Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Katrine Vibeke Leirvik

Førstekonsulent
Administrasjonen, Biblioteket
telefon
Telefon: 73 80 52 87,
e-post
E-post: kvl@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 213
Jeg jobber med

Jeg har over 30 års erfaring innen feltet lønn og personal og har tidligere jobbet i både statlig og privat sektor - henholdsvis Skattefogden i Sør-Trøndelag, Senter for Statlig Økonomistyring og Visma Services. Jeg begynte ved DMMH våren 2009 og har ansvar for å utbetale korrekt lønn til korrekt tid, både fast og variabel lønn. Har også ansvaret for registrering av sykmeldinger, ferieloven, innrapporteringer til forskjellige offentlige instanser mm.

For tiden jobber jeg på biblioteket.

Utdanning
3-årig handelsskole, samt et år ved Høgskolen i Lillehammer (arbeidsrett, skatterett med mer)