Gå til innholdet

Kari Nergaard

Høgskolelektor / stipendiat
Seksjon for pedagogikk

Utdanning

Førskolelærer,1991

Pedagogisk veiledning, 60 stp, 2003

Master i førskolepedagogikk,  2008.

Forskning og utvikling

PhD stipendiat i pedagogikk 2015 -2019.

Mitt forskningsprosjekt er rettet mot barnehagens rolle i det forebyggende arbeidet mot mobbing, med vekt på å støtte opp om barns empatiutvikling og selvhevdelse.