Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Hjørdis Helene Krosshøl Bakke

Førstelektor
Faggruppe for natur, miljø og helse | Institutt for real-, natur- og samfunnsfag
telefon
Telefon: 73 80 52 36,
e-post
E-post: hkb@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1225
Ekspertområder
Jeg jobber med

Jeg underviser på både heltid og deltid ved DMMH. Jeg har emneansvar for NHB (Natur, helse og bevegelse) på deltidsutdanningen. Jeg underviser også i fordypningen 3KUBB (Kreativitet, undring og bærekraft i barnehagen).

 

 

Utdanning

Jeg har cand.scient- grad fra AVH i Trondheim (nå NTNU). Hovedoppgaven min omhandlet tilpasninger hos insekter på høyfjellet. Jeg ble ferdig med graden min i 1992. Jeg har i tillegg etterutdanning innen miljøvern og naturforvaltning. Det meste av mitt yrkesliv har jeg undervist. Jeg har undervist på videregående skole (naturfag og biologi) og har vært ansatt ved naturfagseksjonen ved DMMH siden 1994.

Jeg har også tatt tilleggsutdanning innen høyskolepedagogikk og kollegaveiledning.

Forskning og utvikling

Jeg jobber for tiden med et prosjekt som omhandler insekter i barnehagen sammen med professor Clauda Melis. I dette prosjektet samarbeider vi med to barnehager og målet er å kartlegge barnas kunnskap om og holdninger til insekter. 

Jeg jobber også med et prosjekt sammen med ansatte på Høgskolen i Innlandet. Dette prosjektet handler om viktigheten av å kunne kategorisere og sortere hendelser, følelser og ting i omgivelsene. Resultater fra dette prosjektet ble presentert på EECERA i august.

Denne høsten har jeg revidert en artikkel om naturmangfold, naturvern og bærekraftig utvikling i Barnehagens grunnsteiner (Moen, Mørreaunet, Glaser og Søbstad)

Publikasjoner

Bøker:

1996, Dyrebare dyr. ISBN 82-995410-1-8. 

2013, Natur 1, Barn opplever naturen. ISBN 978-82-02-40622-6. (Andre utgave 2017)

2013, Natur 2, Barn utforsker naturfenomener. ISBN 978-82-02-40623-3. (Andre utgave 2017)

2016: Økologi i grunnskolelærerutdanningen. ISBN 978-82-02-51813-4

2018: Natur, miljø og teknologi i barnehagen. ISBN 978-82-15-02928-3. (Andre utgave 2022)

2020: Ode til insektene. ISBN 978-82-995410-2-2

Artikler

2002: Skei and Bakke, Nye vårfluearter for Nord Trøndelag. Insektnytt nr 27, 2002

2007: Moen, Bakke, Bakke and Fors: Preeschool children`s sickness absenteeism from Norwegian regular and outdoor day care centre: A comparative study. Scandinavian Journal of Public Health 2007.

2008: Moen, Blekesaune and Bakke: Hvem bruker natur og friluftsbarnehager? Norsk senter for barneforskning 2008, Barn nr. 3, 2008

2018: Naturmangfold, naturvern og bærekraftig utvikling i barnehagen. I Barnehagens grunnsteiner (Glaser, Moen, Mørreaunet og Søbstad, 2. utgave).

2022: Små dyr kan gi stor glede og kunnskap om naturen. I Forskerfrø nr.1, 2022.