Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Katrine Vibeke Leirvik

Førstekonsulent
Administrasjonen, Biblioteket
Telefon: 73 80 52 87,
E-post: kvl@dmmh.no
Kontor: 213
Jeg jobber med

Katrine har 30 års erfaring innen feltet lønn og personal. Hun har tidligere jobbet i både statlig og privat sektor - henholdsvis Skattefogden i Sør-Trøndelag, Senter for Statlig Økonomistyring og Visma Services. Hun begynte ved DMMH våren 2009 og har ansvar for å utbetale korrekt lønn til korrekt tid, både fast og variabel lønn. Hun har også ansvaret for registrering av sykmeldinger, ferieloven, innrapporteringer til forskjellige offentlige instanser, reiseregninger, timelister m.m.
Utdanning
3-årig handelsskole, samt et år ved Høgskolen i Lillehammer (arbeidsrett, skatterett med mer)