Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Hilde Terese Wahl

Høgskolelektor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 80 52 88, Mobil: 97646250
e-post
E-post: htw@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 868
Jeg jobber med

Pedagogikk og spesialpedagogikk.

FEI.

Tidligere arbeidserfaring fra barnehage, PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste), BUP (Barne- og ungdomspsykiatrien) og Statped (fagområde: språk/tale). 

Utdanning

Førskolelærer.

Leksologi (språk, lese- og skriveutvikling og -vansker).

Matematikkvansker.

Mastergrad i pedagogikk, fordypning spesialpedagogikk.

Coach, gestaltorientert.