Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ingvild Olsen Olausen

Førsteamanuensis
Seksjon for drama
Telefon: 73 80 52 75,
E-post: ioo@dmmh.no
Kontor: 1543
Jeg jobber med

Ingvild Olsen Olaussen er Førsteamanuensis drama og teater. Hun har arbeidet som forteller på ulike arenaer, siden 1996. Høsten 2018 disputerte hun med avhandlingen Kiasmefortellinger, fortelleruttrykk av og for de yngste i barnehagen sett i et kunstnerisk utforskende multimodalt perspektiv. Gjennom dette prosjektet utforskes ulike former for fortelleruttrykk og meningsforhandling av og mellom de yngste barna og en forteller.

Muntlig fortelling, multimodale perspektiv og kunstfaglige innganger til læring, samspill og forskning
Forskning og utvikling

Forskning og utvikling

Publikasjoner

Olaussen, I. (2015). Fortellingen som dreiepunkt for barns uttrykk. I A. Hammer og G. Strømsø (Red.), Drama og skapende prosesser i barnehagen (s.67-83). Bergen: Fagbokforlaget.

Olaussen, I. (2015). Når leken gir liv – animasjon og figurteater i barnehagen. I A. Hammer og G. Strømsø (Red.), Drama og skapende prosesser i barnehagen (s.115-130). Bergen: Fagbokforlaget.

Olaussen, I.O. og Letnes, M.-A (2014). Mot en multimodal didaktikk. I Broström, S., Lafton, T. og Letnes, M.-A. (red) Barnehagedidaktikk – en dynamisk og flerfaglig tilnærming (s.246-261). Bergen: Fagbokforlaget.

Olaussen, I. O.(2014). Den kreative barnehagelæreren i uterommet. I Sæter, M. og Hagen, T.L. (Red.), Kreativ ute. Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena (s.210-222). Bergen: Fagbokforlaget.

Letnes, Mari-Ann, & Olaussen, Ingvild Olsen. (2013). Tell it with Coloures. I J. B. Reitan, P. Lloyd, E. Bohemia, L. M. Nielsen, I. Digranes & E. Lutnæs (red.), Design Learning for Tomorrow – Design Education from Kindergarten to PhD. DRS CUMMULUS Oslo 2013 (Vol. Volumes 1-4). Oslo, Norway: ABM-media as

Olaussen, Ingvild (2009). Fortelling. I By (red) Form møter form, lek møter teater. Oslo Cappelen akademiske forlag.

Olaussen, Ingvild O., (2006). Fortellerens perspektiv. Drama, 4/2006

Olaussen, Ingvild O., (2003). Fortell og bli forteller. Markører for en fortelleridentitet. Hovedfagsoppgave i drama og teater ved NTNU. Dragvoll

Olaussen, Ingvild (2000). Fortell Eventyr. Barnehagefolk, nr. 3/2000

Konferansebidrag

Olaussen, I.O. (2016). A playful orchestration – narrative expressions by toddlers. Paper and poster, presented at the 4th NAFOL conference. Kristiansand. 17-19. Oct.

Olaussen, I.O. (2015). Toddlerens fortelleruttrykk.– Et kroppslig, estetisk, multimodalt blikk på toddlerens fortellinger.  Paper Cutting edge, 27.-28. oktober 2015, DMMH, Trondheim

Olaussen, I.O. (2015). Narrative expressions by toddlers - An aesthetic glance at narrative expressions of toddlers; in early childhood educational settings.  Paper presented at EECERA. Barcelona.

Letnes, Mari-Ann og Olaussen, Ingvild Olsen (2013) Tell it with Colures. DRS // CUMULUS Oslo 2013. The 2nd International Conference for Design Education Researchers. 14-17 May 2013, Oslo, Norway.

Letnes, Mari-Ann, Ingvild Olaussen, Jørgen Moe og Anita Rotabakk (2012) Symposioum ”Ulike posisjoner i kunstmøter - Barnehagen som danningsarena”. FOU i praksis "Dannelse, mangfold og fremtid" 23. - 24. april 2012

Utdrag av CV utøvende forteller:

Fortellerrelaterte engasjement

2013- 2017            Den Kulturelle Skolesekken

«Leselyst», fortellerstund med bibliotekbesøk

1997 - 2000           Gran skole, Furuset,                                                                        

Forteller 40% stilling, eventyrformidling for 1. – 7. klasse

1999-2001             Fortellerkontoret Munn og Mæle                                               Oslo

Kontor og øvingsfelleskap med ulike forestillinger og prosjekter

1998 - 2000           Deichmanske bibliotek Furuset                                                 Oslo

Kursholder muntlig fortelling for fremmedspråklige. 4 kursrekker á 18 timer

1996 - 1999           Haugesund teater                                                           Haugesund

Fortellertrioen Sagablotterne, 140 forestillinger for barn

1997                      Nationalgalleriet,                                                                       Oslo

Forteller og tilrettelegger i ”eventyrrommet” - engasjement over et år

1997                      Møllergata skole SFO                                                                Oslo

Forteller

 

Andre samarbeidspartnere i perioden 1997-2017: Trondheim og Oslo kommune, den kulturelle skolesekken, Festspillene i Bergen, NRK radio og fjernsyn, Ordet fritt, Sagene bydel, Miljøbyen gamle Oslo, Kulturløft Saupstad, samt en rekke ulike kulturfestivaler, bibliotek og teater.