Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Jana van der Zwart-Langner

Stipendiat
Telefon: 73 56 83 75,
E-post: jvdz@dmmh.no
Kontor: 1648
Jeg jobber med
Jeg jobber med forskning, undervisnings- og veiledningsoppgaver innenfor bachelor- og masterutdanningen. Forskningen fokuserer på tverrprofesjonelt samarbeid rundt barnehagebarn med utfordringer i språk- og kommunikasjonsutviklingen. Andre faglige interesseområder omfatter flerspråklighet, språk og kultur, hørselshemming og tegnspråk, sosial-emosjonell og kognitiv utvikling, stamming, kommunikasjonsstimulering og språkmiljø og foreldresamarbeid.    
 
Utdanning

Jeg er utdannet logoped og psykolog og har i mange år arbeidet med barn og voksne med språk-, tale og kommunikasjonsvansker i ulike settinger som skole, Early Childhood Education and Care og Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste i Nederland og Norge.  

Forskning og utvikling

PhD project:

Interprofessional collaboration in ECEC focusing on young children with speech language and communication needs

The aim of this project is to investigate relations between interprofessional collaborative practice for young children with SLCN and their families and child-related outcomes by using a mixed-methods research design.