Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kathrine Rønning Tvinnereim

Høgskolelektor
Seksjon for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 46,
e-post
E-post: krt@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 320
Jeg jobber med

Jeg underviser i pedagogikk på bachelornivå, og er emneansvarlig for Samfunn, Religion, Livssyn og Etikk (SRLE) i andre studieår på hovedmodell, på natur- og friluftsliv-profilen og kunstfaglig profil. Jeg underviser i pedagogikk i SRLE på natur- og friluftslivprofilen. 

Jeg jobber også som praksisveileder for studenter i andre studieår.

Jeg er tilknyttet DMMHs avdeling for utadrettet virksomhet (FEI) og er veileder/læringspartner i 18 barnehager i Trøndelag i fbm Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (REKOM). 

 

Utdanning

Phd-kurs: Kvalitative metoder med vekt på intervju og aksjonsforskning, 2020, HVO

Emne i UH-pedagogikk: Rettleiing på fagtekst, 2018, HVO

Master i spesialpedagogikk, 2017, NTNU

Spesialpedagogikk 2, 2015, DMMH

Veiledning for praksislærere, 2013, DMMH

Grunnleggende lese-, skrive-, og matematikkopplæring, 2009, Høgskolen i Telemark/NKS.

Spesialpedagogikk/sosialpedagogikk 1, 1998, NTNU.

Barnevern (halvårsenhet), 1995, Høgskolen i Oslo.

Førskolelærerutdanning, fordypning i Musikk, Bevegelse og Uttrykk, 1993, DMMH.

 

Forskning og utvikling
Er tilknyttet forskergruppa Barndom og kulturelt mangfold, https://dmmh.no/forskning-og-utvikling/forskergrupper/barndom-og-kulturelt-mangfold 
Publikasjoner

"Jeg må gjøre det jeg kan for at barnet skal fungere best mulig. Da må jeg ta noen diskusjoner" En kvalitativ studie om etikk i det flerkulturelle foreldresamarbeidet i barnehagen. Masteroppgave, 2017, NTNU. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2476284