Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Kari Emilsen

Dosent
Seksjon for samfunnsfag
Telefon: 73 80 52 48, Mobil: 915 47 215
E-post: kem@dmmh.no
Kontor: 1641
Ekspertområder
Jeg jobber med

Jeg har undervisningserfaring fra alle nivå i utdanningen. 

Yrkeserfaring 

 • Dosent (Professor) DMMH (100 % stilling) (2016-d.d.)
 • Forsker 1. Østlandsforskning (2. stilling 20 % stilling) (2017-2019.)
 • Førstelektor i samfunnsfag (Associated professor) DMMH (2008-2016)
 • Medarbeider FoU-ledelse (25% stilling) (2017-d.d.)
 • Prosjektutvikler (varierende stillingsprosent) (2006-2014)
 • Høgskolelektor (Assistant professor) i samfunnsfag DMMH (varierende stillingsprosent) (1997-2008) Selvstendig næringsdrivende (Familiekompetanse) (2003-2004)
 • Konsulent Senter for FEI (Forskning Etterutdanning og Informasjon) (1998-1999)
 • Høgskolelærer DMMH samfunnsfag (1995-1996)

Utvalgte sensoroppdrag 

 • Sensor ved Høgskolen i innlandet: SRLE (2018-2022)
 • Sensor NTNU medievitenskap (masteroppgave) (2017)
 • Sensor UiT lærerutdanning og pedagogikk (master Spes Ped PED-3033)(2017)
 • Klagesensor: Nord universitet (bachelor barnehagelærerutdanning) (2016)
 • Sensor UiA: (bachelor barnehagelærerutdanningen)(2016)
 • Sensor: NLA (Masteroppgave i spesialpedagogikk) (2015)
 • Sensor: NTNU: (Bachelor i sosiologi (15.stp) Familie- og barndomssosiologi. (2013)
 • Sensor Høgskolen i Telemark (Masteroppgave: Natur og friluftsliv)(2010)
 • Sensor HINT (Kommunikasjon og konflikthåndtering) (2009-10

Vitenskapelig kommisjonsarbeid  

Lang erfaring med komisjonsarbeid ved ulike høgskoler og universitet. Har vurdert både førstelektor og dosentopprykk, samt merittert underviser.  

Verv og faglig ledelse

 • Leder av Forskerforbundets lokallag DMMH (2014-dd)
 • Vararepresentant i styret DMMH (2015- 2016)
 • Emneansvarlig BIK (Videreutdanning for Barnehagemyndigheten, innovasjon og kompetansebygging) (2013-2015)
 • Høgskolerådsleder DMMH (2007-2008)
 • Valgt medlem av Høgskoleråd DMMH (2006-2007)
 • Innstillingsråd (for ansettelser) DMMH (2007)
 • Leder fagplanarbeid bachelor førskolelærerutdanning internasjonal linje (2007)

Ledelse av internasjonale forskingsnettverk

Convener for EECERA European Early Childhood Education Research Association. Special Interest Group Gender balance http://www.eecera.org/sigs/gender-balance/ (2010-dd).

Hovedtema for min FoU er følgende:

 • Barnehagen i et rettighetsperspektiv
 • Pedagogisk likestilling og likeverdsarbeid i barnehagen
 • Menn i barnehagen
 • Fokus på natur og friluftsbarnehagen
Utdanning

Utdanning og opprykk:

 • Dosent (Professor) (2016)
 • Førstelektor (Associated professor) (2008)
 • Høgskolepedagogikk (HINT) (2005)
 • Cand. Polit i sosiologi (NTNU) (1997)
Forskning og utvikling
Tematisk oversikt over FoU-prosjekter - hovedområder

Barnehagen i et rettighetsperspektiv

 • Barnehagen som barnevernstiltak” (2010- 2012) Hovedsakelig finansiert av Extrastiftelsen- Helse og rehabilitering. I samarbeid med Redd Barna og BUS (NTNU samfunnsforskning) Prosjektkoordinator ved DMMH
 • Små barns rett til beskyttelse” (2008- 2010) Hovedsakelig finansiert av Extrastiftelsen -Helse og rehabilitering. I samarbeid med Redd Barna og BUS (NTNU Samfunnsforskning) Prosjektkoordinator ved DMMH

Pedagogisk likestilling og likeverdsarbeid i barnehagen

 • Opplæringstilbud likestilling og likeverd i barnehagen” (2011- 2013) finansiert av KD. I samarbeid med Likestillingssenteret på Hamar og Kanvas barnehager. Prosjektkoordinator DMMH
 • Likestilling og likeverd i barnehagen” (2007- 2012) et prosjekt i kvalitetsprogrammet til Trondheim kommune. Finansiert av Trondheim kommune. Faglig veileder
 • Kartleggingsundersøkelse om likestilling og likeverd». (2008) I et utvalg av Trondheim kommunes barnehager. Finansiert av Trondheim kommune. Prosjektleder
 • Kartleggingsundersøkelse om likestilling og likeverd - oppfølgingsundersøkelse». (2009) I et utvalg av Trondheim kommunes barnehager. Finansiert av Trondheim kommune. Prosjektleder
 • Likestilling og mangfold i Furutoppen barnehage” (2007) Finansiert av Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør – Trøndelag. Faglig veileder

Menn i barnehagen

 • Nettstedet: (2010 – d.d.) www.mennibarnehagen.no Nettstedet drives på oppdrag av, og finansieres av, Udir Prosjektleder, redaktør og faglig ansvarlig.
 • «Gutter som slutter. Om frafall blant gutter som starter utdanning ved DMMH».(2016-2017) Internt finansiert. Prosjektleder
 • Lekeressurs». (2015-2017) Finansiert av NRF (Norsk Regionalt Forskingsfond) I samarbeid med Østlandsforskning Likestillingssenteret på Hamar. Prosjektkoordinator
 • Menn i barnehager (MIB) grupper i Norge. (2013) Internt finansiert. Samarbeid med Rohrmann i Tyskland. Prosjektleder
 • Rekruttering av flere menn til barnehagen”. (2008-2010) På oppdrag av, og finansiert av Kunnskapsdepartementet. Leder nasjonale rekrutteringsteam

Fokus på natur og -friluftsbarnehagen

 • Menn i natur- og friluftsbarnehage”(2004-2007). Finansiert av BFD og senere Kunnskapsdepartementet. Prosjektleder 2004-2005 og medarbeider resten av tiden
 • Natur- og friluftsbarnehager (2004 -2005) Internt finansiert. Prosjektmedarbeider
Publikasjoner

Se publikasjoner i Cristin:

Publication list (last 5 years)

Kari Emilsen – Professor

2017

Emilsen, Kari og Lauritzen, Tonje: Fler menn i  barnehagen. I dag finnes ingen handlingsplan for likestilling I barnehagen. Kronikk I Adresseavisen (17.11.2017).

Emilsen. Kari, Lauritzen Tonje, Johannesen Nina, Ljunggren Birgitte, Olsvik, Vigdis M. (2017): Ressursheftet for å rekruttere og beholde men I barnehagen. Lekeressurs som tiltak. DMMH

Koch, Bernhard; Emilsen, Kari (2017). Men and women in outdoor play – the gender perspective. In SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning. (Ed.) Waller,T; Ärlemalm-Hagsér,E, Sandseter Hansen,E.B, Lee-Hammond L, Lekies, K and Wyver,S.  Kapittel 26.s.413-428  SAGE Publications Ltd

2016

Kamsvåg, Gro Anita; Emilsen, Kari (2016). Typisk gutter. Gutter henger etter i skole. Skyldes det at de møtes av utdaterte, kjønnsstereotypiske forventinger? Kronikk: Klassekampen 23.09. 2016 

Emilsen, Kari; Sørsveen, Aurora. Barnehagen - en kjønnet arena. Barnehagefolk 2016 (1) s.88-92

2015

Emilsen, Kari: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 9788245015546) 283 s.

Emilsen, Kari: Barnehagen som arena for likestilling og likeverd. I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s.125-136

Emilsen, Kari: Der norwegische Aktionsplan für Geschlechtergerechtigkeit in Kindergarten. I: Der Kindergarten als Arbeitsplatz für Frauen und Männer; Eine Herausforderung für die Geschlechterpolitik. Innsbruck University Press 2015 ISBN 978-3-902936-85-1. s.91-97

Emilsen, Kari: Fra idè til prosjekt "Likeverd og likestilling i barnehagen". I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s.187-211

Emilsen, Kari: Likestilling og likeverd i Norge. I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s.21-37

Emilsen, Kari: Rammer for likestilling og likeverd i barnehagen. I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s.39-51

Emilsen, Kari: Rosa eller blå? En kjønnet kommersialisering av barndommen. I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s.111-123

Emilsen, Kari; Friis, Pia; Hornslien, Øivind:.Barnehagen - en kjønnet arena. I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s.141-165

Emilsen, Kari; Johannessen,Nina:Ulike veier til likestilling og likeverd i barnehagen - eksempler på utviklingsarbeid. I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015. ISBN 9788245015546. s.213-256

Johannessen, Nina; Emilsen, Kari: Kjønnssensitiv refleksjon. I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s.167-185

Kamsvåg, Gro Anita; Emilsen, Kari: Hvorfor utelates barns oppvekst i likestillingsdebatten?.Kronikk: Morgenbladet 2015

Kjeldsaas, Lene; Emilsen, Kari; Barnehageeiers og ansattes ansvar og mulighet - kompetanseutvikling. I: Likestilling og likeverd i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245015546. s.53-69

Myklebust Odland, Anne; Emilsen, Kari. Hanene i kurven. Intervju. i Glade barn i barnehagen 2015;Volum 02. s.25-29

Peeters, Jan; Rohrmann, T.; Emilsen, Kari: Gender balance in ECEC: why is there so little progress?. European Early Childhood Education Research Journal 2015 ;Volum 23.(3) s.302-314

Pettersen, John Roald; Emilsen, Kari: Fagprat- Likestilling og likeverd. www.barnehageforum.no 2015

2014

Emilsen, Kari: Å se og handle - når barn utsettes for omsorgssvikt. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0160-3. s.324-340

 

2013

Bratterud, Åse; Emilsen, Kari: Barnehagen kan stoppe omsorgssvikt. I Barnehage.no 2013-04-04

Bratterud, Åse; Emilsen, Kari: Barnehagen kan være med å stoppe omsorgssvikt. I Utdanning 2013-04-04

Bratterud, Å og Emilsen, Kari: Barnevernet vil tettere på barnehagen. I Fontene nr.5:2013

Bratterud, Åse; Emilsen, Kari: Barnehagen som barneverntiltak: Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste.Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS 2013 (ISBN 978-82-91927-22-0) 78 s.

Bratterud, Åse; Emilsen, Kari: Barnevernlederes syn på barnehagen som tiltak. I: Barnehagen som barneverntiltak: Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste.Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS 2013 ISBN 978-82-91927-22-0. s.9-20

Bratterud, Åse; Emilsen, Kari: Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding. Fagbokforlaget 2013 (ISBN 978-82-450-1064-0) 181 s.

Bratterud, Åse; Emilsen, Kari:Hvordan skape et godt samarbeid?.I: Barnehagen som barneverntiltak: Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS 2013 ISBN 978-82-91927-22-0. s.67-73

Bratterud, Åse; Emilsen, Kari: Om prosjektet "Barnehagen som barneverntiltak". I: Barnehagen som barneverntiltak : Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste.Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS 2013 ISBN 978-82-91927-22-0. s.1-8

Emilsen, Kari; Bratterud, Åse: Barnehage som barneverntiltak - et kvalitativt godt tilbud for barn og deres foreldre?.I: Proceedings of FoU i praksis 2012: conference proceedings. Trondheim,23. og 24. april 2012. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0086-6. s.78-85

2012

Emilsen, Kari: Mehr Männer in norwegischen Kindergärten. Politische und strategische Rekrutierungsmassnahmen - ein voller Erfolg?. I: Männer in Kitas. Verlag Barbara Budrich 2012 ISBN 978-3-8474-0009-7. s.367-386

Emilsen, Kari; Stordal, Gjertrud: Hvordan sikre at barnekonvensjonen virkeliggjøres i barnehagen?.Barnehagefolk 2012 (2) s.95-98

Kjeldsaas, Lene, Emilsen, Kari, Johannesen, Nina: Verdispill: Kortspill for barnehagen om likestilling og likeverd. I samarbeid med Likestillingssenteret på Hamar og Kanvas. Støttet av kunnskapsdepartementet. http://www.kanvas.no/pedagogisk-materiell/

Emilsen, Kari, Nina; Johannesen: Lene Kjeldsaas Veileder for barnehagen om likestilling og likeverd.. I samarbeid med Likestillingssenteret på Hamar og Kanvas. Støttet av kunnskapsdepartementet http://www.likestillingssenteret.no/Publikasjoner.aspx

2011

Bratterud, Åse; Emilsen, Kari: Små barns rett til beskyttelse. Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn. Trondheim: Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge 2011 (ISBN 978-82-91927-15-2) 46 s.

Emilsen, Kari: Likestilling og likeverd blant barna i barnehagen. I: Nærmiljø og samfunn i barnehagen.Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01706-8. s.172-187

Emilsen, Kari; Bratterud, Åse: Barnehageansatte sitt kompetansebehov ved håndtering av bekymring for barns omsorgssituasjon. I: FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2730-7. s.115-122 DMMH SAMFORSK

Paper on research conferences  - with abstracts

Ljunggren, Birgitte; Emilsen, Kari. (2016) To be a place with boys and men, a good place to work: Constructions of the gendered ECEC organization. EECERA Conference; 2016-08-30 - 2016-09-03
DMMH
http://www.ehs-dresden.de/index.php?id=1010

Emilsen, Kari; Ljunggren, Birgitte. (2016)
Young boys as "Play Resources" in ECECs – an innovative recruitment initiative. 26th EECERA Annual Conference; 2016-08-31 - 2016-09-03
DMMH
http://www.ehs-dresden.de/index.php?id=1010  

Emilsen, Kari (2015). New perspectives on gender in ECEC. Erasmus International Plus. Dresden, 23.-25. mars. Målgruppe: masterstudenter og forskere. http://www.ehs-dresden.de/index.php?id=1010

Emilsen, Kari (2015). Taking the issues a step further -gender equality and diversity in Norwegian kindergartens. EECERA SIG Pre-conference. Barcelona, 07. september. http://www.ehs-dresden.de/index.php?id=1010

Rohrmann, Tim and Emilsen, Kari (2013). How do working groups of male educators contribute to professionalism and quality in ECE? EECERA conference. Tallinn, 2. August.

Bratterud, Åse og Emilsen, Kari (2012). Barnehagen som forebyggende arena for barn som utsettes for omsorgssvikt. Innlegg på samfunnsdagen. Trondheim, 23. august.

Emilsen, Kari og Bratterud, Åse (2012). Barnehagen som barneverntiltak – et kvalitativt godt tilbud for barn og deres foreldre? Konferanse: FoU i praksis. Trondheim, 23.-24. april.

Emilsen, Kari (2012). Gender equality in Norwegian ECECs. Paper in self organized symposia on men/gender. EECERA conference. Oporto, 29. august-01. september.

Emilsen, Kari (2011). Recruitment of men to Norwegian kindergartens. EECERA Conference  Geneve, 14.-17. september.

Bratterud, Åse og Emilsen, Kari (2011). Fra FoU -prosjekt om barns rettigheter til endring av undervisningspraksis. Konferanse: FoU i praksis. Trondheim, 26.27. april 2011

Invited speaker of international conferences and seminars

Emilsen, Kari (2017): Early Childhood Education and Care in Norway
Strategies for gender equality. Invitert innlegg på seminar. Efrata College of Education. Department of Early Childhood. Israel - Jerusalem 9. mai 2017

Emilsen, Kari (2015). Changing the concept of gender in Norwegian Kindergartens, or not. Konferanse; Boys and Girls in no man's land -Equal opportunities or discriminating practice?” Asker, 21-22. oktober. http://meninchildcare.no/

Emilsen, Kari (2015). The Norwegian action plan for gender equality in ECECs. Invitert konferanseinnlegg. Innsbruck, 5.november.

Emilsen, Kari (2012). Presentation and evaluation of the Norwegian Action Plan for the anchoring of "gender" in early childhood education as well as strategies to increase the proportion of men in early childhood education. Konferanse: Koordinationsstelle "Männer in Kitas". Berlin, 27- 28 november.