Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ingvild Olsen Olausen

Førsteamanuensis
Faggruppe for drama | Institutt for språk, kunst og kultur
telefon
Telefon: 73 80 52 75,
e-post
E-post: ioo@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1543
Jeg jobber med

Ingvild Olsen Olaussen er Førsteamanuensis drama og teater. Hun har arbeidet som forteller på ulike arenaer, siden 1996 og har bred erfaring fra å fortelle i skole, barnehage og ulike kulturinstitusjoner.

Hun utforsker en kroppslig, sanselig og kunstfaglig tilnærming til samspill, uttrykk, forskning og kunnskaping i ulike kontekster.

Høsten 2018 disputerte hun med avhandlingen Kiasmefortellinger, fortelleruttrykk av og for de yngste i barnehagen sett i et kunstnerisk utforskende multimodalt perspektiv. Gjennom dette prosjektet utforskes ulike former for fortelleruttrykk og meningsforhandling av og mellom de yngste barna og en forteller.

Muntlig fortelling, multimodale perspektiv og kunstfaglige og kroppslige innganger til læring, samspill og forskning
Forskning og utvikling

Forskning og utvikling

Publikasjoner

 

Olaussen, I.O (2022) Å fortelle for de yngste. En studie i kunstfaglig utforskende dramaturgi. I M. Hopperstad (red). Barnehagebarns kulturliv. Universitetsforlaget.

Bandlien, B.-T., Olaussen, I. O., Letnes, M.-A. & Angelo, E. (Red.) (2021). Utdanning i kunstfag: Samarbeid, kvalitet og spenninger. Cappelen Damm Akademisk, doi:  10.23865/noasp.152

Bandlien, B.-T., Olaussen, I. O., Letnes, M.-A. & Angelo, E. (2021). Utdanning i kunstfag: Samarbeid, kvalitet og spenninger. I B.-T. Bandlien, I. O. Olaussen, M.-A. Letnes & E. Angelo (Red.), MusPed:Research: Bd. 3. Utdanning i kunstfag: Samarbeid, kvalitet og spenninger (s. 7–18). Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.152.ch00

Heldal M, Hagen TL, Olaussen IO, Haugen GMD. (2021) Social Sustainable Education in a Refugee Camp. Sustainability. 2021; 13(7):3925. https://doi.org/10.3390/su13073925

Ingvild Olsen Olaussen (2019) A playful orchestration in narrative expressions by toddlers—a contribution to the understanding of early literacy as event, Early Years, 42:2, 137-150, DOI: 10.1080/09575146.2019.1600138

Olaussen, I. O. & Hovik, L (2019). Artistic Exploration of a Storyteller’s Expressive Repertoire in Events with Toddlers, i Østern, A.-L. & Knudsen, K.N.(Eds.) (2019). Performative Approaches in Arts Education. Artful Teaching, Learning and Research. https://www.crcpress.com/Performative-Approaches-in-Arts-Education-Artful-Teaching-Learning-and/Ostern-Knudsen/p/book/9781138334878 

Olaussen, I. (2018). Lekne fortellinger: Fortelleruttrykk av de yngste i barnehagen sett i et multimodalt perspektiv. I S. Kibsgaard (red.) Veier til språk i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (side 117-133) Olaussen, I. (2015). Fortellingen som dreiepunkt for barns uttrykk. I A. Hammer og G. Strømsø (Red.), Drama og skapende prosesser i barnehagen (s.67-83). Bergen: Fagbokforlaget. 

Olaussen, I. O. (2018). «Animasjon som multimodal analyse av fortelleruttrykk i barnehagen». Journal for Research in Arts and Sports Education, Special Issue: «Å forske med kunsten» Vol. 2, 2018, pp. 108-122. http://dx.doi.org/10.23865/jased.v1.910

Olaussen, I. O. (2018). Jon og fortellingen. BARN - Forskning om barn og barndom i Norden. 36. 7-21. 10.5324/barn.v36i1.2567.

Olaussen, I. (2015). Når leken gir liv – animasjon og figurteater i barnehagen. I A. Hammer og G. Strømsø (Red.), Drama og skapende prosesser i barnehagen (s.115-130). Bergen: Fagbokforlaget. 

Olaussen, I. (2015). Fortellingen som dreiepunkt for barns uttrykk. I A. Hammer og G. Strømsø (Red.), Drama og skapende prosesser i barnehagen (s.67-83). Bergen: Fagbokforlaget.

Olaussen, I.O. og Letnes, M.-A (2014). Mot en multimodal didaktikk. I Broström, S., Lafton, T. og Letnes, M.-A. (red) Barnehagedidaktikk – en dynamisk og flerfaglig tilnærming (s.246-261). Bergen: Fagbokforlaget. 

Olaussen, I. O. (2014). Den kreative barnehagelæreren i uterommet. I Sæter, M. og Hagen, T.L. (Red.), Kreativ ute. Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena (s.210-222). Bergen: Fagbokforlaget.  

Letnes, Mari-Ann, & Olaussen, Ingvild Olsen. (2013). Tell it with Coloures. I J. B. Reitan, P. Lloyd, E. Bohemia, L. M. Nielsen, I. Digranes & E. Lutnæs (red.), Design Learning for Tomorrow – Design Education from Kindergarten to PhD. DRS CUMMULUS Oslo 2013 (Vol. Volumes 1-4). Oslo, Norway: ABM-media as

Olaussen, Ingvild (2009). Fortelling. I By (red) Form møter form, lek møter teater. Oslo Cappelen akademiske forlag.

Olaussen, Ingvild O., (2006). Fortellerens perspektiv. Drama, 4/2006

 

Konferansebidrag

Olaussen, I.O. (2016). A playful orchestration – narrative expressions by toddlers. Paper and poster, presented at the 4th NAFOL conference. Kristiansand. 17-19. Oct.

Olaussen, I.O. (2015). Toddlerens fortelleruttrykk. – Et kroppslig, estetisk, multimodalt blikk på toddlerens fortellinger.  Paper Cutting edge, 27.-28. oktober 2015, DMMH, Trondheim

Olaussen, I.O. (2015). Narrative expressions by toddlers - An aesthetic glance at narrative expressions of toddlers; in early childhood educational settings.  Paper presented at EECERA. Barcelona.

Letnes, Mari-Ann og Olaussen, Ingvild Olsen (2013) Tell it with Colures. DRS // CUMULUS Oslo 2013. The 2nd International Conference for Design Education Researchers. 14-17 May 2013, Oslo, Norway.

Letnes, Mari-Ann, Ingvild Olaussen, Jørgen Moe og Anita Rotabakk (2012) Symposioum ”Ulike posisjoner i kunstmøter - Barnehagen som danningsarena”. FOU i praksis "Dannelse, mangfold og fremtid" 23. - 24. april 2012

 

Utdrag av CV utøvende forteller:

Fortellerrelaterte engasjement

2013- 2017            Den Kulturelle Skolesekken

«Leselyst», fortellerstund med bibliotekbesøk

1997 - 2000           Gran skole, Furuset,                                                                        

Forteller 40% stilling, eventyrformidling for 1. – 7. klasse

1999-2001             Fortellerkontoret Munn og Mæle                                               Oslo

Kontor og øvingsfelleskap med ulike forestillinger og prosjekter

1998 - 2000           Deichmanske bibliotek Furuset                                                 Oslo

Kursholder muntlig fortelling for fremmedspråklige. 4 kursrekker á 18 timer

1996 - 1999           Haugesund teater                                                           Haugesund

Fortellertrioen Sagablotterne, 140 forestillinger for barn

1997                      Nationalgalleriet,                                                                       Oslo

Forteller og tilrettelegger i ”eventyrrommet” - engasjement over et år

1997                      Møllergata skole SFO                                                                Oslo

Forteller

Andre samarbeidspartnere i perioden 1997-2017: Trondheim og Oslo kommune, den kulturelle skolesekken, Festspillene i Bergen, NRK radio og fjernsyn, Ordet fritt, Sagene bydel, Miljøbyen gamle Oslo, Kulturløft Saupstad, samt en rekke ulike kulturfestivaler, bibliotek og teater.