Gå til innholdet
Lukk

Katrine Vibeke Leirvik

Lønns- og personalkonsulent
Administrasjonen

Katrine har 30 års erfaring innen feltet lønn og personal. Hun har tidligere jobbet i både statlig og privat sektor - henholdsvis Skattefogden i Sør-Trøndelag, Senter for Statlig Økonomistyring og Visma Services. Hun begynte ved DMMH våren 2009 og har ansvar for å utbetale korrekt lønn til korrekt tid, både fast og variabel lønn. Hun har også ansvaret for registrering av sykmeldinger, ferieloven, innrapporteringer til forskjellige offentlige instanser, reiseregninger, timelister m.m.

Utdanning

3-årig handelsskole, samt et år ved Høgskolen i Lillehammer (arbeidsrett, skatterett med mer)