Gå til innholdet
Lukk

Hanne Bæverfjord

Høgskolelektor
Seksjon for musikk
Undervisning i musikk, med særlig interesse for sang og samspill og musikken som danningsarena.

Utdanning

Hovedfag i musikk 2001 (NTNU)

Drama, engelsk og medievitenskap.

PPU (NTNU)

Publikasjoner

Se Cristin eller her: https://shop.cantando.com/search?q=hanne%20b%C3%A6verfjord