Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Hege Bergo

Høgskolelektor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 13,
e-post
E-post: heb@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1221
Jeg jobber med

Jeg jobber ved bachelorutdanningen med kunnskapsområdene "Barns utvikling, lek og læring" og "Samfunn, religion, livssyn og etikk". I tillegg er jeg tilknyttet oppdragsenheten ved DMMH. 

Jeg er praksisveileder for heltidsstudenter i første studieår og bachelorveileder i tredje studieår.

Utdanning

2021 - 2023: Master i barnehageledelse

2013 - 2014: Styrerutdanningen ved DMMH

2007 - 2008: Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen

1998 - 2001: Førskolelærerutdanning ved DMMH med fordypning i organisasjon og ledelse.

Forskning og utvikling

 

 

 

 

Publikasjoner

Eiers rolle i barnehagebasert kompetanseutvikling. En kvalitativ undersøkelse om barnehageeiers forståelser av egen rolle i barnehagebasert kompetanseutvikling. Masteroppgave, DMMH.

https://open.dmmh.no/dmmh-xmlui/handle/11250/3078873