Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Johanne Rimul

Høgskolelektor / stipendiat
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 05,
e-post
E-post: jri@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1221
Jeg jobber med

Ph.d-stipendiat i barnehagekunnskap (fra 1.aug 2019). Prosjektet har tittelen "Barns medialiserte barndom: en studie av barns (re)produserte mediekultur i barnehagen". 

Prosjektet er en etnografisk studie med intensjon om å utforske hvordan medier- og populærkultur kommer til uttrykk i det barnekulturelle fellesskapet, og i møtet med barnehagens pedagogikk. 

Jeg er tilknyttet PhD-programmet i utdanningsvitenskap ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. 

Jeg har jobbet som høgskolelektor ved DMMH siden 2017.  

 

Utdanning

Førskolelærerutdanning, fordypning i estetiske fag, DMMH.

Videreutdanning i veiledning for praksislærere, DMMH. 

Mastergrad i førskolepedagogikk, DMMH/NTNU.

Universitets- og høgskolepedagogikk, DMMH

Forskning og utvikling

8 års erfaring som pedagogisk leder og praksislærer i barnehage.

Masteroppgave i førskolepedagogikk (se publikasjoner). 

Jeg er med i forskergruppen Rom for lek og læring, og har forsket i Erasmus+ prosjektet SEED.

Publikasjoner

Franck, K., Seland, M., Rimul, J., Sivertsen, A.H. & Kernan, M. (2022). Assesing Children's Psychosocial Well-being: Norwegian ECEC Teachers' Challenges when Completing a Global Screening Tool. Contemporary Issues in Early Childhood. https://doi.org/10.1177/14639491221133454

Kernan, M., Cortellesi, G., Sivertsen, A.H., Rimul, J., Seland, M., Sandseter, E.B.H., et.al. (2019). SEEDS OF CHANGE: Supporting social and emotional well-being of children in Early Childhood Education and Care through team reflection. ICDI, Leiden. Netherlands. seed-guidelines-full_1.pdf (icdi.nl)

Kernan, M., Cortellesi, G., Sandseter, E.B.H., Seland, M., Sivertsen, A.H., Rimul, J. et.al. (2018). The Psychosocial Well-being of Young Children in ECEC Settings. A study conducted in five European countries. Research Report of the SEED Project (2017-2019). ICDI, Leiden. Netherlands. seed-research-report-21dec18-final.pdf (icdi.nl)

 

Rimul, J. (2015). Om normer for kjønn i et barnefellesskap [Masteroppgave, NTNU].  Microsoft Word - MasteroppgaveJohanneRimul.docx (ntnu.no)

 

Konferansepresentasjoner: 

Rimul, J. (2022). Childrens media culture - challenges and possibilities in the kindergarten. Presentasjon NERA-konferanse, Reykavik. 2.6.2022