Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Gunnhild Saksvik-Raanes

Førsteamanuensis
Faggruppe for matematikk | Institutt for real-, natur- og samfunnsfag
telefon
Telefon: 73 56 83 11,
e-post
E-post: gsr@dmmh.no
Jeg jobber med

Undervisning i Språk, tekst og matematikk på bachelorutdanningens hovedmodell (BHSTM2043), i profilfagene (BKMNSTM2034), deltid (BDSTM3040) og fordypning (BDFOR4550)

Utdanning

2011: Allmennlærer med fordypning i norsk, matematikk og spesialpedagogikk ved HiST

2013: Master i spesialpedagogikk med fokus på matematikkvansker ved NTNU

2023: UH-pedagogikk ved DMMH

2024: Doktorgrad i matematikkdidaktikk, doktorgradsprogram Utdanningsvitenskap, ved NTNUs Institutt for lærerutdanning, med fokus på tallforståelse og vurdering for læring i overgangen fra barnehage til skole

Forskning og utvikling

Jeg har doktorgrad i matematikkdidaktikk fra doktorgradsprogrammet Utdanningsvitenskap ved NTNUs Institutt for lærerutdanning. I doktorgradsstudien satte jeg søkelyset på tallforståelse og vurdering for læring gjennom avhandlingen: Digital assessment of early number sense The design and validation of an assessment tool. Jeg er opptatt av at alle barn skal gis mulighet til å utvikle et godt grunnlag for å lære, bruke og glede seg over matematikk i barnehagen, skolen og videre i livet.

Interesseområder: Tallforståelse, matematikkdidaktikk, matematikkvansker, overgangen fra barnehage til skole og vurdering for læring. 

Publikasjoner

Saksvik-Raanes, G. (2024). Digital assessment of early
number sense The design and validation of an assessment
tool (4). [Doctoral dissertation, NTNU]. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/3114467

Saksvik-Raanes, G., et al. (2023). Et innblikk i barns tallforståelse på slutten av barnehageårene gjennom digitale oppgaver [A survey of five-year-old children’s number sense in early childhood education using digital]. Nordisk barnehageforskning 20(2): 5-28.

Saksvik-Raanes, G. and T. Solstad (2022). Factors that influence the difficulty level of digital arithmetic assessment items for first-grade students. Proceedings of the 12th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME12), Feb 2022, Bozen-Bolzano, Italy. 

Saksvik-Raanes, G. and T. Solstad (2021). Developing a formative, teacher-oriented, digital tool to assess number sense in school starters. Bringing Nordic mathematics education into the future Proceedings of Norma 20 The ninth Nordic Conference on Mathematics Education, Oslo, Swedish Society for Research in Mathematics Education.