Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Eva Stai Brønstad

Instituttleder
Administrasjonen, Ledelsen
telefon
Telefon: 73 56 83 04, Mobil: 957 73 941
e-post
E-post: esb@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1636
Jeg jobber med
Jeg er instituttleder for pedagogikk. Tidligere har jeg vært prorektor for barnehagelærerutdanning ved DMMH fra 2017 til 2023. Jeg har tidligere arbeidet som høyskolelektor i pedagogikk i barnehagelærerutdanningen. Jeg har for øvrig mange års erfaring fra arbeid som pedagogisk leder og styrer i barnehage. 
Utdanning
Jeg er utdannet førskolelærer og har graden cand.polit. med hovedfag i pedagogikk. Grunnfag i drama/teater er også en del av min fagportefølje. 
Forskning og utvikling

 

Publikasjoner

Øksnes, M. og Brønstad, E. S. (2011). "Vi snik oss te å lek". Om å anerkjenne barndommen og lekens egenverdi. I V. Glaser, K. H. Moen, S. Mørreaunet og F. Søbstad (red). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. (s. x-x). Oslo: Universitetsforlaget.

Brønstad, E. S. og Øksnes, M. (2014). Kom la oss leke med barn. I T. Hangaard Rasmussen (red). På spor etter lek. Lek under moderne vilkår. (s. x-x). Fagbokforlaget.

Øksnes, M. og Brønstad, E. S. (2018). Om å anerkjenne herjelekens egenverdi. I V. Glaser, K. H. Moen, S. Mørreaunet, F. Søbstad (red). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. (s. 86- 97). Oslo: Universitetsforlaget.