           

2004- 2007     Prosjekt om barnehagenes bruk og erfaringer med

                        TRAS- observasjoner.                                                                        

Fagplanutvikling på masternivå

2001- 2004     Utvikling av ny fagplan for masterstudiet i spesialpedagogikk ved                                   DMMH i samarbeid med NTNU     

2003- 2017     Tilrettelegging for engelskspråklige studenter; undervisning,

                         pensum og fagplan for masterstudiet i spesialpedagogikk

2009                Utvikling av fagplan spesialpedagogikk 10 studiepoeng på engelsk

                        for tre studenter fra Universitetet i Presov på utveksling til DMMH.

2016- 2017     Utvikling av fagplan 120 studiepoeng Master i Spesialpedagogikk                                   med vekt på tidlig barndom ved DMMH

                                                

Internasjonalt arbeid

2004- 2017     Masterveiledning av engelskspråklige studenter

2009                Veiledning og tilrettelegging på engelsk (10 studiepoeng)

                        for 3 studenter fra universitetet i Presov                                                         

2006                Gøteborgs universitet, Socrates Erasmus lærerutveksling               

2004                University of Warwick, Socrates Erasmus lærerutveksling             

2003- 2017     Veiledning og tilrettelegging på engelsk (60 studiepoeng) for afrikanske                         masterstudenter                                                                                 

2003                Borås Høgskole, Socrates Erasmus lærerutveksling                        

2000                The management of Change. Oriel College Oxford.           
Publikasjoner
 

Lyngseth, E. J. (2014). Forebyggende muligheter i barnehagen gjennom kartlegging og tidlig      innsats. I V. Glaser, I Størksen og M. B. Drugli (red.) Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Bergen. Fagbokforlaget. 

Lyngseth, E. J. (2010). Forebyggende muligheter ved dynamisk språkkartlegging med TRAS-observasjoner i barnehagen. Nordisk barnehageforskning. Vol 3 Nr 3 side 219- 225. Utgitt av Høgskolen i Oslo i samarbeid med nettverket barnehageliv.   

Lyngseth, E. J. (2010). Samarbeid mellom barnehage og helsestasjon om barn med behov for ekstra hjelp til språkutvikling. I T. M. Guldal, C. F. Dons, S. Sagberg, T. Solhaug og R. Tromsdal (red.), FoU i Praksis 2009. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanningen (s. 139- 150). Trondheim: Tapir akademiske Forlag.       

Lyngseth, E. J. (2009). Helsestasjonens arbeid med språkobservasjoner. I B. Groven, T. M. Guldal, O. F. Lillemyr, N. Naastad & F. Rønningen (red.), FoU i Praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanningen (s. 251- 262). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. Artikkelen er fagfellevurdert.

Lyngseth, E. J. (2008). Erfaringer med bruk av TRAS- observasjoner i barnehagen. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr. 5, 2008, Årgang 92, s. 352- 363. Oslo: Universitetsforlaget. Artikkelen er fagfellevurdert.

Lyngseth, E. J. (2008) Språkobservasjoner og språkaktiviteter i barnehagen. I Kibsgaard, S. red. GLSM i barnehagen. (s.74- 84). Oslo: Universitetsforlaget.

Mørland, B., Gunnestad, A. og Lyngseth, E. J. (2008) Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Lyngseth, E. J. (1991). Yrkesrolle og profesjonalitet hos spesialførskolelæreren i barnehagen. Hovedfagsoppgave i pedagogikk. Universitetet i Trondheim (NTNU).