Gå til innholdet

Ivar Selmer-Olsen

Pensjonist med tilknytning til DMMH
Administrasjonen
Førsteamanuensis Ivar Selmer-Olsen ble tilsatt ved DMMH i 1979 og har særlig arbeidet innen områdene barns kultur, kunst- og kulturformidling og barndomsforståelse. I perioden 2006-2016 var han dekan og prorektor ved DMMH og DMMHs representant i NRLU. Før 2006 underviste han i norskfaglige emner, deltatt i kommisjonsarbeid, nasjonale utvalg, gjesteforelesninger i inn- og utland, gjort FoU-arbeid innen barns kultur, kulturformidling og barndomsforståelse, ledet av det nordiske barnekulturforskernettverket BIN-Norden 1997-2002, vært styringsgruppeleder og initiativtaker til kulturrådsprosjektet «Klangfugl – kunst for de minste» 1997-2002 og consultant for EU-prosjektet (Culture 2000) ”Glitterbird – art for the very young” 2003-2006, vært prosjektleder for Interregprosjektet (EU) «Felles svensk-norsk bachelor førskolelærerutdanning linje barnekultur og kulturarv» 2009-2013, vært medlem av det nasjonale rammeplanutvalget for ny barnehagelærerutdanning (2011).
Han satt 12 år i faglig utvalg for barn og unge i Norsk kulturråd.

Utdanning

Cand. Philol. i Nordisk språk og litteratur fra NTNU 1980 med drama-film-teater mellomfag, historie grunnfag og pedagogisk seminar

Kommisjonsvurdert førsteamanuensis 1989

Forskning og utvikling

1985-1987   Barns vitser og gåter fra et språkperspektiv
1988-1989   Om barns kultur i Norge ved inngangen til 1990-åra NOSEB/Norsk kulturråd
1988-2006   Ledelse av forskernettverket BIN-Norden
1994-1998   Ledelse, sammen med representanter fra HIST-alu, SU og fylkesmannen i Sør-Trøndelag, av
                     prosjektet "En ny 6-10-års-pedagogikk" i samband med innføringen av L97
1997-2002   Narresmokken og barndommen
1997-2006   Kunstprosjektene «Klangfugl – kunst for de minste» og «Glitterbird – Art for the very young»

Publikasjoner

1992  Glemmekista Tiden, Oslo Bildebok for barn illustrert av Stella East

1995  «Det unyttiges nødvendighet» i tidsskriftet BARN nr. 3 1995

1999  «Den estetiserte barndommen. Om kulturell angst, barndomsforestillinger og lek" i Kibsgaard S. og Wostryck
A. (red.) Mens leken er god Tano Aschehoug Oslo

2002  SMOKK. Narresmokken og barndommen. Samtaler, forestillinger og tolkninger Gyldendal Akademisk Oslo

2003  «beings» og «becomings.» Et notat til faglig utvalg i barne- og ungdomskultur i Norsk kulturråd om behovet for å styrke forskning og kompetanse innen barnekultur og formidling av kunst og kultur for barn. Norsk kulturråd www.kulturradet.no

2010  Med kjærlighet til publikum. Kunst for barn under 3 år. Hernes, Leif, Os, Ellen og Selmer-Olsen, Ivar Cappelen Akademisk Oslo

Skjønnlitterær blogg:

http://gamleolsen.blogspot.no/