Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Jørgen Moe

Førsteamanuensis
Faggruppe for kunst og håndverk | Institutt for språk, kunst og kultur
telefon
Telefon: 73 80 52 08, Mobil: 928 99 656
e-post
E-post: jmo@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1537
Jeg jobber med
  • Kunstnerisk utviklingsarbeid

  • Kunstdidaktikk og kunstmøter

  • Kreative og skapende prosesser

  • Kunst og realfag

  • Kunst og håndverk som en medierende faktor for læring – tverrfaglighet

  • Plastiske materialer - Leire

 

 

Utdanning

2020 - 2021 Kollegaveiledning, DMMH

2018 - 2019 Universitets- og høgskolepedagogikk, DMMH

2012 - 2015    Førstelektorprogram, samarbeid mellom DMMH, HIST, HINT og PLU   

 2012 - 2013    Lederutviklingsprogram for utdanningsledere, NTNU og Universitets- og Høgskolerådet - Programmet bestod av fire samlinger à to dager - totalt 8 dager

1999 - 2001    Praktisk-pedagogisk utdanning, formgiving, Høgskolen i Akershus, avd. for yrkesfaglærerutdanning

1998 - 2001    Kunstfagkandidat, Kunsthøgskolen i Oslo, avd. SHKS

1995 - 1998    Høgskolekandidat, Kunsthøgskolen i Oslo, avd. SHKS, Institutt for keramisk kunst

1997                Utvekslingsstudent, Australian National University, Canberra School of Art, Ceramic Departement

1993 - 1995    Høgskolekandidat i Produktdesign, Høgskolen i Akershus

Forskning og utvikling

Innlegg på konferanser

2024 Nettverkskonferanse. Formgiving kunst og håndverk i UH-sektoren, Universitetet i  Bodø. Presentasjon av paper: Hvordan tilrettelegge for skapende aktivitet med leire for barnehagebarn?

2021 NERA, Odense, Danmark. Presentasjon av paper: "How can the museum educator (art educator) arrange for good art meetings for kindergarten children at a museum?"

2019    Nettverkskonferanse, Formgiving kunst og håndverk i UH-sektoren, Universitetet i Bergen. Presentasjon av paper: Barns møter kunst på museum

 2018    Nettverkskonferanse, Formgiving kunst og håndverk i UH-sektoren, Universitetet i Sør-øst Norge. Presentasjon av paper: Kreativitet

2016    Nasjonal Barnehagekonferanse, «Ute hele dagen», Scandic hotell, Stjørdal. «Kreativt og skapende arbeid med form og tall».

2016    Nettverkskonferanse, Formgiving kunst og håndverk i UH-sektoren. DMMH. Presentasjon av prosjekter - Kunst & håndverk og læring - fra barnehage til grunnskole: «Kunst og Håndverk og matematikk – ulik utgangspunkt felles mål»

2015    EECERA 2015 Conference. Barcelona, Spania 7.-10. sept, presentasjon av paper: «Art-didactic – Creation of meaning when children encountering the art»

2014    Nasjonal konferanse om små barns matematikk 2014 – Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Ålesund, og Oslo. Foredrag om «matematikk i kunst og håndverk».  Arrangert av Matematikksenteret i samarbeid med DMMH, og med støtte fra utdanningsdirektoratet.

2012    Fou i praksis 23. - 24. april 2012. Deltatt i selvorganisert symposium kalt «Ulike posisjoner i kunstmøte - barnehagen som danningsarena» hvor mitt bidrag var: «Kunstdidaktikk - Meningsskaping i barns møte med kunst»

Utdrag kunstnerisk CV:

Separatutstillinger:
2007 Akershus Kunstnersenter, Lillestrøm
2005 Galleri Ram, Oslo
2004 Kunstnarsenteret i Møre og Romsdal
2003 Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trondheim

Årsutstillinger:
2007 “Triennale 2007”, Keramikk og glass, Kunstindustrimuseet, Oslo
2004 Høstutstillingen. Kunstnernes Hus, Oslo
2003 ”Triennale 2003”, Keramikk og Glass, Vigelandsmuseet, Oslo

Utstillinger:
2012 ”Stangvikfestivalen 2012”, Surnadalen; Møre og Romsdal
2011 ”Trondheim Open 2011”, Atelier Ilsvika, Trondheim
2010 ”POTENSIAL”, Arkhangelsk Kunstmuseum, Murmansk Regionale Kunstmuseum.
2009 ”POTENSIAL”, Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø, Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær,
2009 ”Guttestreker”, Hå Prestegård.
2008 Vevringutstillinga, Vevring, Sogn og Fjordane
2008 «Lovehearts», Ilen Kirke, Trondheim
2008 «Everydaylife», Galleri Norsu, Helsinki, Finland.
2007 «Triennale 2007», Danmarks keramiske Museum, Grimmerhus, Danmark.
2007 ”Everydaylife”, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
2007 ”Meccano”, Risør Kunstforening og Sørlandets Kunstmuseum.
2007 ”FIGUR”, Trøndelag Senter for Samtidskunst
2005/06 SKINN, ”Objekter: Tradisjon og Fornyelse”, turneutstilling i Nord-Norge
2005/06 “Made in Scandinavia”, Riksutstilleren
2005 ”Typisk Norsk”, Vigelandsmuseet i Oslo
2005 ”Nordisk konsthandverk”, Länsmuseet Varberg, Sverige
2005 ”Nexus”, Dalarnas Museum, Sverige
2004 “Norwegian Clay”, Baltimore og Chicago
2004 Kunstnarsenteret i Sogn og Fjordane, Førde
2004 ”Norwegian Clay”, Jingdezhen, Kina
2003 ”Norwegen Heute-Keramisch”, Deutsches Keramikmuseum, Düsseldorf. Tyskland.
2003 ”Pur” OICS, Galleri Rom, Oslo
2003 ”Norwegian Clay” OICS, Rådhusgalleriet i Oslo
2003 The Park of Art, Kaunas, Litauen
2002 Tromsø kunstforening, kollektivutstilling
2001 ”Keramikk nå!”, Nordenfjelske Kunstindustrimuseum, Trondheim
2001 ”Kontring”, Nordenfjelske Kunstindustrimuseum, Trondheim
2000 Haugesund Billedgalleri
2000 ”B+O”, Hå Gamle Prestegård, Jæren
2000 Galleri Steen, Oslo

Offentlige Utsmykninger:

2020 Bratsberg skole

2017 DMMH, Trondheim, Trøndelag

2017 Holla Skole, Nome Kommune, Hedmark

2013 Kodal Barnehage, Andebu Kommune, Vestfold
2011 Stange Helsestasjon, Stange Kommune Hedmark
2010 Nedre Flatåsen Barnehage, Trondheim kommune, Trøndelag 
2007 Skaun Ungdomsskole, Skaun Kommune, Trøndelag 
2006 Blåklokka Foreldre og Barnesenter. Førde Kommune, Sogn og Fjordane

Stipender/Priser:
2010 Statens diversestipend
2008 Trondheim Kommunes Kulturstipend
2006/8 Statens Arbeidsstipend
2006 Norsk Kulturråd, Utstillingsstipend
2005 Norsk Kulturråd, Utstilllingstøtte til kunstnere i etableringsfasen
2004 Statens etableringsstipend
2004 Norsk Kulturråd, utstillingsstipend
2003 Kunsthåndverksprisen
2001/03 Statens Arbeidsstipend for yngre kunstnere
2002 Norsk kulturråd, utstillingsstipend
2000 Norsk Kulturråd, utstyrsstøtte, vår/ høst
2000 Statens Materialstipend

Offentlige innkjøp:
2006 Sjøfartsdirektoratet, Haugesund
2005 Utsmykkingsfondet for offentlige bygg
2005 St. Olavs Hospital i Trondheim
2004 Rakkestad barneskole, Rakkestad Kommune, Østfold
2003 Fondet for Norsk Samtidskunsthåndverk for Kunstindustrimuseet i Oslo
2003 Trondheim kommune
2001 Norsk Kulturråd for Nordenfjelske Kunstindustrimuseum

Verv/medlemskap:
2014/16 Innkjøpskomiteen for Trondheim Kommune
2008/10 Styremedlem i Norske kunsthåndverkere Midt-Norge
2009/10 Medlem og leder av Nasjonal Jury, Norske kunsthåndverkere
2008 Jury for Kunsthåndversprisen 2008
2000/ Norske Kunsthåndverkere
2008/ Forskerforbundet

Publikasjoner

Moe, J. (2022)Hvordan en kunstformidler skaper gode kunstmøter med barnehagebarn på museum. I: Barnehagebarns kulturliv. Universitetsforlaget 2022 ISBN 9788215060651. s. 147-167

Hopperstad, M. H., Hovik, L., Moe, J., Torgersen, J. K. (2020). Barnehagebarns kunstmøter på museum. Oslo: Kulturrådet i kommisjon hos Vigmostad og Bjørke AS 2020 (ISBN 978-82-7081-196-0) 43 s.

Thiel, O., Lundheim, R. S., Hanssen, S. M. Moe, J., Vaz-Rebelo, P. (2020) Using self-made automata to teach STEM in early childhood teacher education. Journal of Learning Development in Higher Education (JLDHE) 2020 ;Volum 18. s. 1-18
https://journal.aldinhe.ac.uk/index.php/jldhe/article/view/601/428

Frisch, N. S., Letnes, M.-A. & Moe, J. (Red.) (2018). Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.

  • Moe, J. (2018). Kreativitet. I N. S. Frisch, M.-A. Letnes & J. Moe (Red.), Boka om kunst og håndverk i barnehagen (s. 127-151). Oslo: Universitetsforlaget.
  • Moe, J. (2018). Barns møte med kunst og kultur. I N. S. Frisch, M.-A. Letnes & J. Moe (Red.), Boka om kunst og håndverk i barnehagen (s. 77-126). Oslo: Universitetsforlaget.
  • Moe, J. (2018). Materialer, form og rom - inne og ute. I N. S. Frisch, M.-A. Letnes & J. Moe (Red.), Boka om kunst og håndverk i barnehagen (s. 155-195). Oslo: Universitetsforlaget.

Moe, J. (2015). «Kunstdidaktikk i barnehagen. Hvordan blir barnehagens utsmykning gjort til gjenstand for kunstmøte?» Boström, S., Lafton, T., Letnes, M-A. Barnehagedidaktikk (red.) Bergen: Fagbokforlaget

Moe, J. (2014). «Kunst og håndverk og kreativ bruk av uterommet». Sæther, M., Hagen, T.L. Kreativ ute (red.) Bergen: Fagbokforlaget