Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Jon Olaf Berg

Høgskolelektor
Seksjon for pedagogikk
Telefon: 73 80 52 12, Mobil: 992 96 096
E-post: job@dmmh.no
Kontor: 314
Jeg jobber med

Jeg underviser på flere nivåer av den utdanningen DMMH tilbyr, i grunnutdanningen (der jeg siden oppstarten av Barnehagelærerutdanning i 2013 har undervist i alle kunnskapsområder), og masterstudier (flere emner) og videreutdanning (bl.a. styrerutdanning og emnet "Læringsmiljø og pedagogisk ledelse", der jeg også er emneansvarlig).

Jeg har hatt ulike ledelsesfunksjoner i tilknytning til innføring og implementering av den nye barnehagelærerutdanningen (BLU). Var medlem av styringsgruppa for barnehagelærerutdanning fra november 2011, og har vært (og er) studieprogramleder for det studieprogrammet som har flest studenter (BLUHO – som står for «hovedmodellen – heltid»).

Jeg har også i løpet av de over 20 årene jeg har arbeidet ved DMMH vært aktiv i studieplanarbeid i flere runder, samt at jeg har vært seksjonsleder i seksjon for pedagogikk i til sammen 6 år.

Jeg har også vært og er praksisveileder i alle år jeg har arbeidet her.

Etter avsluttet førskolelærerutdanning i 1981 har jeg arbeidet i ulike barnehager i 14 år, fram til høsten 1995, da jeg begynte å arbeide ved DMMH. Med unntak for 1996-1997, da jeg underviste ved NTNU, Pedagogisk institutt, har jeg arbeidet ved DMMH som høgskolelektor.

Utdanning

Hovedfag i førskolepedagogikk ved DMMH/NTNU (1995) (Cand. Polit-grad)

½-årig videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid ved DMMH (1989)

½-årig videreutdanning i pedagogisk veiledning ved DMMH (1983)

3-årig førskolelærerutdanning ved DMMH (1978-1981)

Forskning og utvikling

Mine faglige interesser/forskningsinteresser kretser om barns utviklings-, lærings- og danningsprosesser og hvordan barnehagen kan fremme positive prosesser. Jeg er medlem av forskergruppa Rom for lek og læring.

Publikasjoner

Læring. Om barnets grenseløse læringspotensial. (2010) Foreldreveiledningshefte. Stavanger: Sandviks forlag.

”Children´s learning in kindergarten”. Presentasjon på EECERA-konferanse i Stavanger, 4.-6. september 2008.

”Læring skjer gjennom samhandling”. Art. i Bedre barnehage, skriftserie, nr. 1, 2006.

”Det selvskapende barnet”. Art. i: Sagberg, S. & Steinsholt, K. (red.). (2003). Barnet. Konstruksjoner av barn og barndom. (s. 63-80). Oslo: Universitetsforlaget.

”Lek, kommunikasjon og virkelighet”. Art. i: Kibsgaard, S. & Wostryck, A. (red.). (1999). Mens leken er god. (s. 284-302). Oslo: Tano Aschehoug.

"Mentaløkologisk" perspektiv på pedagogisk virksomhet: gjennomgang, analyse og vurdering av Gregory Batesons teorier i forhold til sentrale pedagogiske temaer. Hovedoppgave i førskolepedagogikk. DMMH/NTNU, 1995.

Barnehagepedagogikk med hovedvekt på estetiske fagområder. Prosjektrapport fra gjennomført pedagogisk utviklingsarbeid ved Munkvoll Gårds barnehage. 1989.