Gå til innholdet
Lukk

Geir Inge Lien

Administrasjonssjef
Administrasjonen
Geir Inge Lien har jobbet på DMMH siden 2008. De to første årene som bygg- og eiendomsutvikler og deretter som administrasjonssjef. Geir Inge Lien jobber med HMS, bygningsforvaltning og innkjøp. Han har personalansvar for ansatte i teknisk- og administrativ avdeling. Geir Inge er arbeidsgiverrepresentant i arbeidsmiljøutvalget og sitter som ansatterepresentant i læringsmiljøutvalget.

Utdanning

Ingeniør fra Høgskolen i Ålesund og sivilingeniør fra NTNU.