Gå til innholdet
Lukk

Hilde Holmeide Aandahl

Høgskolelærer
Seksjon for pedagogikk
Underviser i pedagogikk ved campus Kristiansund - Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse.

Utdanning

Utdannet førskolelærer ved Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Vestfold). 

Videreutdanning i barnevern (videreutdanning for allmennlærere og førskolelærere) ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Politisk teori og Samfunnsvitenskaplig metode (emner innenfor statsvitenskap) ved Høgskolen i Molde.

Master; Samfunnsplanlegging og ledelse med følgende emner:
- Regional planlegging og utvikling
- Offentlig ledelse og kommunikasjon
- Ledelse og personalutvikling
- Prosessledelse og prosjektdesign
- Forskningsmetode og vitenskapsteori
ved Høgskolen i Volda