Gå til innholdet

Kari Johanne Kvistad

Pensjonist med tilknytning til DMMH
Seksjon for pedagogikk

Jeg har de siste 15 årene vært i all hovedsak ekstern veileder gjennom Senter for Fei ved DMMH. Jeg har veiledet barnehager og kommuner i langsiktige kompetanseløft.  Jeg presenterer derfor denne veiledning og arbeidet under følgende punkter. Min undervisning ved høgskolen har vært knyttet til dette arbeidet innen ledelse og veiledning

Oppdrag hos Fylkesmannen og Kunnskapsdepartementet:   

2012- 2014           Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Først en runde med barnehagefaglig myndighet i 36 kommuner for å forberede deres kompetansetiltak på Lesvos og så oppfølging med alle 36 kommuner i etterkant

2012                     Fylkesmannen i Vest-Agder- seminar på Lesvos

2010 – 2012          Fylkesmannen i Oppland. Veiledningsseminar for barnehageansvarlige i kommuner i Oppland fylke – Lesvos 9 – 16. september 2010. Oppfølging med skriveseminar i etterkant – se cv

2006 – 2007         Fylkesmannen i Møre- og Romsdal:

”Barnehageløftet ” – 2 runder med endagskurs for alle styrere i alle regioner i de 36 kommuner – samarbeidet med kompetansegruppa hos FM ved gjennomføring av dette arbeidet – rapport lagt fram. 

2006                      Fra og med januar til og med februar 2006: Jobbet i Kunnskapsdepartementet for å fullføre Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

2004 – 2006           Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Arbeidet som ekstern veileder for videreføring av kvalitetsutvikling i fylket.

 

Veiledning av langsiktige kompetanseløft i kommuner:  

2015 – 2016         Giske kommune – oppdraget fortsetter i hvert fall 2016

2014 – 2017          Melhus kommune. Et treårig kompetanseløft i form av barnehagebasert kompetanseutvikling med vekt på faglig ledelse knyttet til rollen som pedagogisk leder. Her samarbeider jeg med Kjersti Nissen.

2014 – 2017          Nea- regionen i Sør-Trøndelag med kommunene Tydal, Selbu, Malvik og Klæbu. Et langsiktig kompetanseløft knyttet til språk og kommunikasjon og den lærende barnehagen. Jeg veileder prosjektledere og underviser i ledelse av utviklingsarbeidet.

2014 – 2016         Statens veivesen – v/Pia Vangen

2014- 2016           Trondheim kommune, Sildråpen barnehage 2015 – veiledning av fagleder i forbindelse med et utviklingsarbeid. Barnehagen har tidligere vært med i Trondheim kommunes kvalitetsutviklingsprogram hvor jeg har vært veileder.

2014 – 2016          Trondheim kommune. Jeg veileder prosjektleder og nettverksledere i Trondheim kommunes kvalitetsprogram knyttet til vurderingsarbeid 3 faser fra med 2 år i gangen slik at jeg veiledet også i 2012 – 2014 og 2010 – 2012.

2010-2012            Halsa kommune – veileder for alle barnehagene i kommunen i 2 år ad et utviklingsarbeid om leik.

2007 – 2010          Tingvoll kommune hvor jeg veileder pedagogiske ledere og styrere i et utviklingsarbeid.  Dette skal gå fram til 2010 og fokus er rettet på barns medvirkning.

2008 – 2012          Fræna kommune. Styrere og pedagogiske ledere i private og kommunale barnehager som til sammen utgjør 6 veiledningsgrupper.

2011-2012            Romolslia barnehage – Trondheim kommune  

2008 – 2010          Molde kommune – styrere og pedagogiske ledere i private og kommunale barnehager som til sammen utgjør 18 veiledningsgrupper.

2005 - 2009          Levanger kommune – styrere og pedagogiske ledere i private og kommunale barnehager.

2008 – 2010          Namsos kommune – pedagogiske ledere får veiledning men på fagdager er også styrere deltakere. Til sammen 6 veiledningsgrupper.

2001 – 2003    Koordinerende veileder for et prosjekt i Trondheim kommune med støtte av Vox fra 2001 – 2003

Min undervisning ved høgskolen har bestått av:  

2013-2014      Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehager (PUB) – undervisning og ledelse/fagansvarlig (bachelorprogram)

2007–2008     Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB). I samarbeid med  Hivo. Undervisning og ledelse av Sør-Trøndelags-delen (bachelorprogram).

2011 – 2014    Styrerutdanninga – undervisning

2003 – 2007    Førskolepedagogikk – hovedfag (barn og barndom) (masterprogram)

2012 – 2014    PLK (Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling) som del av førskolepedagogikk/masterprogram  

2012 – 2014    Veiledningspedagogikk masterprogram  

2006 – 2012    Pedagogisk veiledning – bachelorprogram/videreutdanning 

2004                Pedagogisk veiledning – 15 studiepoeng – der hadde jeg fagligansvar for oppdraget i kommunene Tingvoll, Sunndal og Rindal  (15 studiepoeng)

2002 – 2005    Etterutdanning i pedagogisk veiledning modul 1 og 2 (Handal og Lauvås) i Trondheim kommune + har utviklet et assistentkurs for Trondheim kommune som heter ”Veisøkeren” som ledd i Trondheim kommunes satsning ad kvalitet i barnehagen

1992 – 1996    Lokal administrativ leder og underviser i pedagogikk ved DMMHs desentraliserte førskolelærerutdanning på Fosen

Utdanning

2004 – 2006    Gjennomført og godkjent kvalifiseringsprogram for opprykk til førstelektor ved DMMH

2004                Veiledning med konsultasjonsmetodikk. 30 stp. Hist

1998                «Pedagogisk veiledning» - kurs på Fosen – 3 vekttall

1997                Cand.polit. grad.  Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

1997                            Ped.  330 – pedagogisk teori, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet. (6vekttall) 

1988                Pedagogisk veiledning – videreutdanning/halvårsenhet, DMMH  

1985                Suppleringskurs i spesialpedagogikk ved Dronning Mauds Minne

1974                Førskolelærerutdanning: (2 årig) ved Barnevernskolen i Bergen

1971                Grunnfag sosiologi, Universitetet i Bergen

1970                Agder Folkehøgskole, studentlinje

1970                Examen philosophicum, Universitetet i Oslo

1967                Lower Certificate in English, University of Cambridge

1967                Examen atrium, Ringve Gymnas, Trondheim,

Forskning og utvikling

Mitt Fou-arbeid har vært knyttet til de langsiktige kompetanseløft innen ekstern veiledning. Se mine publikasjoner

Publikasjoner

Nissen, K., Kvistad, K., Pareliussen, I. og Schei, S. H. (2015) Barnehagens hverdagsliv. Refleksjoner rundt læring og danning. Bergen: Fagbokforlaget

Kvistad, K., Nissen, K. og Schei, S.H. (2013) Danning og læring i det levende livet: om pilotprosjektet Barnehagens læringsmiljø og danningsarena. I: Barnehagen som lærings- og danningsarena: Prosjektrapport fra Sør-Trøndelag og Østfold (s. 8 – 45) Oslo: Utdanningsdirektoratet

Schei, S.H. og Kvistad, K. (2012). Kompetanseløft. Langsiktige tiltak i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget

Kvistad, K og Schei, H. S (2010) Kompetansebygging for pedagogiske ledere i kommunale og private barnehager i Namsos kommune 2008 – 2010.

 ISBN 978-82-7332-083-4

Kvistad, K (2009) Veiledning som kilde til erkjennelse og endring i barnehagen. I: Mørreaunet, S, Glaser, V., Lillemyr, O.F. og Hoås Moen, K. (2009) Inspirasjon og kvalitet i praksis – med hjerte for barnehagefeltet (s. 107 – 122) Oslo: Pedagogisk Forum

Kvistad, K (2008) Kompetanseutvikling som danning, erkjennelse og myndiggjøring. Utfordringer i barnehagesektoren. Norsk pedagogisk tidsskrift 5/2008 (s. 388 – 399).

Kvistad, K (2007) Selvinnsikt – selvtillit og selvstendighet. Hvordan bli tryggere og tydeligere i egen yrkesrolle som pedagogisk leder? Kompetansebygging av og med pedagogiske ledere i kommunale og private barnehager i Stjørdal kommune 2005 - 2007

Kvistad, K og Søbstad, F (2005) Kvalitetsarbeid i barnehagen. Cappelen Akademisk.

 Kvistad, Kari. (2003) Underveis – alltid? Andre rapport fra prosjektet «Den norske barnehagekvaliteten».  Trondheim: DMMHs publikasjonsserie nr. 1/2003. Rapport.

Kvistad, Kari Johanne (1998) «En lærer sjøl, vet du!». Øvingslæreres erfaringer og opplevelser. Trondheim: DMMH`s publikasjonsserie nr. 3/ 1998