Gå til innholdet

John Kenneth Ludvigsen

Personalrådgiver
Teknisk avdeling

Utdanning

Jeg har en master i administrasjon. Rettsvitenskap med hovedvekt på arbeidsrett. Bachelor i statsvitenskap og samfunnsøkonomi.