Gå til innholdet

Jørgen Moe

Førsteamanuensis
Seksjon for kunst og håndverk
  • Kunstdidaktikk

  • Barns kunstmøter

  • Kreative og skapende prosesser

  • Materialkunnskap

  • Kunst og håndverk som en medierende faktor for læring – tverrfaglighet

 

 

Utdanning

 012 – 2015    Førstelektorprogram, samarbeid mellom DMMH, HIST, HINT og PLU    2012 – 2013    Lederutviklingsprogram for utdanningsledere, NTNU og Universitets- og Høgskolerådet - Programmet bestod av fire samlinger à to dager - totalt 8 dager

1999 – 2001    Praktisk-pedagogisk utdanning, formgiving, Høgskolen i Akershus, avd. for yrkesfaglærerutdanning

1998 - 2001    Kunstfagkandidat, Kunsthøgskolen i Oslo, avd. SHKS

1995 - 1998    Høgskolekandidat, Kunsthøgskolen i Oslo, avd. SHKS, Institutt for keramisk kunst

1997                           Utvekslingsstudent, Australian National University, Canberra School of Art, Ceramic Departement

1993 – 1995    Høgskolekandidat i Produktdesign, Høgskolen i Akershus

Forskning og utvikling

Utdrag kunstnerisk CV:

Separatutstillinger:
2007 Akershus Kunstnersenter, Lillestrøm
2005 Galleri Ram, Oslo
2004 Kunstnarsenteret i Møre og Romsdal
2003 Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trondheim

Årsutstillinger:
2007 “Triennale 2007”, Keramikk og glass, Kunstindustrimuseet, Oslo
2004 Høstutstillingen. Kunstnernes Hus, Oslo
2003 ”Triennale 2003”, Keramikk og Glass, Vigelandsmuseet, Oslo

Utstillinger:
2012 ”Stangvikfestivalen 2012”, Surnadalen; Møre og Romsdal
2011 ”Trondheim Open 2011”, Atelier Ilsvika, Trondheim
2010 ”POTENSIAL”, Arkhangelsk Kunstmuseum, Murmansk Regionale Kunstmuseum.
2009 ”POTENSIAL”, Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø, Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær,
2009 ”Guttestreker”, Hå Prestegård.
2008 Vevringutstillinga, Vevring, Sogn og Fjordane
2008 «Lovehearts», Ilen Kirke, Trondheim
2008 «Everydaylife», Galleri Norsu, Helsinki, Finland.
2007 «Triennale 2007», Danmarks keramiske Museum, Grimmerhus, Danmark.
2007 ”Everydaylife”, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
2007 ”Meccano”, Risør Kunstforening og Sørlandets Kunstmuseum.
2007 ”FIGUR”, Trøndelag Senter for Samtidskunst
2005/06 SKINN, ”Objekter: Tradisjon og Fornyelse”, turneutstilling i Nord-Norge
2005/06 “Made in Scandinavia”, Riksutstilleren
2005 ”Typisk Norsk”, Vigelandsmuseet i Oslo
2005 ”Nordisk konsthandverk”, Länsmuseet Varberg, Sverige
2005 ”Nexus”, Dalarnas Museum, Sverige
2004 “Norwegian Clay”, Baltimore og Chicago
2004 Kunstnarsenteret i Sogn og Fjordane, Førde
2004 ”Norwegian Clay”, Jingdezhen, Kina
2003 ”Norwegen Heute-Keramisch”, Deutsches Keramikmuseum, Düsseldorf. Tyskland.
2003 ”Pur” OICS, Galleri Rom, Oslo
2003 ”Norwegian Clay” OICS, Rådhusgalleriet i Oslo
2003 The Park of Art, Kaunas, Litauen
2002 Tromsø kunstforening, kollektivutstilling
2001 ”Keramikk nå!”, Nordenfjelske Kunstindustrimuseum, Trondheim
2001 ”Kontring”, Nordenfjelske Kunstindustrimuseum, Trondheim
2000 Haugesund Billedgalleri
2000 ”B+O”, Hå Gamle Prestegård, Jæren
2000 Galleri Steen, Oslo

Offentlige Utsmykninger:
2013 Kodal Barnehage, Andebu, Vestfold
2011 Stange Helsestasjon, Hedmark
2010 Nedre Flatåsen Barnehage, Trondheim kommune
2007 Skaun Ungdomsskole, Sør-Tr.lag
2006 Blåklokka Foreldre og Barnesenter. Førde, Sogn og Fjordane

Stipender/Priser:
2010 Statens diversestipend
2008 Trondheim Kommunes Kulturstipend
2006/8 Statens Arbeidsstipend
2006 Norsk Kulturråd, Utstillingsstipend
2005 Norsk Kulturråd, Utstilllingstøtte til kunstnere i etableringsfasen
2004 Statens etableringsstipend
2004 Norsk Kulturråd, utstillingsstipend
2003 Kunsthåndverksprisen
2001/03 Statens Arbeidsstipend for yngre kunstnere
2002 Norsk kulturråd, utstillingsstipend
2000 Norsk Kulturråd, utstyrsstøtte, vår/ høst
2000 Statens Materialstipend

Offentlige innkjøp:
2006 Sjøfartsdirektoratet, Haugesund
2005 Utsmykkingsfondet for offentlige bygg
2005 St. Olavs Hospital i Trondheim
2004 Rakkestad barneskole, Rakkestad Kommune, Østfold
2003 Fondet for Norsk Samtidskunsthåndverk for Kunstindustrimuseet i Oslo
2003 Trondheim kommune
2001 Norsk Kulturråd for Nordenfjelske Kunstindustrimuseum

Verv/medlemskap:
2014/16 Innkjøpskomiteen for Trondheim Kommune
2008/10 Styremedlem i Norske kunsthåndverkere Midt-Norge
2009/10 Medlem og leder av Nasjonal Jury, Norske kunsthåndverkere
2008 Jury for Kunsthåndversprisen 2008
2000/ Norske Kunsthåndverkere
2008/ Forskerforbundet

Publikasjoner

Moe, J. (2014). «Kunst og håndverk og kreativ bruk av uterommet». Sæther, M., Hagen, T.L. Kreativ ute (red.) Bergen: Fagbokforlaget

Moe, J. (2015). «Kunstdidaktikk i barnehagen. Hvordan blir barnehagens utsmykning gjort til gjenstand for kunstmøte?» Boström, S., Lafton, T., Letnes, M-A. Barnehagedidaktikk (red.) Bergen: Fagbokforlaget