Gå til innholdet

Ingrid Lund

Professor

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner i kronologisk rekkefølge

Lund, I. (2008). I Just sit there;. Shyness as an emotional and behavioural problem at school. Journal of Research in Special Educational Needs, 8(2), 78-87

 

Lund, I. (2009). An Exploration of Self-awareness among Shy Adolescents. Young, 17(4), 375-397

 

Lund, (2010a): Listen to Shy Voices. Shyness as an Emotional and Behavioral Problem in School. Center for Behavioural Research Faculty of Arts and Education, Norway (PhD)

 

Lund, I. (2010b): Det stille atferdsproblemet i møte med lærerens relasjonskompetanse og mentaliseringskapasitet. Spesialpedagogikk, 1, 4-9

 

Lund, I, Ertesvåg,S., Roland,E., (2010c): Listening to Shy Voices -Shy Adolescents' Experiences with Being Bullied in School. Journal of  Child and Adolescent Trauma,  3(3), 205-223

 

Lund, I. (2011a): Om å lytte til de stille stemmene. Specialpædagogik, 31(03), 29-37

 

Lund, I. (2011b): Sårbare elever i skolen. Spesialpedagogikk, 1, 15-21 

Lund, I. (2013): Dropping Out of School as a Meaningful Action for Adolescents with Social, Emotional and Behavioral Difficulties. Journal of Research in Special Educational Needs

 Ekornes,S., Hauge, T.E, Lund, I. (2013): Teachers as Mental Health Promoters. A Study of Teachers’ Understanding of the Concept of Mental Health. International Journal of Mental Health Promotion

 

Lund, I., Helgeland, A., Kovac,V.B.(2015): Empirically based analysis of methodological and ethical challenges in research with children as participants: the case of bullying in kindergarten. Early Child Development and Care: 1-13.

 Kovac, V.B., Lund, I., Omdal,H. (2015): Learning environment in light of systemic, institutional and cultural interpretations: An empirical-based conceptual analysis. Educational Studies 

 

Helgeland, A., & Lund, I. (2016). Children’s Voices on Bullying in Kindergarten. Early Childhood Education Journal, 1-9.

 

Helgeland, A,, Lund, I., (2016): Bulling in kindergarten: Exclusion from friendship and play. International Journal of Qualitative Studies in Education

Lund,I., Helgeland,A. & Kovac, B.V. (2017): På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv, Acta Didactica Norge, 11:3

Kovac, Velibor Bobo; Lund, Ingrid; Omdal, Heidi (2017) 
Learning Environment in Light of Positional, Institutional, and Cultural Interpretations: An Empirically-Based Conceptual AnalysisEducational Studies ,Volum 53.(1) s. 78-94

 

Kovac Velibor Bobo, Tveit Anne Dorthe, Omdal Heidi, Lund Ingrid (2018), Directional motion: An empirically based model of development in educational institutions . Improving Schools . ISSN 1365-4802. 21 (2), s 127 - 140 doi: 10.1177/1365480218772637

Anne Helgeland, & Ingrid Lund. (2018). «Det hjelper ikke å si ifra til de voksne». Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, (02-03), 148-158.

Lund, I., Helgeland,A., Kovac,B.V.,Cameron, L.D, Godtfredsen,M.

(2019). Dialog og samarbeid i arbeidet mot mobbing i

barnehagen. Retrieved from Kristiansand: https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/forskning-og-utvikling/nyhetssaker/Dialog-og-samarbeid-i-arbeidet-mot-mobbing-i-barnehagen.pdf