Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ingrid Bjørkøy

Høgskolelektor / stipendiat
Seksjon for pedagogikk
Telefon: 73 80 52 39, Mobil: 905 48 828
E-post: ibj@dmmh.no
Kontor: 868
Jeg jobber med
Stipendiat

Fagområder som jeg har kompetanse på er de yngste barna i barnehagen, intersubjektive, kroppsfenomenologiske og kunstfaglige innganger til samspillsforståelse.

Utdanning

Førskolelærerutdanning med drama fordypning,1999

Førskolepedagogikk, hovedfag, DMMH 1999

Drama/Teater II Grunnfag, DMMH, 2000

Spesialpedagogikk I og II, NTNU 2000

Hovedfagsoppgave, DMMH/ NTNU, 2004. "Kunsten å møtes. Aspekter ved en dialog mellom barn og  teaterkunst. - en kommentar til teaterforestillingen "Speranzas reise"

                           

Forskning og utvikling

 

Ph.D. stipendiat i pedagogikk 2016 -2020.

Mitt forskningsprosjekt er rettet mot de yngste barna i barnehagen og sangens betydninger i samspill.