Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Hege Nordnes

Høgskolelektor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 50,
e-post
E-post: hno@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1219
Jeg jobber med

Jeg arbeider på institutt for pedagogikk og er en av tre fagkoordinatorer i Instituttrådet hvor mitt hovedansvar er praksis og Rekom.

Jeg underviser for tiden i emnet "Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid" og fordypningsemnet "Kreativitet, undring og bærekraft i barnehagen", på bachelornivå i hovedmodellen. I tillegg underviser jeg litt på master i barnehageledelse og veileder både bachelor-og masterstudenter.

Mine hovedinteresser er ledelse av kompetanseutvikling, pedagogisk dokumentasjon, barn og rom, prosjektarbeid og bærekraftig utvikling.

 

Utdanning

Førskolelærer

Mellomfag spesialpedagogikk

Mellomfag sosialpedagogikk

Nasjonal lederutdanning for barnehagestyrere

Master i Barnehagekunnskap

Universitets-og høyskolepedagogikk

Forskning og utvikling

Jeg deltar i forskergruppa "barnehageledelse" og arbeider for tiden med to forskningsprosjekt; Det ene er knyttet til Rekom og ser nærmere på veilederrollen i et samskapingsperspektiv.

Det andre prosjektet er knyttet til LUBA-barnehagene, og her undersøker jeg hvordan barnehagene kan arbeide for å utvikle en god refleksjonskultur.

Publikasjoner

Masteroppgave. Hva kan utdanning for bærekraftig utvikling være? https://open.dmmh.no/dmmh-xmlui/bitstream/handle/11250/2619067/Nordnes%2c%20H%20-%20MBMOP5900.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Artikkel i Forskerfrø: Det blir jo det samme igjen og igjen! Barns utforskende tilnærming til naturens egen geometri

https://www.xn--forskerfr-t8a.no/c2295882/binfil/download2.php?tid=2298532