Gå til innholdet

Henrik Berger

Høgskolelektor
Seksjon for pedagogikk

Utdanning

Førskolelærerutdanning, 2000-2003

Videreutdanning i førskolepedagogikk, 2006

Mastergrad i pedagogikk, 2013

Publikasjoner

Lysklett, O. B., & Berger, H. (2017). What are the characteristics of nature preschools in Norway, and how do they organize their daily activities? Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 17(2), 95-107.

Berger, H., Lysklett, O. B., & Sando, O. J. (2015). Gode uteopplevelser for de yngste. Barnehagefolk, 2015(1), 64-67.

Lysklett, O. B.; Sando, O. J.; Berger, H. (2012). Naturbarnehager: Kjennetegn på-, innhold i- og småbarn ute om vinteren i-. FoU i praksis 2012. Presentasjon på konferanse.