Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Ingrid Bjørkøy

Høgskolelektor / stipendiat
Seksjon for pedagogikk
Telefon: 73 80 52 39, Mobil: 905 48 828
E-post: ibj@dmmh.no
Kontor: 868
Ekspertområder
Jeg jobber med
Ingrid Bjørkøy underviser i pedagogikk. 
Utdanning

 

                           

Forskning og utvikling

 

Ph.d. i utdanning med vekt på barnehagelærerutdanning og tidlig barndom.

Ingrid Bjørkøy disputerte høsten 2020 med doktoravhandlingen Sang som performativ for samspill i småbarnspedagogisk praksis

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2687931

Forsker i Lydhør

https://lydhorikongsgarden.wordpress.com/forskergruppa/

 

 

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner

Bjørkøy, I. (2020). Sang som performativ for samspill i småbarnspedagogisk praksis (Doktoravhandling). NTNU, Trondheim. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2687931