Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kjartan Belseth

Stipendiat
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 37,
e-post
E-post: kabe@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 164
Jeg jobber med
Doktorgradsprosjekt om likestilte pedagogiske ledere i barnehagen.
Utdanning

Utdannet førskolelærer, med videreutdanning i veiledning og master i pedagogikk og barnehagepedagogikk.


Erfaring:

2023-: PhD stipendiat i barnehageledelse, DMMH

2022-: Førstelektor i pedagogikk, HiØ

2014-2022: Høgskolelektor i pedagogikk, HiØ

2005-2014: Barnehageassistent og pedagogisk leder, Oslo kommune

Forskning og utvikling
Barnehagelærerens profesjon, ledelse og faglig skjønn. Mangfold og inkluderende praksiser (herunder flerspråklighet, religion og antirasisme).
Publikasjoner

Vitenskapelige artikler:

Belseth, K. (2023). "Et ord sier mer enn tusen tegninger" - en undersøkelse om religions plass i barnehagen. Barn - forskning om barn og barndom i Norden, 41(1), 23-37. 

Belseth, K. (2021). "Han har ikke språk, han". Et fanoniansk perspektiv på flerspråklige barns posisjon i barnehagen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 105(1), 55-69.

Hatlem, M. & Belseth, K.A. (2017). Studentenes rolle: "Å være i lære". I E.K. Høihilder & H. Lund-Kristensen (red.) Praksisbarnehagen. En arena for læring (s. 76-89). Gyldendal Akademisk.


Fagbøker:

Belseth, K. & Winje, G. (2022). Religioner og hverdagspluralisme i barnehagen (2. utg.). Cappelen Akademisk.

Belseth, K. (2020). Mangfoldsperspektiver på tilvenning - noen alternative praksiser. I K.M. Fagereng. Velkommen til barnehagelivet. Tilvenning, tilknytning, tilhørighet og trygghet (2. utg., s. 73-85). Kommuneforlaget.