Facebook
Gå til innholdet
Lukk

John Kenneth Ludvigsen

HR-rådgiver
Administrasjonen
Telefon: 73 80 52 07,
E-post: jkl@dmmh.no
Kontor: 201
Jeg jobber med

Jeg jobber med alt innen HR. Har ansvaret for rekruttering, arbeidskontrakter, rådgivning til ledere og ansatte, arbeidsrett, implementering og oppfølging av nye retningslinjer. Fagutvikling innen HR og HMS. 

Ansvarlig for GDPR ved DMMH. 

Jeg har tillitsverv i Arbeidslivsutvalget hos Samfunnsviterne. Utvalget har rådgivningsansvar til hovedstyret i arbeidslivsspørsmål. 

Jeg sitter i Akademikernes forhandlingsutvalg stat. Utvalget som ansvaret for nasjonale lønnsforhandlinger og arbeidslivsspørsmål for Akademikernes medlemmer i staten. I dette utvalget sitter jeg også i konfliktberedsskapsutvalget - KABUS. 

jeg representerer DMMH i HR-direktørgruppen i Universitet- og høgskolerådet. I dette rådet har jeg varaplass i HR-arbeidsgruppen og er forslagsfremmende og rådgivende overfor UHR-administrasjon på spørsmål og tema vedrørende HR i UH-sektoren. 

Utdanning

Jeg har en master i administrasjon og samfunnsøkonomi. Rettsvitenskap med hovedvekt på arbeidsrett. Bachelor i statsvitenskap.