Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Hilde Merete Amundsen

Førsteamanuensis
Seksjon for pedagogikk
Telefon: 73 80 52 64, Mobil: 993 01 408
E-post: hma@dmmh.no
Kontor: 1213
Publikasjoner

Amundsen, H. M. (2021). I Dionysos' fotspor - lek som eksistensielt grunnfenomen. I C. D. Fodstad, V. Glaser og M. Sæther (red.). Den frie lekens vilkår. Universitetsforlaget. 

Amundsen, H.M. (2018a). Barns undring gjennom fortolkning og levd kropp. Hermeneutiske og fenomenologiske hendelser i barnehagen. PhD. NTNU.  http://hdl.handle.net/11250/2562478

Amundsen, H. M. (2018b). Dannelsens topologi. I Søbstad, Moen, Glaser og Mørreaunet (red.). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen.

Amundsen, H. M. (2013a). Barns undring. Bergen: Fagbokforlaget.

Amundsen, H. M. (2013b). Danning til livet - et fortolkende prosjekt. I Steinsholt og Øksnes (red.). Danning i barnehagen. Perspektiver og muligheter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Amundsen, H.M.  (2011) Dannelsens topologi. I Glaser, Moen, Mørreaunet og Søbstad (red.) Barnehagens grunnsteiner. Oslo: Universitetsforlaget.

Amundsen, H.M.  (2009). Hvordan kan fenomenologiske og stedsfilosofiske perspektiver bidra til å fokusere på betydningen av barnehagen som eksistensielt sted i barns liv? Symposiet Barn og Rom på FoU-i-Praksis, HiNT, Levanger, 24.04.09.

Amundsen, H. M. (2009). Det filosofiske barnet - på sporet av barns undring. FoU-i-Praksis, HiNT, Levanger, 24.04.09.

Amundsen, H.M. (2008). Den filosofiske praksis i møte med barn – rom for undring, dialog og ettertanke. I Kibsgaard, Sonja (red.) GLSM i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.

Amundsen, H. M., Blakstad, S. H., Krogstad, A., Knudsen, W., Manum, B., Sve, L. Wågø, S.  (2007). Barn og rom. Refleksjoner over barns opplevelse av rom. Trondheim: Trondheim kommune, SINTEF, Dronning Mauds Minne Høgskolen.

Amundsen, H.M. (2003): Det sosialt konstruerte barnet. I Barnet: Konstruksjoner av barn og barndom. Red. Kjetil Steinsholt og Sturla Sagberg. Oslo: Universitetsforlaget.

Amundsen, H.M. (1998). Inter Subjectum – en analyse av barns felles meningskonstruksjon. Hovedfagsoppgave i pedagogikk. Trondheim: NTNU/DMMH.

Amundsen, H.M. (1995): “Et asiatisk perspektiv på den nordiske barndommen.” I DMMH’s publikasjonsserie nr.4. Konferanserapport.

Amundsen, H.M.  (1995): Beslektede sjeler. Herming/etteraping blant 1-åringer  - immanens eller transcendens? Trondheim, DMMH. Prosjektarbeid ved halvårsenheten Førskolepedagogikk. DMMH: Biblioteket.

Amundsen, H:M.  (1993): “Canossian Kindergarten - Hong Kong.”   I  Debattserien for barnehagefolk nr.4.

Amundsen, H.M. / Husby, L. (1990): “Rødt og grønt for latter og glede?” RIT-barnehagenes publikasjonsserie nr.1-2.

Amundsen, H.M.  (1989): “Selvoppfatning og sosialisering III: Hvordan støtte og stimulere 3-og 4-åringens selvoppfatning i barnehagen?” RIT-barnehagenes publikasjonsserie nr.3.