Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Ine Rolseth Bratsvedal

Stipendiat
Faggruppe for religion, livssyn og etikk | Institutt for språk, kunst og kultur
telefon
Telefon: 73 56 83 82,
e-post
E-post: irb@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 301a
Ekspertområder
Jeg jobber med
Jeg jobber med et PhD-prosjekt hvor jeg undersøker hvordan arbeid med religion i barnehagen kan brukes som en ressurs i arbeid med  og synliggjøring av kulturelt mangfold. 
Utdanning
 08-2020 - 06- 2021

DMMH, UH-ped

 

 

 

 

 

 
 
 
 08-2011 - 08-2013
Universitetet i Tromsø - Mastergrad , Religionsvitenskap, Masteroppgave om islams historie i Tromsø.
 
01-2011 - 12-2012
Universitetet i Tromsø , Årsstudium Engelsk.
 
08-2008 - 06-2011
Universitetet i Tromsø - Bachelor , Religionsvitenskap

 

Forskning og utvikling

Islam i barnehagen

Studentaktiv læring i matte og RLE

Arbeid med religiøst mangfold i barnehagen

 

 

Publikasjoner

Artikler:

Islam i Tromsø: en nordnorsk religion. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2016 (2) s. 79- 99.  http://ojs.novus.no/index.php/DIN/article/view/1307/1295

«Tissen er haram!» En undersøkelse av hvordan fem barnehageansatte          jobber med islam i barnehagen. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, 2022, 19(3)     https://doi.org/10.23865/nbf.v19.260

Christmas in Norwegian Kindergartens: How Are Muslim Children Included?  Journal of Empirical Theology (published online ahead of print 2023). https://doi.org/10.1163/15709256-20231156

Konferansepresentasjoner: 

 Bratsvedal. 2022. "Working with Islam in Norwegian kindergardens". EARLI SIG 19 Conference The Significance of Religions and Worldviews in Education for Social Cohersion. Dortmund, 14.9.2022

Bratsvedal. 2022. "Studentaktiv RLE-undervisning i barnehagelærerutdanninga". Norefo-konferansen 2022. Stavanger. 1.12.2022. 

Bratsvedal & Fodstad. 2023. "Diversity and inclusion as a backdrop for backward planning".  RECOdE Mulitplier Event. Dublin/digitalt. 9.9.2023