Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ingar Pareliussen

Prorektor for FoU og oppdrag
Administrasjonen, Ledelsen
Telefon: 73 80 52 82, Mobil: 928 19 379
E-post: ipa@dmmh.no
Kontor: 103
Jeg jobber med

Førsteamanuensis Ingar Pareliussen er prorektor for FoU og oppdrag ved DMMH. Han var tidligere leder for FoU enheten på DMMH og jobbet med prosjektstyring av prosjekter innenfor etterutdanning, kurs og konferanser. Han har deltatt og deltar fortsatt som prosjektleder/-medarbeider på flere forskningsprosjekt. Han har tidligere undervist i naturfag og matematikk på friluftslinja ved DMMH. Han underviser på skrivekurs for vitenskapeligskriving, og skriving for praksisrefleksjon.

Utdanning
Ingar Pareliussen har en doktorgrad i bevaringsbiologi /tropisk økologi fra NTNU og et hovedfag i økologi om botaniske endringene på grasmark på øya Runde fra NTNU.
Forskning og utvikling
De viktigste forskningsprosjektene han jobber med i dag er NFR-prosjektet om barn og voksne sin opplevelse av å gå tur utenfor gjerde i barnehagen, hvordan dialogseminar og skriftliggjøring av refleksjoner kan utfordre og endre praksis og hendelser og ulykker som medfører skade på barn i barnehagen.
Publikasjoner

Sando, Ole Johan; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Pareliussen, Ingar; Egset, Camilla Kalvatn.
Injuries in Norwegian early childhood and care (ECEC) institutions. Nordisk Barnehageforskning 2017 ;Volum 14., p.1-15

Stordal, G. Follo, G. Pareliussen, I, (2015) Betwixt the Wild, Unknown and the Safe: Play and the Affordances of Nature within an Early Childhood Education and Care Institution in Norway. International Journal of Early Childhood Environmental Education, 3(1), p.28-37

Nissen, K. Kvistad, K. Pareliussen, I. og Hessen Schei, S. (2015) Barnehagens hverdagsliv. Refleksjoner rundt læring og danning. Fagbokforlaget, Bergen. 218s.

Pareliussen, I., B.E.P. Braaten (2013) Firmaments of imagination – using the Scottish storyline method in the early childhood education and care teacher training. FoU i praksis 2012 conference proceedings, Akademika forlag Trondheim, pp. 198-205.

Pareliussen, I. Letnes, M.A. og Nakken, A.H. (2011) Mellom virtualitet og virkelighet – matematikkundervisningen i et tverrfaglig prosjekt i førskolelærerutdanningen i Stene, M. og Marnburg, E. "Forsking i Trøndelag", Tapir akademisk forlag, Trondheim.

Pareliussen, I. Letnes, M.A. og Jæger, H. (2010) Mellom virtualitet og virkelighet. Digitale fortellingsverktøy i førskolelærerutdanningen, sluttrapport til Norgesuniversitet.

Pareliussen, I. (2008) Svinøy, framleis ei norsk utøy ved Stadt. Blyttia 66:164-172.

Pareliussen, I. (2008) Best i motlys : Fotogjengen 1958-2008, Studentersamfundet i Trondhjem, Trondheim ISBN: 978-82-997902-0-8, Pages: 240 s. ill.

Pareliussen, I. Olsson, E.G.A. Armbruster, W.S. (2006) Factors Limiting the Survival of Native Tree Seedlings Used in Conservation Efforts at the Edges of Forest Fragments in Upland Madagascar, Restoration Ecology, Volume 14, Number 2, June 2006 , pp. 196-203(8)

Pareliussen, I. (2005) Floraen på Svinøy etter 100 år som fyrstasjon in Svinøy fyr bemanna 1.9.1905-1.9.2005, rapport utgitt av kystverket.

I .Pareliussen (2004) Natural and experimental tree establishment in a fragmented forest, Ambohitantely forest Reserve, Madagascar, Doktorgradsavhandling, NTNU, Trondheim

Ratsirarson, J. Edwards, M.E. Olsson, E.G.A. Armbruster,W.S. Pareliussen I. and Réau, B. (2003) Forest restoration and biodiversity conservation in the central Highlands: The case of the Réserve Spéciale d'Ambohitantely in Natural History of Madagascar, edited by S.M. Goodman and J.P. Benstead, The University of Chicago Press, Chicago and London.

Edwards, M.E. Armbruster, W.S. Blaikie, P. Kalland, I. Klein, J. Lein, H. Olsson, E.G.A. Pareliussen, I. Ratsirarson J. and Réau, B. (2002) I hver sin verden. Skogforvaltning og samfunnsutvikling på Madagaskars høyland. i Forskning på tvers: tverrfaglige forskningsprosjekter ved NTNU. Tapir akademisk forlag, Trondheim.

I.Pareliussen (1997) Semi-natural grasslands in 1928 and 1994 on the island of Runde, western Norway, Hovedfagsoppgave, Institutt for Biologi, NTNU