Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Karin Oddbjørg Kippe

Førsteamanuensis
Faggruppe for fysisk aktivitet og helse | Institutt for real-, natur- og samfunnsfag
telefon
Telefon: 73 80 52 58,
e-post
E-post: kok@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 604
Jeg jobber med
Jeg underviser i fysisk aktivitet og helse. Mine undervisningsemner er knyttet til barns fysisk-motoriske utvikling, forebyggende helsearbeid og friluftsliv i grunnutdanningen. Jeg underviser også på masteremnet fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen. 
Utdanning

Jeg har hovedfag kroppsøving fra Høgskolen i Nord-trøndelag (nå Nord universitet) og en doktorgrad i studier av profesjonspraksis fra Nord universitet.

Tittel på avhandling: 

Barnehagen som arena for barns fysiske aktivitet

- En mixed methods studie av 4-6 åringers og ansattes fysiske aktivitetsgrad i barnehagen, ansattes syn på fysisk aktivitet, og det pedagogiske miljøets kollektive bevissthet og praksis for å fremme aktivitet blant barna. 

Forskning og utvikling
Jeg har en doktorgrad i studier av profesjonspraksis. Jeg forsker på barnehagens arbeid med fysisk aktivitet og hvordan barnehagen kan skape gode forutsetninger for barns fysiske aktivitet. Jeg er særlig interessert i de ansattes betydning for barns fysiske aktivitetsgrad. Jeg er opptatt av at ansatte skal ha faglige kvalifikasjoner og at de ansatte utvikler profesjonelle identiteter som skaper gode vilkår for at barnehagen kan være utviklingsorientert og ha fysisk aktivitet som en visjon for målrettet arbeid med barns fysiske aktivitet. 
Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner

Artikler

2023:

Kippe, K. (2023). The importance of preschool employees’ individual and shared opinions for 4–6-year-olds’physical activity in preschool–in light of individual and collective identity. Education 3-13. International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education. https://doi.org/10.1080/03004279.2023.2198547

Kippe, K. & Lagestad, P. (2023). Activity videos effect on four-, five- and six-year-olds’ physical activity level in preschool. Sports, 11(3), Article 56. doi: 10.3390/sports11030056.

 

 2022:

Kippe, K., Marques, A., Martins, J. & Lagestad, P.A (2022). Parents’ Inadequate Estimate of Their Children’s Objectively Physical Activity Level. Children, 9(3), 392; https://doi.org/10.3390/children9030392

 

2021:

Kippe, K. (2021). Barnehagen som arena for barns fysiske aktivitet - En mixed methods studie av 4-6 åringers og ansattes fysiske aktivitetsgrad i barnehagen, ansattes syn på fysisk aktivitet, og det pedagogiske miljøets kollektive bevissthet og praksis for å fremme aktivitet blant barna (Doktoravhandling). Nord universitet.

  Kippe, K., Fossdal, T.S. & Lagestad, P.A. (2021). An Exploration of Child–Staff Interactions That Promote Physical Activity in Pre-School. Frontiers In Public Health, 9. 02 August 2021.

https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.607012

Lagestad, P. & Kippe, K. (2021). Differences between Norwegian male and female preschool staff physical activity levels and their influence on PA levels of children. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education. 1. Desember 2021.  https://doi.org/10.1080/03004279.2021.2010228

Malmo, O.A., Kippe, K. & Lagestad, P.A (2021). The Importance of Parents’ Income and Education Level in Relation to Their Preschool Children’s Activity Level at Leisure. Children, 8(9), 733; https://doi.org/10.3390/children8090733

Kippe, K. & Lagestad, P. (2021). Differences between Norwegian male and female preschool staff physical activity levels and their influence on PA levels of children. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 51(5). https://doi.org/10.1080/03004279.2021.2010228

 

2020:

 Kippe, K. & Lagestad, P. (2020). Physical activity level of kindergarten staff working with toddlers and older children in Norway. Work, 66(1), 221-228. Doi: 10.3233/WOR-203166

Kippe, K. & Lyngstad, I.K. (2020). The importance of a kindergarten staff’s views on physical activity and their collective awareness and practice when promoting physical activity for four-to-six-year-olds in kindergarten. An analysis of two-kindergartens with different levels of physical activity. Education 3-13. International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education. 20.  https://doi.org/10.1080/03004279.2021.1929377

Kippe, K. & Lagestad, P.A. (2020). Preschool and Preschool staff as Producers or Reducers of Inequality Regarding Physical Activity Levels of 4 to 6-year-old Children. Infonomics Society,  11(2), s. 133-140.

 

2018/2019 

Kippe, K. & Lagestad, P. (2018). Kindergarten: Producer or reducer of inequality regarding physical activity levels of preschool children. Frontiers in Public Health, 6(DES). DOI:

https://doi.org/10.3389/fpubh.2018.00361.

 

Fossdal, T.S., Kippe, K., Handegård, B. & Lagestad, P. (2018). “Oh oobe doo, I wanna be like you” associations between physical activity of preschool staff and preschool children. Plos One, 13(11), e0208001.

DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208001.

 

2016

Lagestad, P. & Kippe, K. (2016). Physical Activity Levels at Work and Leisure Among Kindergarten Workers. Science Journal of Public health, 4(3). 

 

Bøker: 

Kippe, K. (2021). Det kroppslige småskolebarnet i fysisk aktiv læring. I Skjesol, K. & Lyngstad, I. Kroppsøving, læreren og eleven. Pedagogiske emner og forskningsinnsikter (s. 77-93). Fagbokforlaget.

Kippe, K. (2013). Småbarnas danning i bevegelse. I Kjølsvik. I. (red.) Danning for liten og stor (s. 60-77). Barnehage- og lærerutdannere ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (nå Nord universitet) i samarbeid med Forlaget Helse-Frelse.

Kippe, K. (2010). Barns utvikling gjennom fysisk utfoldelse i barnehagen. I Wilhemsen, B.U. & Holthe, A. (red.) Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen - barnehagen som arena for folkehelsearbeid (s. 148-160). Universitetsforlaget.

Berg, A & Kippe, K. (2006). Småbarnets kroppslige verden.  SEBU Forlag.