Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kathrine Rønning Tvinnereim

Høgskolelektor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 46,
e-post
E-post: krt@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 320
Jeg jobber med

Underviser i pedagogikk på bachelornivå, og er emneansvarlig for Samfunn, Religion, Livssyn og Etikk (SRLE) i andre studieår for studenter som går natur- og friluftsliv-profil og kunstfaglig profil. Underviser i pedagogikk i SRLE på profilene Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk og Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse.

Veileder studenter i andre studieår i forbindelse med praksis i barnehage. 

Er tilknyttet DMMHs avdeling for utadrettet virksomhet (FEI) og er veileder/læringspartner i to regioner i Trøndelag i fbm Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (REKOM) og Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Sensurerer for Høgskulen i Volda og Nord Universitet. 

 

 

Utdanning

Universitets- og høgskolepedagogikk 1, 2023, DMMH

Phd-kurs: Kvalitative metoder med vekt på intervju og aksjonsforskning, 2020, HVO

Emne i UH-pedagogikk: Rettleiing på fagtekst, 2018, HVO

Master i spesialpedagogikk, 2017, NTNU

Spesialpedagogikk 2, 2015, DMMH

Veiledning for praksislærere, 2013, DMMH

Grunnleggende lese-, skrive-, og matematikkopplæring, 2009, Høgskolen i Telemark/NKS.

Spesialpedagogikk/sosialpedagogikk 1, 1998, NTNU.

Barnevern (halvårsenhet), 1995, Høgskolen i Oslo.

Førskolelærerutdanning, fordypning i Musikk, Bevegelse og Uttrykk, 1993, DMMH.

 

Forskning og utvikling

Er tilknyttet forskergruppa Barndom og kulturelt mangfold, https://dmmh.no/forskning-og-utvikling/forskergrupper/barndom-og-kulturelt-mangfold 

Har bidratt til å utvikle UDIR-kurset Verdens Viktigste Oppdrag - barnehagefaglig grunnkompetanse.

Publikasjoner

 

Tvinnereim, K. R. & Bergset, G. (2023). "Det er veldig forskjellig fra hjemlandet mitt": Migrantforeldres erfaringer med kommunikasjon og samhandling med barnehagepersonalet. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE)7(3). https://doi.org/10.7577/njcie.545

 Tvinnereim, K. R. (2017). "Jeg må gjøre det jeg kan for at barnet skal fungere best mulig. Da må jeg ta noen diskusjoner" En kvalitativ studie om etikk i det flerkulturelle foreldresamarbeidet i barnehagen. Masteroppgave, NTNU. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2476284