Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Ingrid Lund

Professor II
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Mobil: 901 31 286
e-post
E-post: ilu@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 164
Ekspertområder
Forskning og utvikling

Ingrid Lunds forskning er knyttet til atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling, og hun har ledet flere store forskningsprosjekter. 

2007/2008: “Ingen er bare det du ser” Performance der barn og unge med fysiske og psykiske utfordringer møtes og formidler gjennom sang, poesi, kunst og drama sin livsverden. 

Samarbeid mellom Fylkeskommunen, DA-avdelingen ved katta-gimle videregående skole og Institutt for pedagogikk ved UIA.  

Rolle: Faglig leder

 

2007/2009: ”Uro” Psykisk helseprosjekt der ulike fagfolk møter ungdom og er i dialog om psykisk helse. Samarbeide mellom fylkeslegen, SSHF, og Uia. 

Rolle: Faglig leder

2009-2012: ”Kompetansebygging for barns beste” Et nettverksprosjekt  mellom barnehjem på Vest Balkan og  Universitetet i Agder forankret i FN´s barnekonvensjon. Prosjektet er støttet av Det Norske Utenriksdepartementet. Ledet av professor Berit Bae. 

Rolle: Veileder for ansatte på barnehjem på Balkan, studentutveklingsansvarlig og forskningsformidler.

2011-2013: Forskningssamarbeid med SSHF , avd ABup, Vest Agder Fylkeskommune ved Fylkesskolesjefen omkring forskningsprosjektet: ”Det er ingen som bryr seg alikevel” . Frafall i videregående opplæring.

Rolle : Forskningsleder

 

 

2013-2015: ”Mobbing i barnehagen”. 

Et samarbeidsprosjekt med Avdeling for barn og Unges Psykiske helse(A-Bup), Kristiansand kommune,  Foreldreutvalget for Gunnskolen (FUG) og Foreldreutvalget for Barnehagen (FUB) i storsatsingen: ”Hele barnet, hele løpet”. 

Rolle: Forskningsleder.

 

2014-2016: Regionalt og nordisk samarbeid med tittelen: Capacity Building for Improved Learning Environments in the Agder Region (CLEAR).

Deltakere: Universitetet i Ålborg, Høgskolan i Borås og Senter for Pedagogisk utdanningsforskning på Hamar med Kristiansand kommune som oppdragsgiver.

Internasjonale samarbeidspartnere: University of Durham, Professor Emeritus, David Galloway, Universitetet i Gøtebord, Professor Roger Seljø, University of Auckland, Professor Judy Parr, Universitetet i Oslo, senter for fremragende lærerutdanning, professor  emeritus Trond E. Hauge og  professor Andreas Lund

Rolle : Prosjektleder

 

2016-2018: Ledelse av prosjektet : Mobbing i høyere utdanning: fleip eller fakta?, Pedagogisk Utviklingssenter (PULS), Studentskipnaden i Agder (SIA),Universitetet i Agder

 

2016-2019: Ledelse av prosjektet: Dialogmøter i det forebyggende arbeidet mot mobbing. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Sørlandets sykehus (A-BUP) , Kristiansand kommune, Fylkeskommunen i Aust- og Vest Agder og Kommunenes Sentralforbund (KS). 

2019-2022: Ledelse av FOU-prosjektet: I samarbeid mot mobbing i skolen. Uia i samarbeid med SSHF (A-Bup), Kristiansand kommune, KS og Partnerskap mot mobbing

 

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner i kronologisk rekkefølge

Lund, I. (2008). I Just sit there;. Shyness as an emotional and behavioural problem at school. Journal of Research in Special Educational Needs, 8(2), 78-87

 

Lund, I. (2009). An Exploration of Self-awareness among Shy Adolescents. Young, 17(4), 375-397

 

Lund, (2010a): Listen to Shy Voices. Shyness as an Emotional and Behavioral Problem in School. Center for Behavioural Research Faculty of Arts and Education, Norway (PhD)

 

Lund, I. (2010b): Det stille atferdsproblemet i møte med lærerens relasjonskompetanse og mentaliseringskapasitet. Spesialpedagogikk, 1, 4-9

 

Lund, I, Ertesvåg,S., Roland,E., (2010c): Listening to Shy Voices -Shy Adolescents' Experiences with Being Bullied in School. Journal of  Child and Adolescent Trauma,  3(3), 205-223

 

Lund, I. (2011a): Om å lytte til de stille stemmene. Specialpædagogik, 31(03), 29-37

 

Lund, I. (2011b): Sårbare elever i skolen. Spesialpedagogikk, 1, 15-21 

Lund, I. (2013): Dropping Out of School as a Meaningful Action for Adolescents with Social, Emotional and Behavioral Difficulties. Journal of Research in Special Educational Needs

 Ekornes,S., Hauge, T.E, Lund, I. (2013): Teachers as Mental Health Promoters. A Study of Teachers’ Understanding of the Concept of Mental Health. International Journal of Mental Health Promotion

 

Lund, I., Helgeland, A., Kovac,V.B.(2015): Empirically based analysis of methodological and ethical challenges in research with children as participants: the case of bullying in kindergarten. Early Child Development and Care: 1-13.

 Kovac, V.B., Lund, I., Omdal,H. (2015): Learning environment in light of systemic, institutional and cultural interpretations: An empirical-based conceptual analysis. Educational Studies 

 

Helgeland, A., & Lund, I. (2016). Children’s Voices on Bullying in Kindergarten. Early Childhood Education Journal, 1-9.

 

Helgeland, A,, Lund, I., (2016): Bulling in kindergarten: Exclusion from friendship and play. International Journal of Qualitative Studies in Education

Lund,I., Helgeland,A. & Kovac, B.V. (2017): På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv, Acta Didactica Norge, 11:3

Kovac, Velibor Bobo; Lund, Ingrid; Omdal, Heidi (2017) 
Learning Environment in Light of Positional, Institutional, and Cultural Interpretations: An Empirically-Based Conceptual AnalysisEducational Studies ,Volum 53.(1) s. 78-94

 

Kovac Velibor Bobo, Tveit Anne Dorthe, Omdal Heidi, Lund Ingrid (2018), Directional motion: An empirically based model of development in educational institutions . Improving Schools . ISSN 1365-4802. 21 (2), s 127 - 140 doi: 10.1177/1365480218772637

Anne Helgeland, & Ingrid Lund. (2018). «Det hjelper ikke å si ifra til de voksne». Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, (02-03), 148-158.

Lund, I., Helgeland,A., Kovac,B.V.,Cameron, L.D, Godtfredsen,M.

(2019). Dialog og samarbeid i arbeidet mot mobbing i

barnehagen. Retrieved from Kristiansand: https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/forskning-og-utvikling/nyhetssaker/Dialog-og-samarbeid-i-arbeidet-mot-mobbing-i-barnehagen.pdf

 

Lund,I. & Helgeland,A (2020).: Mobbing i barnehage og skole. Nye perspektiver (denne boken blir ferdig juni 2020, og vi har kontrakt med Gyldendal Akademisk at den skal utgis august/september 2020)

 

Omdal, H., Lund, Ingrid. (2021). Ledelsens betydning for samarbeid i barnehagen. I H. Omdal, Thorød,Anne Brita (Red.), Ulike profesjoner, felles mål (s. 51-66). Oslo: Universitetsforlaget.

 

Lund,I. & Helgeland, A (2021)., : Mobbing i skolen, skoleserien, Cappelen Damm

https://www.cappelendammundervisning.no/_mobbing-i-skolen-ingrid-lund-anne-helgeland-9788202722098