Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kjartan Belseth

Stipendiat
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 37,
e-post
E-post: kabe@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 164
Jeg jobber med
Doktorgradsprosjekt om likestilte pedagogiske ledere i barnehagen (2023-2026).
Utdanning

Utdannet førskolelærer, med videreutdanning i veiledning og master i pedagogikk og barnehagepedagogikk.


Erfaring:

2023-: Ph.D stipendiat, DMMH/NTNU

2022-: Førstelektor i pedagogikk, HiØ

2014-2022: Høgskolelektor i pedagogikk, HiØ

2005-2014: Barnehageassistent og pedagogisk leder, Oslo kommune

Forskning og utvikling

Barnehagelærerens profesjon, ledelse og faglig skjønn. Mangfold og inkluderende praksiser (herunder flerspråklighet, religion og antirasisme).

Medlem av forskerskolene NORBARN og WNGER II.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler:

Belseth, K. (in press).

Borgland, T. & Belseth, K. (in press).

Belseth, K. (2023). "Et ord sier mer enn tusen tegninger" - en undersøkelse om religions plass i barnehagen. Barn - forskning om barn og barndom i Norden, 41(1), 23-37.

Belseth, K. (2021). "Han har ikke språk, han". Et fanoniansk perspektiv på flerspråklige barns posisjon i barnehagen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 105(1), 55-69.

Hatlem, M. & Belseth, K.A. (2017). Studentenes rolle: "Å være i lære". I E.K. Høihilder & H. Lund-Kristensen (red.) Praksisbarnehagen. En arena for læring (s. 76-89). Gyldendal Akademisk.


Fagbøker:

Belseth, K. & Winje, G. (2022). Religioner og hverdagspluralisme i barnehagen (2. utg.). Cappelen Akademisk.

Belseth, K. (2020). Mangfoldsperspektiver på tilvenning - noen alternative praksiser. I K.M. Fagereng. Velkommen til barnehagelivet. Tilvenning, tilknytning, tilhørighet og trygghet (2. utg., s. 73-85). Kommuneforlaget.

Belseth, K.A. (2018). "Flerkulturelle" perspektiver, som åbner for alternativ praksis. I K.M. Fagereng. Velkommen til daginstitutionen! Den gode indkjøring - for både børn og voksne (s. 85-98). Dansk Psykologisk Forlag.

Belseth, K.A. (2015). Noen «flerkulturelle» perspektiver som åpner for alternative praksiser. I K.M. Fagereng. Velkommen til barnehagelivet. Oppstart og tilvenning for barn og voksne (s. 69-79). Kommuneforlaget.


Populærvitenskapelige artikler, kronikker og debattinnlegg:

Lund, B. & Belseth, K. (2023). Er det mer mellom himmel og jord? Barnehagefolk, 40(2), 86-91.

Greve, A., Belseth, K. & Løvig-Larsen, H. (2022). Pedagogikkfaget må styrkes, ikke svekkes! Barnehagefolk, 39(1), 96-99.

Belseth, K. (2022). Å være gjensidig avhengig av hverandre. Barnehagefolk 39(1), 56-59.

Belseth, K. & Barócsai, E. (2020). Musikkens verdi for flerspråklige barns andrespråk i barnehagen. Utdanning. Hentet fra: https://www.utdanningsnytt.no/barnehage-edit-barocsai-flerspraklig/musikkens-verdi-for-flerspraklige-barns-andresprak-i-barnehagen/236179

Belseth, K. (2020). På vei mot et klasseskille i barnehagen? Barnehage.no, 14.01.20. Hentet fra: https://www.barnehage.no/artikler/pa-vei-mot-et-klasseskille-i-barnehagen/482734

Belseth, K. & Jerkrot, J.H. (2019). Måltidet i barnehagen – en  inkluderende arena? Barnehagefolk 36(3), 80-85.

Belseth, K. (2019). Kan vi snakke om mobbing i barnehagesammenheng? Dagsavisen Nye meninger. Hentet fra: 
https://www.dagsavisen.no/debatt/kan-vi-snakke-om-mobbing-i-
barnehagesammenheng-1.1277961

Belseth, K.A. (2017). Hvem skal ta seg av de andre 12 barna? Om å befinne seg i mellomrommet mellom profesjonalitet, oppmerksomhet og følelsen av å ikke strekke til. Barnehage.no, 28.09.17. Hentet fra: https://www.barnehage.no/artikler/hvem-skal-ta-seg-av-de-andre-12 barna/428742

Belseth, K.A. (2016b). De yngste barnas rettigheter som medborgere. Utdanning, (11), 50-53.

Skogsberg, T. & Belseth, K.A. (2016). Regjeringens manglende kompetanse. Barnehagefolk, 33(2), 79-80.

Belseth, K.A. (2016a). Innføring av en veiledende språknorm i barnehagen marginaliserer flerspråklige barn. Dagsavisen Nye Meninger, 27.04.16. Hentet fra: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/innf%C3%B8ring-
av-en-veiledende-spr%C3%A5knorm-i-barnehagen-marginaliserer-flerspr%C3%A5klige-barn-1.717889

Belseth, K.A. (2015b). Ny barnehagelov gir etiske dilemmaer. Sarpsborg Arbeiderblad, 85(4), 8-9

Belseth, K.A. (2015a). Politikernes misoppfattede barnesyn. Dagbladet, 147(1), 53. Hentet fra: http://www.dagbladet.no/2015/01/02/kultur/meninger/kronikk/debatt/36935188

Belseth, K.A. (2014). «Da Bente møtte Shahid…» - Kroppsspråk i møte med «flerkulturelle» foreldre. Barnehagefolk, 30(4), 58-60.

Belseth, K.A. (2012b). Kartlegg eller ta konsekvensene! Første steg, 9(3), 40-41.

Belseth, K.A. (2012a). «Kan Ismail og Ali gifte seg?» Heteronormalisering i en flerkulturell barnehage. Utdanning, (4), 34-35.

Belseth, K.A. (2011c). Rollelek i den flerkulturelle barnehagen: Bilals første møte med dukkekroken. Barnehagefolk, 27(2), 58-62.

Belseth, K.A. (2011b). Religion og hudfarge. Første steg, 8(2), 41.

Belseth, K.A. (2011a). Tenke større om de små? Er det kvalitet? 
Barnehagefolk, 27(1), s. 93-94.

Belseth, K. A. (2010). En mann er også en kollega! Første steg, 7(4), 43.

Vitenskapelige fremlegg på konferanser:

Belseth, K. (2024). “One or two – more quality we pursue!” Distributed leadership as an analytical framework for co-leading preschool teachers. NERA 2024 - Adventures of Education: Desires, Encounters and Differences. 6.-8.mars 2024. Malmö, Sverige: Malmö Universitet.

Belseth, K. (2022). “In (place) or out (of place)”? - Religion in Norwegian preschools". 31st International RECE (Reconceptualizing Early Childhood Education) Conference. Reimagining pedagogies in transformational times. 23.-26.juni 2022. Vancouver, Canada: University of British Columbia.

Belseth, K. (2018). “He doesn't have any language” Multilingual children as "the other". 26th International RECE (Reconceptualizing Early Childhood Education) Conference. Inequality in Early Childhood Education and Care. 14.-18.oktober 2018. København, Danmark: DPU Aarhus Universitet.

Belseth, K.A. & Lunde, M.E. (2015). Troubling and transforming the traditional way of teaching in ECE. A reconceptualizing practice by re-thinking our role as educators in pedagogy. 23rd International RECE (Reconceptualizing Early Childhood Education) Conference. Narratives of Difference: Translations, Transgressions, and Transformations, 27.-31.oktober 2015. Dublin, Irland: Blanchardstown Institute of Technology.

Belseth, K.A., Lunde, M.E. & Nyhus, M.R. (2015). Profesjonsretting av undervisningen – hvordan bidra til utvikling av pedagogisk klokskap og skjønn hos fremtidige barnehagelærere? FoU i praksis 2015: "Snipp, snapp, snute – danning er ute" Utdanning 2015: skal alt kunne måles? 9.-10.april 2015. Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskole.