Gå til innholdet
Lukk

Kari Nergaard

Høgskolelektor / stipendiat
Seksjon for pedagogikk

Utdanning

Førskolelærer,1991

Pedagogisk veiledning, 60 stp, 2003

Master i førskolepedagogikk,  2008.

Forskning og utvikling

PhD stipendiat i pedagogikk 2015 -2019.

Mitt forskningsprosjekt er rettet mot barnehagens rolle i det forebyggende arbeidet mot mobbing, med vekt på å støtte opp om barns empatiutvikling for å forebygge utestengelse fra lek.

Publikasjoner

Nergaard, K. (2018). “The Heartbreak of Social Rejection”: Young Children’s Expressions about How They Experience Rejection from Peers in ECEC. Child Care in Practice, 1-17.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13575279.2018.1543650

Nergaard, K. (2017). Empathic expressions among three-year-olds in play and interaction in ECEC institutions in Norway: bodily empathic expressions purposed for peers’ well-being and confirming relationships. Early Child Development and Care, 1-13.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03004430.2017.1387782