Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Geir Inge Lien

Administrasjonssjef
Administrasjonen, Ledelsen
telefon
Telefon: 73 80 52 98, Mobil: 906 87 112
e-post
E-post: gil@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 204 d
Jeg jobber med
Geir Inge Lien har jobbet på DMMH siden 2008. De to første årene som bygg- og eiendomsutvikler og deretter som administrasjonssjef. Geir Inge Lien jobber med HMS, bygningsforvaltning og innkjøp. Han har personalansvar for ansatte i teknisk- og administrativ avdeling. Geir Inge er arbeidsgiverrepresentant i arbeidsmiljøutvalget og sitter som ansatterepresentant i læringsmiljøutvalget.
Utdanning
Ingeniør fra Høgskolen i Ålesund og sivilingeniør fra NTNU.