Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Kari Emilsen

Dosent
Faggruppe for samfunnsfag | Institutt for real-, natur- og samfunnsfag
telefon
Telefon: 73 80 52 48, Mobil: 915 47 215
e-post
E-post: kem@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1641
Ekspertområder
Jeg jobber med

Jeg har undervisningserfaring fra alle nivå i utdanningen. 

Yrkeserfaring 

 • Dosent (Professor) DMMH (100 % stilling) (2016-d.d.)
 • Forsker 1. Østlandsforskning (2. stilling 20 % stilling) (2017-2019.)
 • Førstelektor i samfunnsfag (Associated professor) DMMH (2008-2016)
 • Medarbeider FoU-administrasjon (25% stilling) (2017-d.d.)
 • Prosjektutvikler (varierende stillingsprosent) (2006-2014)
 • Høgskolelektor (Assistant professor) i samfunnsfag DMMH (varierende stillingsprosent) (1997-2008) Selvstendig næringsdrivende (Familiekompetanse) (2003-2004)
 • Konsulent Senter for FEI (Forskning Etterutdanning og Informasjon) (1998-1999)
 • Høgskolelærer DMMH samfunnsfag (1995-1996)

Utvalgte sensoroppdrag 

 • Sensor ved Høgskolen i Innlandet: SRLE (2018-2022)
 • Sensor NTNU medievitenskap (masteroppgave) (2017)
 • Sensor UiT lærerutdanning og pedagogikk (master Spes Ped PED-3033)(2017)
 • Klagesensor: Nord universitet (bachelor barnehagelærerutdanning) (2016)
 • Sensor UiA: (bachelor barnehagelærerutdanningen)(2016)
 • Sensor: NLA (Masteroppgave i spesialpedagogikk) (2015)
 • Sensor: NTNU: (Bachelor i sosiologi (15.stp) Familie- og barndomssosiologi. (2013)
 • Sensor Høgskolen i Telemark (Masteroppgave: Natur og friluftsliv)(2010)
 • Sensor HINT (Kommunikasjon og konflikthåndtering) (2009-10

Vitenskapelig kommisjonsarbeid  

Lang erfaring med kommisjonsarbeid ved ulike høgskoler og universitet. Har vurdert både førstelektor og dosentopprykk, samt merittert underviser. Har sittet i ansetteseseskommisjoner blant annet ved Østlandsforskning, Agder, Nord, OsloMet, DMMH m.fl.  

Verv og faglig ledelse

 • Emneansvarlig Master i barnehageledelse (2022-d.d)
 • TIllitsvalgt Forskerforbundets DMMH 2020- 2022.
 • Leder av Forskerforbundets lokallag DMMH (2014-2021)
 • Vararepresentant i styret DMMH (2015- 2016, 2021-2023)
 • Emneansvarlig BIK (Videreutdanning for Barnehagemyndigheten, innovasjon og kompetansebygging) (2013-2015)
 • Høgskolerådsleder DMMH (2007-2008)
 • Valgt medlem av Høgskoleråd DMMH (2006-2007)
 • Innstillingsråd (for ansettelser) DMMH (2007)
 • Leder fagplanarbeid bachelor førskolelærerutdanning internasjonal linje (2007)

Ledelse av internasjonale forskingsnettverk

Convener for EECERA European Early Childhood Education Research Association. Special Interest Group Gender balance http://www.eecera.org/sigs/gender-balance/ (2010-dd).

Hovedtema for min FoU er følgende:

 • Barnehagen i et rettighetsperspektiv
 • Pedagogisk likestilling og likeverdsarbeid i barnehagen
 • Menn i barnehagen
 • Fokus på natur og friluftsbarnehagen
Utdanning

Opprykk og utdanning

 • Dosent (Professor) (2016)
 • Førstelektor (Associated professor) (2008)
 • UH-ped (1) (DMMH) (2021)
 • Vikarstipend i barnehage (2020)
 • Høgskolepedagogikk (HINT) (2005)
 • Cand. Polit i sosiologi (NTNU) (1997)
Forskning og utvikling

Tematisk oversikt over FoU-prosjekter - hovedområder

https://app.cristin.no/search.jsf?t=kari%20emilsen

Pågående projekt

Children’s Perspectives on their Teachers (CPT) Who Identify as Men or Women.

Emneord: Barns medvirkning • Kjønnslikestilling • Barnehage

Sammendrag: Målet er å forstå barns oppfatning og perspektiver på ansatte i barnehagen i et kjønnpsperspektiv. Prosjektet er internasjonalt og det skal skrives case studier i 9 ulike land omkring i verden og 20 forskere deltar.

 

Avsluttede projekt

Career Trajectories of Men in the ECEC Workforce

Emneord: Menn i barnehagen • Kjønnslikestilling • Karriere i barnehage

Sammendrag: The aim of the project is to study men's trajectories within the ECEC sector in 12 different countries. Achieving a gender balanced workforce in ECEC (early childhood education and care) is of major concern to scholars and educational policy makers around the world.  While the number of men in the workforce is slowly increasing, there is concomitantly a high dropout rate among men who choose the profession both from their studies as well as from the workplace. As such it provides crucial information to scholars, policy makers, and others who support achieving a gender balanced ECEC workforce

 

Gutter (og jenter) som slutter… En intern kartlegging av frafall blant mannlige (og kvinnelige) studenter ved DMMH

Emneord: Frafall utdanning •Menn i barnehagen • Kjønnslikestilling • Karriere i barnehage

Sammendrag: Det er gjennomført en intern undersøkelse av frafall blant gutter som starter ved DMMH i første studieår. Vi har kartlagt både kvantitativt og kvalitativt, hvilke tendenser vi ser i frafall blant mannlige og kvinnelige studenter og undersøke årsaker til frafallet nærmere. Det er også sett nærmere på trivsel og motivasjon blant menn og kvinner i første stuedieår. I kull som startet 2016,17 og 18.

Gender diversification of the early years education workforce: recruiting, supporting and retaining male practitioners

Emneord: • Menn i barnehagen • Kjønnslikestilling

Sammendrag: Our over-arching question is: How are men recruited, supported and retained in the early years education workforce? The purpose of the study is to examine how men are recruited, supported and retained in the early years education (ECE) workforce and how the value of their presence is attributed. We need to know why men resist this.

Barnehagen i et rettighetsperspektiv

 • Barnehagen som barnevernstiltak” (2010- 2012) Hovedsakelig finansiert av Extrastiftelsen- Helse og rehabilitering. I samarbeid med Redd Barna og BUS (NTNU samfunnsforskning) Prosjektkoordinator ved DMMH
 • Små barns rett til beskyttelse” (2008- 2010) Hovedsakelig finansiert av Extrastiftelsen -Helse og rehabilitering. I samarbeid med Redd Barna og BUS (NTNU Samfunnsforskning) Prosjektkoordinator ved DMMH

Pedagogisk likestilling og likeverdsarbeid i barnehagen

 • Opplæringstilbud likestilling og likeverd i barnehagen” (2011- 2013) finansiert av KD. I samarbeid med Likestillingssenteret på Hamar og Kanvas barnehager. Prosjektkoordinator DMMH
 • Likestilling og likeverd i barnehagen” (2007- 2012) et prosjekt i kvalitetsprogrammet til Trondheim kommune. Finansiert av Trondheim kommune. Faglig veileder
 • Kartleggingsundersøkelse om likestilling og likeverd». (2008) I et utvalg av Trondheim kommunes barnehager. Finansiert av Trondheim kommune. Prosjektleder
 • Kartleggingsundersøkelse om likestilling og likeverd - oppfølgingsundersøkelse». (2009) I et utvalg av Trondheim kommunes barnehager. Finansiert av Trondheim kommune. Prosjektleder
 • Likestilling og mangfold i Furutoppen barnehage” (2007) Finansiert av Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør – Trøndelag. Faglig veileder

Menn i barnehagen

 • Nettstedet: (2010 – d.d.) www.mennibarnehagen.no Nettstedet drives på oppdrag av, og finansieres av, Udir Prosjektleder, redaktør og faglig ansvarlig.
 • «Gutter som slutter. Om frafall blant gutter som starter utdanning ved DMMH».(2016-2017) Internt finansiert. Prosjektleder
 • Lekeressurs». (2015-2017) Finansiert av NRF (Norsk Regionalt Forskingsfond) I samarbeid med Østlandsforskning Likestillingssenteret på Hamar. Prosjektkoordinator
 • Menn i barnehager (MIB) grupper i Norge. (2013) Internt finansiert. Samarbeid med Rohrmann i Tyskland. Prosjektleder
 • Rekruttering av flere menn til barnehagen”. (2008-2010) På oppdrag av, og finansiert av Kunnskapsdepartementet. Leder nasjonale rekrutteringsteam

Fokus på natur og -friluftsbarnehagen

 • Menn i natur- og friluftsbarnehage”(2004-2007). Finansiert av BFD og senere Kunnskapsdepartementet. Prosjektleder 2004-2005 og medarbeider resten av tiden
 • Natur- og friluftsbarnehager (2004 -2005) Internt finansiert. Prosjektmedarbeider
Publikasjoner

Se publikasjoner i Cristin:

https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=emilsen&fornavn=kari&sort=ar&bs=50

2021
 
Bhana, Deevia; Xu, Yuwei; Emilsen, Kari.
Masculinity, sexuality and resistance.. I: Exploring Career Trajectories of Men in the Early Childhood Education and Care Workforce. Why They Leave and Why They Stay.. Routledge 2021 ISBN 9781003048473. s. 138-150.
DMMH
 


Brody, L. David; Emilsen, Kari; Rohrman, Tim; Warin, Jo.
Exploring Career Trajectories of Men in the Early Childhood Education and Care Workforce. Why They Leave and Why They Stay.. Routledge 2021 (ISBN 9781003048473) 238 s.
DMMH
 

  Brody, L. David; Emilsen, Kari; Rohrman, Tim; Warin, Jo.
Introduction. I: Exploring Career Trajectories of Men in the Early Childhood Education and Care Workforce. Why They Leave and Why They Stay.. Routledge 2021 ISBN 9781003048473. s. 3-15
DMMH
 

  Brody, L. David; Emilsen, Kari; Rohrman, Tim; Warin, Jo.
More men in ECEC: Towards a gender-sensitive workforce - summary and conclusions.. I: Exploring Career Trajectories of Men in the Early Childhood Education and Care Workforce. Why They Leave and Why They Stay.. Routledge 2021 ISBN 9781003048473. s. 178-197.
DMMH
 

  Emilsen, Kari.
An international research collaboration on the Career Trajectories of Men in the Early Childhood Education and Care Workforce. Collaboration research; 2021-05-20 - 2021-05-20
DMMH
 

  Emilsen, Kari.
Exploring career trajectories of men in the early childhood education and care workforce: Why they leave and why they stay. Virtual Seminar; 2021-03-18 - 2021-03-18
DMMH
 

  Emilsen, Kari; Plaisir, Jean-Yves; Sak, Ramazan; Eidevald, Christian.
Why men stay.. I: Exploring Career Trajectories of Men in the Early Childhood Education and Care Workforce. Why They Leave and Why They Stay.. Routledge 2021 ISBN 9781003048473. s. 153-164.
DMMH
 
2020
  Emilsen, Kari.
Bakgrunn for boken. I: Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245024951. s. 11-18
DMMH
 

  Emilsen, Kari.
Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2020 (ISBN 9788245024951) 235 s.
DMMH
 

Emilsen, Kari.
Men in the early childhood and care workforce – the Norwegian story(successes and challenges). Konferanse - for avslutning av forskningsprosjekt; 2020-10-09 - 2020-10-09
DMMH
 

  Emilsen, Kari; Bratterud, Åse.
Ansvar, plikt og samarbeid. I: Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245024951. s. 37-63
DMMH
 

  Emilsen, Kari; Bratterud, Åse.
Avslutning. I: Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245024951. s. 213-214
DMMH
 

Emilsen, Kari; Bratterud, Åse.
Barnehagen som forebyggende arena. I: Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245024951. s. 105-117
DMMH
 

  Emilsen, Kari; Bratterud, Åse.
Barnehagens arbeid når omsorgssvikten er utydelig, men alvorlig. I: Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245024951. s. 175-188
DMMH
 

  Emilsen, Kari; Bratterud, Åse.
Dilemmaer og hindringer. I: Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245024951. s. 65-78
DMMH
 

  Emilsen, Kari; Bratterud, Åse.
Samfunnsmandat og rettigheter. I: Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245024951. s. 21-36
DMMH
 

  Emilsen, Kari; Bratterud, Åse; Lehn, Elisabeth Walsøe.
Barnehagens generelle arbeid for å styrke barns omsorg og utvikling. I: Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245024951. s. 151-173
DMMH
 

  Emilsen, Kari; Enge, Ole; Petersen, Jesper Aagaard; Valenta, Anita; Lyngsnes, Kitt Margaret.
Leder- FoU i praksis – Politikk og kunnskap i norsk lærerutdanning.. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020 ;Volum 14.(1) s. 1-4
DMMH NORD NTNU
 

  Emilsen, Kari; Lehn, Elisabeth Walsøe.
Barnehagens arbeid med åpenbar omsorgssvikt. I: Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245024951. s. 189-211
DMMH
 

  Emilsen, Kari; Lehn, Elisabeth Walsøe.
Hurra-!Statsråd Henrik Aasheim lover bedre kvalitet på barnehagelærerutdanningen og økt fokus på seksuelle overgrep mot barn. Men vet han egentlig hva som skjer i utdanningen?. Adresseavisen 2020
DMMH
 

Emilsen, Kari; Lehn, Elisabeth Walsøe.
Målrettet og systematisk forebyggende arbeid. I: Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245024951. s. 119-137
DMMH
 

Emilsen, Kari; Lysklett, Olav Bjarne; Nordli, Arnt.
Gutter (menn) som slutter – om frafall i barnehagelærerutdanningen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020 ;Volum 14.(1) s. 5-22
DMMH
 

Emilsen, Kari; Lysklett, Olav Bjarne; Nordli, Arnt.
Gutter som slutter. En intern kartlegging av frafall blant mennlige (og kvinnelige) studenter ved DMMH. En intern sluttrapport.. Trondheim: DMMH 2020 94 s.
DMMH
 

 
 

  Lehn, Elisabeth Walsøe; Emilsen, Kari.
Sentrale mønstre i barnehageansattes arbeid med barn som bekymrer. I: Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245024951. s. 139-147
DMMH
 
2019
  Bhana, Deevia; Xu, Yuwei; Emilsen, Kari.
Why men stay and why men leave early childhood education and care (ECEC): masculinity, sexuality and resistance.. Forskningskonferanse; 2019-08-20 - 2019-08-23
DMMH
 

  Emilsen, Kari.
Når barndommen blir et kvinnevelde Tør vi ta sjanse på at en feminisert barndom ikke påvirker guttene våre?. www.nrk.ytring 2019
DMMH
 

  Emilsen, Kari.
Tør vi ta sjangsen på at en feminisert barndom ikke påvirker barna i barnehagen?. Arendalsuke; 2019-08-15 - 2019-08-15
DMMH
 

  Emilsen, Kari; Nordli, Arnt; Lysklett, Olav Bjarne.
"Gutter som slutter" - om motivasjon og trivsel i barnehagelærerutdanningen.. Internt lunsj foredrag; 2019-09-18 - 2019-09-18
DMMH
 

  Emilsen, Kari; Walsøe Lehn, Elisabet.
Vold og overgrep mot barn er brudd på menneskerettighetene. barnehage.no 2019
DMMH
 

  Ljunggren, Birgitte; Xu, Yuwei; Sullivan, Victoria; Emilsen, Kari; Thorp, Karen.
An intersectional approach to men’s career trajectories in ECEC: Comparisons of Australia, China, and Norway. Forskerkonferanse; 2019-08-21 - 2019-08-23
DMMH
 

  Nordli, Arnt; Lysklett, Olav Bjarne; Emilsen, Kari.
To drop out or not to drop out. How do male students in ECEC teacher training answer this question?. Forskningskonferanse; 2019-08-20 - 2019-08-23
DMMH
 
2018
  Emilsen, Kari.
Gender equality in Early Childhood Education and Care in Norway. Faglig seminar; 2018-12-05 - 2018-12-05
DMMH
 

  Emilsen, Kari.
Likestilling er ikkje målet med fleire menn i omsorgsyrka. Kilden [Internett] 2018-07-07
DMMH
 

  Emilsen, Kari.
The Norwegian story - “men in ECEC” (policy, action plans, measures, research). Gender diversification of the early year’s education workforce: recruiting, supporting and retaining male practitioners. Knowledge Exchange - Norway/UK - Trondheim; 2018-11-12 - 2018-11-14
DMMH
 

Emilsen, Kari.
Å se og å handle – når barn utsettes for omsorgssvikt. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2387-9. s. 247-261
DMMH
 

  Emilsen, Kari; Ljunggren, Birgitte; Xu, Yuwei; Sullivan, Victoria; Thorp, Karen.
Men‘s career trajectories in early childhood education and care (ECEC): Perspectives from Australia, China, and Norway. GEA - Gender and Education Association 2018; 2018-12-09 - 2018-12-11
DMMH
 

  Emilsen, Kari; Nordli, Arnt; Lysklett, Olav Bjarne.
Gutter som slutter – om motivasjon og trivsel i barnehagelærutdanningen. Forskingskonferanse: FoU i praksis; 2018-10-24 - 2018-10-25
DMMH NTNU
 

  Emilsen, Kari; Warin, Jo.
ECEC system/offer – UK and Norway. Gender diversification of the early year’s education workforce: recruiting, supporting and retaining male practitioners. Knowledge Exchange - Norway/UK - Trondheim; 2018-11-12 - 2018-11-14
DMMH
 

  Lysklett, Olav Bjarne; Emilsen, Kari; Nordli, Arnt.
Gutter og (jenter) som slutter - om frafall i barnehagelærerutdanningen. Forskingskonferanse: FoU i praksis; 2018-10-24 - 2018-10-25
DMMH
 

  Nordli, Arnt; Lysklett, Olav Bjarne; Emilsen, Kari.
Should I stay or should I go? How does Queen Maud University college (QMUC) facilitate teacher training for male students? (in Norway. Forskningskonferanse; 2018-08-30 - 2018-09-01
DMMH
 

  Rohrmann, Tim; Emilsen, Kari; Peeters, Jan; Warin, Jo; Ramazan, Sak.
Advantages of gender-mixed teams - recent data, studies, and policy developments. Forskingskonferanse; 2018-08-30
DMMH
 


2017

Emilsen, Kari og Lauritzen, Tonje: Fler menn i  barnehagen. I dag finnes ingen handlingsplan for likestilling I barnehagen. Kronikk I Adresseavisen (17.11.2017).

Emilsen. Kari, Lauritzen Tonje, Johannesen Nina, Ljunggren Birgitte, Olsvik, Vigdis M. (2017): Ressursheftet for å rekruttere og beholde men I barnehagen. Lekeressurs som tiltak. DMMH

Koch, Bernhard; Emilsen, Kari (2017). Men and women in outdoor play – the gender perspective. In SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning. (Ed.) Waller,T; Ärlemalm-Hagsér,E, Sandseter Hansen,E.B, Lee-Hammond L, Lekies, K and Wyver,S.  Kapittel 26.s.413-428  SAGE Publications Ltd

2016

Kamsvåg, Gro Anita; Emilsen, Kari (2016). Typisk gutter. Gutter henger etter i skole. Skyldes det at de møtes av utdaterte, kjønnsstereotypiske forventinger? Kronikk: Klassekampen 23.09. 2016 

Emilsen, Kari; Sørsveen, Aurora. Barnehagen - en kjønnet arena. Barnehagefolk 2016 (1) s.88-92

2015

Emilsen, Kari: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 9788245015546) 283 s.

Emilsen, Kari: Barnehagen som arena for likestilling og likeverd. I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s.125-136

Emilsen, Kari: Der norwegische Aktionsplan für Geschlechtergerechtigkeit in Kindergarten. I: Der Kindergarten als Arbeitsplatz für Frauen und Männer; Eine Herausforderung für die Geschlechterpolitik. Innsbruck University Press 2015 ISBN 978-3-902936-85-1. s.91-97

Emilsen, Kari: Fra idè til prosjekt "Likeverd og likestilling i barnehagen". I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s.187-211

Emilsen, Kari: Likestilling og likeverd i Norge. I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s.21-37

Emilsen, Kari: Rammer for likestilling og likeverd i barnehagen. I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s.39-51

Emilsen, Kari: Rosa eller blå? En kjønnet kommersialisering av barndommen. I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s.111-123

Emilsen, Kari; Friis, Pia; Hornslien, Øivind:.Barnehagen - en kjønnet arena. I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s.141-165

Emilsen, Kari; Johannessen,Nina:Ulike veier til likestilling og likeverd i barnehagen - eksempler på utviklingsarbeid. I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015. ISBN 9788245015546. s.213-256

Johannessen, Nina; Emilsen, Kari: Kjønnssensitiv refleksjon. I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s.167-185

Kamsvåg, Gro Anita; Emilsen, Kari: Hvorfor utelates barns oppvekst i likestillingsdebatten?.Kronikk: Morgenbladet 2015

Kjeldsaas, Lene; Emilsen, Kari; Barnehageeiers og ansattes ansvar og mulighet - kompetanseutvikling. I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s.53-69

Myklebust Odland, Anne; Emilsen, Kari. Hanene i kurven. Intervju. i Glade barn i barnehagen 2015;Volum 02. s.25-29

Peeters, Jan; Rohrmann, T.; Emilsen, Kari: Gender balance in ECEC: why is there so little progress?. European Early Childhood Education Research Journal 2015 ;Volum 23.(3) s.302-314

Pettersen, John Roald; Emilsen, Kari: Fagprat- Likestilling og likeverd. www.barnehageforum.no 2015

2014

Emilsen, Kari: Å se og handle - når barn utsettes for omsorgssvikt. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0160-3. s.324-340

 

2013

Bratterud, Åse; Emilsen, Kari: Barnehagen kan stoppe omsorgssvikt. I Barnehage.no 2013-04-04

Bratterud, Åse; Emilsen, Kari: Barnehagen kan være med å stoppe omsorgssvikt. I Utdanning 2013-04-04

Bratterud, Å og Emilsen, Kari: Barnevernet vil tettere på barnehagen. I Fontene nr.5:2013

Bratterud, Åse; Emilsen, Kari: Barnehagen som barneverntiltak: Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste.Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS 2013 (ISBN 978-82-91927-22-0) 78 s.

Bratterud, Åse; Emilsen, Kari: Barnevernlederes syn på barnehagen som tiltak. I: Barnehagen som barneverntiltak: Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste.Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS 2013 ISBN 978-82-91927-22-0. s.9-20

Bratterud, Åse; Emilsen, Kari: Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2013 (ISBN 978-82-450-1064-0) 181 s.

Bratterud, Åse; Emilsen, Kari:Hvordan skape et godt samarbeid?.I: Barnehagen som barneverntiltak: Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS 2013 ISBN 978-82-91927-22-0. s.67-73

Bratterud, Åse; Emilsen, Kari: Om prosjektet "Barnehagen som barneverntiltak". I: Barnehagen som barneverntiltak : Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste.Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS 2013 ISBN 978-82-91927-22-0. s.1-8

Emilsen, Kari; Bratterud, Åse: Barnehage som barneverntiltak - et kvalitativt godt tilbud for barn og deres foreldre?.I: Proceedings of FoU i praksis 2012: conference proceedings. Trondheim,23. og 24. april 2012. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0086-6. s.78-85

2012

Emilsen, Kari: Mehr Männer in norwegischen Kindergärten. Politische und strategische Rekrutierungsmassnahmen - ein voller Erfolg?. I: Männer in Kitas. Verlag Barbara Budrich 2012 ISBN 978-3-8474-0009-7. s.367-386

Emilsen, Kari; Stordal, Gjertrud: Hvordan sikre at barnekonvensjonen virkeliggjøres i barnehagen?.Barnehagefolk 2012 (2) s.95-98

Kjeldsaas, Lene, Emilsen, Kari, Johannesen, Nina: Verdispill: Kortspill for barnehagen om likestilling og likeverd. I samarbeid med Likestillingssenteret på Hamar og Kanvas. Støttet av kunnskapsdepartementet. http://www.kanvas.no/pedagogisk-materiell/

Emilsen, Kari, Nina; Johannesen: Lene Kjeldsaas Veileder for barnehagen om likestilling og likeverd.. I samarbeid med Likestillingssenteret på Hamar og Kanvas. Støttet av kunnskapsdepartementet

2011

Bratterud, Åse; Emilsen, Kari: Små barns rett til beskyttelse. Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn. Trondheim: Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge 2011 (ISBN 978-82-91927-15-2) 46 s.

Emilsen, Kari: Likestilling og likeverd blant barna i barnehagen. I: Nærmiljø og samfunn i barnehagen.Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01706-8. s.172-187

Emilsen, Kari; Bratterud, Åse: Barnehageansatte sitt kompetansebehov ved håndtering av bekymring for barns omsorgssituasjon. I: FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2730-7. s.115-122 DMMH SAMFORSK

Paper on research conferences  - with abstracts

Ljunggren, Birgitte; Emilsen, Kari. (2016) To be a place with boys and men, a good place to work: Constructions of the gendered ECEC organization. EECERA Conference; 2016-08-30 - 2016-09-03
DMMH
http://www.ehs-dresden.de/index.php?id=1010

Emilsen, Kari; Ljunggren, Birgitte. (2016)
Young boys as "Play Resources" in ECECs – an innovative recruitment initiative. 26th EECERA Annual Conference; 2016-08-31 - 2016-09-03
DMMH
http://www.ehs-dresden.de/index.php?id=1010  

Emilsen, Kari (2015). New perspectives on gender in ECEC. Erasmus International Plus. Dresden, 23.-25. mars. Målgruppe: masterstudenter og forskere. http://www.ehs-dresden.de/index.php?id=1010

Emilsen, Kari (2015). Taking the issues a step further -gender equality and diversity in Norwegian kindergartens. EECERA SIG Pre-conference. Barcelona, 07. september. http://www.ehs-dresden.de/index.php?id=1010

Rohrmann, Tim and Emilsen, Kari (2013). How do working groups of male educators contribute to professionalism and quality in ECE? EECERA conference. Tallinn, 2. August.

Bratterud, Åse og Emilsen, Kari (2012). Barnehagen som forebyggende arena for barn som utsettes for omsorgssvikt. Innlegg på samfunnsdagen. Trondheim, 23. august.

Emilsen, Kari og Bratterud, Åse (2012). Barnehagen som barneverntiltak – et kvalitativt godt tilbud for barn og deres foreldre? Konferanse: FoU i praksis. Trondheim, 23.-24. april.

Emilsen, Kari (2012). Gender equality in Norwegian ECECs. Paper in self organized symposia on men/gender. EECERA conference. Oporto, 29. august-01. september.

Emilsen, Kari (2011). Recruitment of men to Norwegian kindergartens. EECERA Conference  Geneve, 14.-17. september.

Bratterud, Åse og Emilsen, Kari (2011). Fra FoU -prosjekt om barns rettigheter til endring av undervisningspraksis. Konferanse: FoU i praksis. Trondheim, 26.27. april 2011

Invited speaker of international conferences and seminars

Emilsen, Kari (2017): Early Childhood Education and Care in Norway
Strategies for gender equality. Invitert innlegg på seminar. Efrata College of Education. Department of Early Childhood. Israel - Jerusalem 9. mai 2017

Emilsen, Kari (2015). Changing the concept of gender in Norwegian Kindergartens, or not. Konferanse; Boys and Girls in no man's land -Equal opportunities or discriminating practice?” Asker, 21-22. oktober.

Emilsen, Kari (2015). The Norwegian action plan for gender equality in ECECs. Invitert konferanseinnlegg. Innsbruck, 5.november.

Emilsen, Kari (2012). Presentation and evaluation of the Norwegian Action Plan for the anchoring of "gender" in early childhood education as well as strategies to increase the proportion of men in early childhood education. Konferanse: Koordinationsstelle "Männer in Kitas". Berlin, 27- 28 november.