Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ingunn Størksen

Professor II
Seksjon for pedagogikk
telefon
Mobil: 91847157
e-post
E-post: ist@dmmh.no
Jeg jobber med
Jeg er utdannet psykolog og arbeider som professor i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret, UiS, og som professor II ved DMMH. Min forskning, veiledning og undervisning er knyttet til barns tidlige utvikling og til kvalitet i den norske barnehagen. Mine forskningsfelt inkluderer blant annet små barns reaksjoner etter samlivsbrudd og aktuelle tiltak, overgangen mellom barnehage og skole, samt barns sosiale og emosjonelle utvikling, trivsel, lek og læring i barnehagen. Jeg har publisert en rekke forskningsartikler, bøker og bokkapitler og er en aktiv formidler til praksisfeltet. Som prosjektleder av flere store prosjekter støttet av Norges forskningsråd, har jeg samarbeidet med både barnehagelærere og forskere i FOU-arbeid knyttet til barnehagen. For tiden leder jeg forskningsprosjektet SELMA, se mer på www.selmabarnehage.no
Utdanning

EDUCATION

2006 - PhD: Parental Divorce: Psychological Distress and Adjustment in Adolescent and Adult Offspring. Folkehelseinstituttet og Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Disputas: 10.02.2006

2000 - Profesjonsstudiet i psykologi - Hovedoppgave: Hyperkinesi hos voksne. En studie av innsatte i Oslo kretsfengsel. Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

POSITIONS

2022 - : Professor II at Queen Maud University College (Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning)

2012 - :  Professor at the University of Stavanger

2005 – 2012:  Associate Professor at the University of Stavanger

2001 – 2005: PhD student at the Norwegian Institute of Public Health, Oslo

Forskning og utvikling

PROJECT PAGES

SELMA , AGDER PROJECT , LEKBASERT LÆRING , AERA 2022 i-posterWWW.LEKBASERT.NO , ANI BANANI MATH TEST , MoveEarly , REKOM i Sandnes , BAMBI , Skoleklar

VIDEOS FROM OUR RESEARCH

SELMANorwegian public TV (start at 16.29 minutes)Child music videoSocial competence from the Agder projectSelf-regulation game from the Agder projectAgderprosjektet på 7 minuttSnart førsteklassingBook on child development, Foredrag på MF,  Ett barn, to hjem

RECENT COLUMNS

Barnehagestart kan være tøft for ettåringerEr vi oss selv nok? Om nærhet og avstand i koronaens tid, Online ECEC care during COVID-19Home care during COVID-19Utdanningsforbundet lider av kunnskapsallergi

RESEARCH AREAS

Early Childhood Education and Care, Child Development, Self-regulation and School Readiness, Social Development, Parental Divorce, Q methodology, Quantitative research methods

RESEARCH PROJECTS

Project leader (together with Professor Mari Rege) of SELMA (Social and Emotional Learning and Life-mastery in Early Childhood Education and Care) (2021-2025) (RCN no. 318626), https://www.uis.no/nb/selma

Project leader (together with Professor Mari Rege) of Lekbasert Læring (2017-2021) (RCN no. 270703) www.uis.no/lekbasertlaering and www.lekbasert.no

Center leader of FILIORUM Centre for Research in Early Childhood Education and Care (2018 - 2019) (RCN no. 275576) www.filiorum.no

Associate Project leader (together with Professor Mari Rege) of the Agder project (2014 - 2019) (RCN no. 2376973) www.uis.no/agderprosjektet

Project leader of SKOLEKLAR The School Readines project (2011-2013) (RCN no. 203326)

Project leader of BAMBI Young children and parental divorce (2008-2010) (RCN no. 187572)

Project leader of National Q-conference, Stavanger, November 19th - 20th 2009.

DOCTORAL THESIS

Parental Divorce: Psychological Distress and Adjustment in Adolescent and Adult Offspring. (2005).  Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, University of Oslo

PHD STUDENTS I SUPERVISE / HAVE SUPERVISED

Ranginkaman, N. (current) Social Competence and Optimism in Norwegian Kindergartners: Validation of Assessments and Investigation of Associations

Evertsen-Stanghelle, C. (current). Evaluation of Quality Assessments in use in Norwegian Early Childhood Education and Care

Pollarolo, E. (current). Higher-Order Thinking in Early Childhood Education and Care: An empirical study in the Norwegian and Italian contexts

Lenes, R. (2021). Development of self-regulation and academic skills: The role of child factors, socioeconomic status, and cultural context. Faculty of Arts and Education, UiS.

ten Braak, D. (2020). Early Childhood Executive Function, Literacy, and Mathematics: Direction of Effects and Domain-Specificity Across the Transition to School. Faculty of Arts and Education, UiS.

Øverland, K. (2012). Children of divorce in daycare: Exploring subjective experiences among daycare staff and children using Q methodology. Faculty of Arts and Education, UiS.

Ellingsen, I. T. (2011). Adolescents in foster care and their families. A Q methodological study on family perceptions. Faculty of Arts and Education, UiS.

Publikasjoner

RECENT AND ONGOING PUBLICATIONS

Størksen, I., Rege, M., Solli, I. F., ten Braak, D., Lenes, R., & Geldhof, G. J. (2023). The playful learning curriculum: A randomized controlled trial. Early Childhood Research Quarterly, 64, 36-46. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2023.01.015

 

Thijssen, M., Rege, M., Solli, I.F., & Størksen, I. (2023) Cross-Productivities of Executive Functions: Evidence from a Field Experiment. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4366433 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4366433

 

Fidjeland, A., Rege, M., Solli, I. F., & Størksen, I. (2023). Reducing the gender gap in early learning: Evidence from a field experiment in Norwegian preschools. European Economic Review, 104413. 10.1016/j.euroecorev.2023.104413

 

Pollarolo, E., Kucirkova, N., Størksen, I., & Skarstein, T. H. (2023). Mathematics and Critical Thinking in ECEC. Nordisk barnehageforskning. 

 

Evertsen, C., Størksen, I., Tharaldsen, K. B., & Kucirkova, N. (2023). Gains and challenges with the Classroom Assessment Scoring System in a social pedagogical tradition. Frontiers in Education, 7, 1053. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.965174

 

AERA 2022 i-poster

 

Pollarolo, E., Størksen, I., Skarstein, T. H., & Kucirkova, N. (2022). Children’s critical thinking skills: perceptions of Norwegian early childhood educators. European Early Childhood Education Research Journal, 1-13. https://doi.org/10.1080/1350293X.2022.2081349

 

Evertsen-Stanghelle, C., Størksen, I., & Kucirkova, N. (2022) Professionals’ Perceptions of the Classroom Assessment Scoring System as a structure for professional community and development. European Early Childhood Education Research Journal. https://doi.org/10.1080/1350293X.2022.2031245

 

Campbell, J. A., Idsøe, E. and Størksen, I. (2022) Screening for potential, assessing for achievement: A study of instrument validity for early identification of high academic potential in Norway. Scandinavian Journal of Education Research. https://doi.org/10.1080/00313831.2022.2042735 . 

 

Lenes, R., Størksen, I., McClelland M., & Idsøe, T. (2022). The role of mother's education and child gender for children's vocabulary and math skills in the transition from Early Childhood Education and Care to first grade in Norway. European Early Childhood Education Research Journal, 1-20. https://doi.org/10.1080/1350293X.2022.2055101

 

ten Braak, D., Lenes, R., Purpura, D. J., Schmitt, S. A., & Størksen, I. (2022). Why Do Early Mathematics Skills Predict Later Mathematics and Reading Achievement? The Role of Executive Function. Journal of Experimental Child Psychology 214 (2021) 105306. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2021.105306

 

Rege, M., Størksen, I., Solli, I.F., Kalil, A., McClelland, M., ten Braak, D., Lenes, R., Lunde, S., Breive, S.,Carlsen, M., Erfjord, I. & Hundeland, P.S. (2021). The Effects of a Structured Curriculum on Preschool Effectiveness: A Field Experiment. Journal of Human Resources. doi: 10.3368/jhr.0220-10749R3  

 

Idsøe, E. M., Campbell, J. A., Idsøe, T., and Størksen, I. (2021). Development and psychometric properties of nomination scales for high academic potential in early childhood education and care. European Early Childhood Education Research Journal. https://doi.org/10.1080/1350293X.2021.2007969

 

Størksen, I., Ertesvåg, S. K., & Rege, M. (2021). Implementing implementation science in a randomized controlled trial in Norwegian early childhood education and care. International Journal of Educational Research, 108, 101782. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101782

 

ten Braak, D., & Størksen, I. (2021). Psychometric Properties and Validity of the Ani Banani Math Test. European Journal of Developmental Psychology, 1-18. https://doi.org/10.1080/17405629.2021.1879046

 

Lenes, R., McClelland, M. M., ten Braak, D., Idsoe, T., & Størksen, I. (2020). Direct and Indirect Pathways from Children`s Early Self-regulation to Academic Achievement in Fifth Grade in Norway. Early Childhood Research Quarterly, 53:612-624. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.07.005

 

Aadland, E., Tjomsland, H. E., Johannessen, K., Nilsen, A. K. O., Resaland, G. K., Glosvik, Ø., Lykkebø, O., Stokke, R., Andersen, L. B., Anderssen, S. A., Pfeiffer, K. A., Tomporowski, P. D., Størksen, I., Bartholomew, J. B., Ommundsen, Y., Howard, S. J., Okely, A. D., Aadland, K. N. Aadland, K. N. (2020). Active Learning Norwegian Preschool(er)s (ACTNOW). Design of a cluster randomized controlled trial ... Frontiers in Psychology, 11:1382.

 

Lenes, R., Gonzales, C. R., Størksen, I., & McClelland, M. M. (2020). Children`s Self-regulation in Norway and the United States: The Role of Demographic Factors across Cultural Contexts. Frontiers in Psychology, doi:10.3389/fpsyg.2020.566208. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.566208

 

Kucirkova, N., Evertsen-Stanghelle, C., Studsrød, I., Jensen, I. B., & Størksen, I. (2020). Lessons for child-computer interaction studies following the research challenges during the Covid-19 pandemic. International Journal of Child-Computer Interaction, 26, 100203.

(more publications in www.cristin.no)

 

RECENT BOOKS

Størksen, I. (2018). Livsmestring og livsglede i barnehagen. Kristiansand / Oslo: Cappelen DAMM.

 

Størksen, I., ten Braak, D., Breive, S., Lenes, R., Lunde, S., Carlsen, M., Erfjord, I. Hundeland, P. S., & Rege, M. (2018). Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet Oslo: GAN Aschehoug.

 

Glaser, V., Størksen, I., & Drugli, M. B. (2018). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. (Vol. Second edition). Bergen: Fagbokforlaget.