Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Hilde Holmeide Aandahl

Høgskolelektor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 08, Mobil: 907 21 650
e-post
E-post: hha@dmmh.no
lokasjon
Kontor: Kristiansund
Jeg jobber med

Underviser i pedagogikk ved campus Kristiansund - Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse.

Emneansvarlig: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid.

Utdanning

Utdannet førskolelærer ved Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Vestfold). 

Videreutdanning i barnevern (videreutdanning for allmennlærere og førskolelærere) ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Politisk teori og Samfunnsvitenskaplig metode (emner innenfor statsvitenskap) ved Høgskolen i Molde.

Master; Samfunnsplanlegging og ledelse ved Høgskolen i Volda

Universitets- og høgskolepedagogikk 1.

Forskning og utvikling
Veileder i Nettverk Nordmøre 
Publikasjoner

Aandahl, H. H (2022). Alle kan da vel jobbe med barn!? Barnehagefolk: Hvem bør gjøre hva? 2022, nr. 1, s. 48-53.

https://issuu.com/habitusas/docs/barnehagefolk_1_2022_ny/1